Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  1 Cronici  Capitolul 22
 • 1 Şi David a zis: „Aici* să fie Casa Domnului Dumnezeu şi aici să fie altarul arderilor-de-tot pentru Israel.”
 • * Deut 12:5; 2 Sam 24:18; 1 Cron 21:18; 1 Cron 21:19; 1 Cron 21:26; 1 Cron 21:28; 2 Cron 3:1;
 • Pregătirile lui David pentru zidirea Templului
 • 2 David a strâns pe străinii* din ţara lui Israel şi a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu.
 • * 1 Imp 9:21;
 • 3 A pregătit şi fier din belşug pentru cuiele de la aripile uşilor şi pentru scoabe, aramă atât de multă, încât nu puteau s-o numere*
 • * 1 Cron 22:14; 1 Imp 7:47;
 • 4 şi lemne de cedru fără număr, căci sidonienii* şi tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belşug.
 • * 1 Imp 5:6;
 • 5 David zicea: „Fiul meu Solomon* este tânăr şi plăpând şi casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă şi slavă în toate ţările, de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuinţă pentru zidirea ei.” Şi David a făcut mari pregătiri înainte de moarte.
 • * 1 Cron 29:1;
 • Sfaturile date lui Solomon
 • 6 David a chemat pe fiul său Solomon şi i-a poruncit să zidească o casă Domnului, Dumnezeului lui Israel.
 • 7 David a zis lui Solomon: „Fiul meu, aveam de gând* să zidesc o casă Numelui** Domnului, Dumnezeului meu.
 • * 2 Sam 7:2; 1 Imp 8:17; 1 Cron 17:1; 1 Cron 28:2; ** Deut 12:5; Deut 12:11;
 • 8 Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‘Tu ai vărsat mult sânge* şi ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sânge pe pământ.
 • * 1 Imp 5:3; 1 Cron 28:3;
 • 9 Iată* că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei şi căruia îi voi da odihnă**, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmaşilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon (Pace), şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea în timpul vieţii lui.
 • * 1 Cron 28:5; ** 1 Imp 4:25; 1 Imp 5:4; 1 Cron 28:5;
 • 10 El* va zidi o casă Numelui Meu. El** Îmi va fi fiu şi Eu îi voi fi Tată şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui în Israel.’
 • * 2 Sam 7:13; 1 Imp 5:5; 1 Cron 17:12; 1 Cron 17:13; 1 Cron 28:6; ** Evr 1:5;
 • 11 Acum, fiule, Domnul* să fie cu tine ca să propăşeşti şi să zideşti Casa Domnului, Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine!
 • * 1 Cron 22:16;
 • 12 Numai să-ţi dea* Domnul înţelepciune şi pricepere şi să te facă să domneşti peste Israel în păzirea Legii Domnului, Dumnezeului tău!
 • * 1 Imp 3:9; 1 Imp 3:12; Ps 72:1;
 • 13 Atunci* vei propăşi, dacă vei căuta să împlineşti legile şi poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te**, nu te teme şi nu te înspăimânta.
 • * Ios 1:7; Ios 1:8; 1 Cron 28:7; ** Deut 31:7; Deut 31:8; Ios 1:6; Ios 1:7; Ios 1:9; 1 Cron 28:20;
 • 14 Iată, prin străduinţele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanţi de aur, un milion de talanţi de argint şi o mulţime de aramă şi de fier, care nu se poate cântări*, căci este foarte multă; am pregătit, de asemenea, lemne şi pietre, şi vei mai adăuga şi tu.
 • * 1 Cron 22:3;
 • 15 Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră şi tâmplari, şi oameni îndemânatici în tot felul de lucrări.
 • 16 Aurul, argintul, arama şi fierul sunt fără număr. Scoală-te dar şi lucrează şi Domnul* să fie cu tine.”
 • * 1 Cron 22:11;
 • 17 David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicând:
 • 18 „Domnul, Dumnezeul vostru*, nu este oare cu voi şi nu v-a dat El odihnă de toate părţile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii ţării şi ţara este supusă înaintea Domnului şi înaintea poporului Său.
 • * Deut 12:10; Ios 22:4; 2 Sam 7:1; 1 Cron 23:25;
 • 19 Puneţi-vă* acum inima şi sufletul să caute pe Domnul, Dumnezeul vostru; sculaţi-vă şi zidiţi Sfântul Locaş al Domnului, Dumnezeu, ca să aduceţi** chivotul legământului Domnului şi uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită Numelui Domnului.”
 • * 2 Cron 30:3; ** 1 Imp 8:6; 1 Imp 8:21; 2 Cron 5:7; 2 Cron 6:11; 1 Cron 22:7; 1 Imp 5:3;
  1 Cronici, capitolul 22