Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  1 Imparati  Capitolul 5
 • Zidirea Templului
 • 1 Hiram*, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său şi el iubise** totdeauna pe David.
 • * 1 Imp 5:10; 1 Imp 5:18; 2 Cron 2:3; ** 2 Sam 5:11; 1 Cron 14:1; Amos 1:9;
 • 2 Solomon* a trimis vorbă lui Hiram:
 • * 2 Cron 2:3;
 • 3 „Ştii că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului, Dumnezeului lui, din pricina războaielor* cu care l-au înconjurat vrăjmaşii lui până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui.
 • * 1 Cron 22:8; 1 Cron 28:3;
 • 4 Acum, Domnul, Dumnezeul meu, mi-a dat odihnă* din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri!
 • * 1 Imp 4:24; 1 Cron 22:9;
 • 5 Iată* că am de gând să zidesc o casă Numelui Domnului, Dumnezeului meu, cum** a spus Domnul tatălui meu David, zicând: ‘Fiul tău pe care-l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă Numelui Meu.’
 • * 2 Cron 2:4; ** 2 Sam 7:13; 1 Cron 17:12; 1 Cron 22:10;
 • 6 Porunceşte acum să se taie pentru mine cedri* din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi şi-ţi voi plăti simbria slujitorilor tăi aşa cum o vei hotărî tu, căci ştii că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii.”
 • * 2 Cron 2:8; 2 Cron 2:10;
 • 7 Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie şi a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înţelept drept căpetenie a acestui mare popor!”
 • 8 Şi Hiram a trimis răspuns lui Solomon: „Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce priveşte lemnele de cedru şi lemnele de chiparos.
 • 9 Slujitorii mei le vor coborî din Liban la mare şi* le voi trimite pe mare în plute, până la locul pe care mi-l vei arăta: acolo voi pune să le dezlege şi le vei lua. Ceea ce cer în schimb este să trimiţi merinde** casei mele.”
 • * 2 Cron 2:16; ** Ezra 3:7; Ezec 27:17; Fapte 12:20;
 • 10 Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru şi lemne de chiparos cât a voit.
 • 11 Şi Solomon* a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui şi douăzeci de cori de untdelemn curat; iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram.
 • * 2 Cron 2:10;
 • 12 Domnul a dat înţelepciune lui Solomon, cum* îi făgăduise. Între Hiram şi Solomon a fost pace şi au făcut legământ împreună.
 • * 1 Imp 3:12;
 • 13 Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, în număr de treizeci de mii.
 • 14 I-a trimis în Liban, câte zece mii pe lună, cu schimbul; o lună erau în Liban şi două luni erau acasă. Adoniram era mai-mare peste* oamenii de corvoadă.
 • * 1 Imp 4:6;
 • 15 Solomon* mai avea şaptezeci de mii de oameni care purtau poverile şi optzeci de mii care tăiau pietrele în munţi,
 • * 1 Imp 9:21; 2 Cron 2:17; 2 Cron 2:18;
 • 16 afară de căpeteniile, în număr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrări şi însărcinate cu privegherea lucrătorilor.
 • 17 Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari şi măreţe, cioplite* pentru temeliile casei.
 • * 1 Cron 22:2;
 • 18 Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram şi ghibliţii le-au cioplit şi au pregătit lemnele şi pietrele pentru zidirea casei.
  1 Imparati, capitolul 5