Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  1 Imparati  Capitolul 6
 • Zidirea Templului
 • 1 În* al patru sute optzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, Solomon a** zidit Casa Domnului, în al patrulea an al domniei lui peste Israel, în luna Ziv, care este luna a doua.
 • * 2 Cron 3:1; 2 Cron 3:2; ** Fapte 7:47;
 • 2 Casa* pe care a zidit-o împăratul Solomon Domnului era lungă de şaizeci de coţi, lată de douăzeci şi înaltă de treizeci.
 • * Ezec 41:1;
 • 3 Pridvorul dinaintea templului casei avea o lungime de douăzeci de coţi în lăţimea casei şi zece coţi lărgime în faţa casei.
 • 4 Împăratul a făcut casei ferestre* largi înăuntru şi strâmte afară.
 • * Ezec 40:16; Ezec 41:16;
 • 5 A zidit, lipite de zidul casei, mai multe rânduri* de odăi, unul peste altul, de jur împrejur, care înconjurau zidurile casei, Templul** şi Sfântul Locaş, şi a făcut astfel odăi lăturalnice de jur împrejur.
 • * Ezec 41:6; ** 1 Imp 6:16; 1 Imp 6:19-21; 1 Imp 6:31;
 • 6 Catul de jos era lat de cinci coţi, cel de la mijloc de şase coţi, iar al treilea de şapte coţi, căci pe partea de afară a casei a făcut arcade strâmte împrejur, ca grinzile să nu fie prinse în zidurile casei.
 • 7 Când s-a zidit casa*, s-au întrebuinţat pietre cioplite gata înainte de a fi aduse acolo, aşa că nici ciocan, nici secure, nici o unealtă de fier nu s-a auzit în casă în timpul zidirii.
 • * Deut 27:5; Deut 27:6; 1 Imp 5:18;
 • 8 Intrarea odăilor din catul de jos era în partea dreaptă a casei; în catul de la mijloc te suiai pe o scară cotită şi, tot aşa, de la catul de mijloc, la al treilea.
 • 9 După ce a isprăvit* de zidit casa, Solomon a acoperit-o cu scânduri şi cu grinzi de cedru.
 • * 1 Imp 6:14; 1 Imp 6:38;
 • 10 A făcut de cinci coţi de înalte fiecare din caturile dimprejurul întregii case şi le-a legat de casă prin lemne de cedru.
 • 11 Domnul a vorbit lui Solomon şi i-a zis:
 • 12 „Tu zideşti casa aceasta! Dacă vei* umbla după legile Mele, dacă vei împlini orânduirile Mele, dacă vei păzi şi vei urma toate poruncile Mele, voi împlini faţă de tine făgăduinţa** pe care am făcut-o tatălui tău, David:
 • * 1 Imp 2:4; 1 Imp 9:4; ** 2 Sam 7:13; 1 Cron 22:10;
 • 13 voi* locui în mijlocul copiilor lui Israel şi nu voi părăsi** pe poporul Meu Israel.”
 • * Exod 25:8; Lev 26:11; 2 Cor 6:16; Apoc 21:3; ** Deut 31:6;
 • 14 După ce a isprăvit* de zidit casa,
 • * 1 Imp 6:38;
 • 15 Solomon i-a îmbrăcat zidurile pe dinăuntru cu scânduri de cedru, de la pardoseală până la tavan, a îmbrăcat astfel în lemn partea dinăuntru şi a acoperit pardoseala casei cu scânduri de chiparos.
 • 16 A îmbrăcat cu scânduri de cedru cei douăzeci de coţi ai fundului casei, de la pardoseală până în creştetul zidurilor, şi a păstrat locul acesta, ca să facă din el Sfânta Sfintelor*, Locul Preasfânt.
 • * Exod 26:33; Lev 16:2; 1 Imp 8:6; 2 Cron 3:8; Ezec 45:3; Evr 9:3;
 • 17 Cei patruzeci de coţi de dinainte alcătuiau Casa, adică Templul.
 • 18 Lemnul de cedru dinăuntru avea săpături de colocinţi şi flori deschise; totul era de cedru, nu se vedea nicio piatră.
 • 19 Solomon a pregătit Locul Preasfânt înăuntru, în mijlocul casei, ca să aşeze acolo chivotul legământului Domnului.
 • 20 Locul Preasfânt avea douăzeci de coţi lungime, douăzeci de coţi lăţime şi douăzeci de coţi înălţime. Solomon l-a căptuşit cu aur curat. A făcut înaintea Locului Preasfânt un altar de lemn de cedru şi l-a acoperit cu aur.
 • 21 Partea dinăuntru a casei a căptuşit-o cu aur şi a prins perdeaua dinăuntru în lănţişoare de aur înaintea Locului Preasfânt, pe care l-a acoperit cu aur.
 • 22 A căptuşit toată casa cu aur, casa întreagă, şi a acoperit cu aur tot altarul* care era înaintea Locului Preasfânt.
 • * Exod 30:1; Exod 30:3; Exod 30:6;
 • 23 În Locul Preasfânt a făcut* doi heruvimi de lemn de măslin sălbatic, înalţi de zece coţi.
 • * Exod 37:7-9; Exod 37:9; 2 Cron 3:10-12; 2 Cron 3:9;
 • 24 Fiecare din cele două aripi ale unuia din heruvimi avea cinci coţi, ceea ce făcea zece coţi de la capătul uneia din aripile lui până la capătul celeilalte.
 • 25 Al doilea heruvim avea tot zece coţi. Măsura şi chipul erau aceleaşi pentru amândoi heruvimii.
 • 26 Înălţimea fiecăruia din cei doi heruvimi era de zece coţi.
 • 27 Solomon a aşezat heruvimii în mijlocul casei, în partea dinăuntru. Aripile lor erau întinse*; aripa celui dintâi atingea un zid şi aripa celui de al doilea atingea celălalt zid, iar celelalte aripi ale lor se întâlneau la capete, în mijlocul casei.
 • * Exod 25:20; Exod 37:9; 2 Cron 5:8;
 • 28 Solomon a acoperit şi heruvimii cu aur.
 • 29 Pe toate zidurile casei de jur împrejur, în partea din fund şi în faţă, a pus să sape chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise.
 • 30 A acoperit pardoseala casei cu aur, în partea din fund şi în faţă.
 • 31 La intrarea Locului Preasfânt a făcut două uşi din lemn de măslin sălbatic; pragul de sus şi uşorii uşilor erau în cinci muchii.
 • 32 Cele două uşi erau făcute din lemn de măslin sălbatic. A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise şi le-a acoperit cu aur, a întins aurul şi peste heruvimi, şi peste finici.
 • 33 A făcut, de asemenea, pentru poarta Templului nişte uşori de lemn de măslin sălbatic, în patru muchii,
 • 34 şi cu două uşi de lemn de chiparos; fiecare* uşă era făcută din două scânduri despărţite.
 • * Ezec 41:23; Ezec 41:24; Ezec 41:25;
 • 35 A pus să sape pe ele chipuri de heruvimi, de finici şi de flori deschise şi le-a acoperit cu aur, pe care l-a întins pe săpătura de chipuri.
 • 36 A zidit şi curtea dinăuntru din trei rânduri de pietre cioplite şi dintr-un rând de grinzi de cedru.
 • 37 În anul al* patrulea, în luna Ziv, s-au pus temeliile Casei Domnului
 • * 1 Imp 6:1;
 • 38 şi în anul al unsprezecelea, în luna Bul, care este a opta lună, Casa a fost isprăvită în toate părţile ei şi aşa cum trebuia să fie. În timp de şapte* ani a zidit-o Solomon.
 • * 1 Imp 6:1;
  1 Imparati, capitolul 6