Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  1 Imparati  Capitolul 9
 • Dumnezeu Se arată a doua oară
 • 1 Când a isprăvit* Solomon de zidit Casa Domnului, casa** împăratului şi tot ce a găsit cu cale să facă,
 • * 2 Cron 7:11; ** 1 Imp 7:1; 2 Cron 8:6;
 • 2 Domnul S-a arătat a doua oară lui Solomon, cum i Se arătase la* Gabaon.
 • * 1 Imp 3:5;
 • 3 Şi Domnul i-a zis: „Îţi* ascult rugăciunea şi cererea pe care Mi-ai făcut-o, sfinţesc casa aceasta pe care ai zidit-o ca** să pui în ea pentru totdeauna Numele Meu, şi ochii Mei şi inima Mea vor fi acolo pe vecie.
 • * 2 Imp 20:5; Ps 10:17; ** 1 Imp 8:29; Deut 11:12;
 • 4 Şi tu, dacă vei umbla* înaintea Mea cum** a umblat tatăl tău, David, cu inimă curată şi cu neprihănire, făcând tot ce ţi-am poruncit, dacă vei păzi legile şi poruncile Mele,
 • * Gen 17:1; ** 1 Imp 11:4; 1 Imp 11:6; 1 Imp 11:38; 1 Imp 14:8; 1 Imp 15:5;
 • 5 voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei tale în Israel, cum* am spus tatălui tău, David, când am zis: ‘Nu vei fi lipsit niciodată de un urmaş pe scaunul de domnie al lui Israel.’
 • * 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:16; 1 Imp 2:4; 1 Imp 6:12; 1 Cron 22:10; Ps 132:12;
 • 6 Dar*, dacă vă veţi abate de la Mine voi şi fiii voştri, dacă nu veţi păzi poruncile Mele şi legile Mele pe care vi le-am dat şi dacă vă veţi duce să slujiţi altor dumnezei şi să vă închinaţi înaintea lor,
 • * 2 Sam 7:14; 2 Cron 7:19; 2 Cron 7:20; Ps 89:30;
 • 7 voi* nimici pe Israel din ţara pe care i-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa pe care am sfinţit-o Numelui** Meu, şi Israel va ajunge de râs şi de pomină printre toate popoarele.
 • * Deut 4:26; 2 Imp 17:33; 2 Imp 25:21; ** Ier 7:14; Deut 28:37; Ps 44:14;
 • 8 Şi oricât de înaltă este casa* aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit şi va fluiera. Şi va zice: ‘Pentru ce** a făcut Domnul aşa ţării acesteia şi casei acesteia?’
 • * 2 Cron 7:21; ** Deut 29:24-26; Deut 29:9; Ier 22:8; Ier 22:9;
 • 9 Şi i se va răspunde: ‘Pentru că au părăsit pe Domnul, Dumnezeul lor, care a scos pe părinţii lor din ţara Egiptului, pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor şi le-au slujit, de aceea a făcut Domnul să vină peste ei toate aceste rele.’”
 • Cetăţile zidite de Solomon
 • 10 După douăzeci* de ani, Solomon zidise cele două case: Casa Domnului şi casa împăratului.
 • * 1 Imp 6:37; 1 Imp 6:38; 1 Imp 7:1; 1 Cron 8:1;
 • 11 Atunci, fiindcă Hiram*, împăratul Tirului, dăduse lui Solomon lemne de cedru şi lemne de chiparos şi aur cât a voit, împăratul Solomon a dat lui Hiram douăzeci de cetăţi în ţara Galileei.
 • * 2 Cron 8:2;
 • 12 Hiram a ieşit din Tir să vadă cetăţile pe care i le dădea Solomon. Dar nu i-au plăcut
 • 13 şi a zis: „Ce cetăţi mi-ai dat, frate?” Şi le-a numit* Ţara Cabul, nume pe care l-au păstrat până în ziua de azi.
 • * Ios 19:27;
 • 14 Hiram trimisese împăratului o sută douăzeci de talanţi de aur.
 • 15 Iată cum stau lucrurile cu privire la oamenii de corvoadă* pe care i-a luat împăratul Solomon pentru zidirea Casei Domnului şi a casei sale Milo** şi a zidului Ierusalimului, Haţorului, Meghidoului†† şi Ghezerului*†.
 • * 1 Imp 5:13; ** 1 Imp 9:24; 2 Sam 5:9; Ios 19:36; †† Ios 17:11; *† Ios 16:10; Jud 1:29;
 • 16 Faraon, împăratul Egiptului, venise şi cucerise Ghezerul, îi dăduse foc şi omorâse pe canaaniţii* care locuiau în cetate. Apoi, îl dăduse de zestre fetei lui, nevasta lui Solomon.
 • * Ios 16:10;
 • 17 Şi Solomon a zidit Ghezerul, Bet-Horonul* de jos,
 • * Ios 16:3; Ios 21:22; 2 Cron 8:5;
 • 18 Baalatul* şi Tadmorul în pustia ţării,
 • * Ios 19:44; 2 Cron 8:4; 2 Cron 8:6;
 • 19 toate cetăţile slujindu-i ca magazii şi fiind ale lui: cetăţile pentru* care, cetăţile pentru călărime şi tot ce a găsit cu** cale Solomon să zidească la Ierusalim, la Liban şi în toată ţara peste care împărăţea.
 • * 1 Imp 4:26; ** 1 Imp 9:1;
 • 20 Iar* pe tot poporul care mai rămăsese din amoriţi, hetiţi, fereziţi, heviţi şi iebusiţi, nefăcând parte din copiii lui Israel,
 • * 2 Cron 8:7;
 • 21 pe urmaşii lor care mai rămăseseră* după ei în ţară şi pe care** copiii lui Israel nu-i putuseră nimici cu desăvârşire, Solomon i-a luat ca robi de corvoadㆆ, şi aşa au fost până în ziua de astăzi.
 • * Jud 1:21; Jud 1:27; Jud 1:29; Jud 3:1; ** Ios 15:63; Ios 17:12; Jud 1:28; †† Gen 9:25; Gen 9:26; Ezra 2:55; Ezra 2:58; Neem 7:57; Neem 11:3;
 • 22 Dar Solomon n-a întrebuinţat ca robi* de corvoadă pe copiii lui Israel, căci ei erau oameni de război, slujitorii lui, căpeteniile lui, căpitanii lui, cârmuitorii carelor şi călărimii lui.
 • * Lev 25:39;
 • 23 Căpeteniile puse de Solomon peste lucrări erau în număr de cinci sute cincizeci*, însărcinaţi să privegheze pe lucrători.
 • * 2 Cron 8:10;
 • 24 Fata* lui Faraon s-a suit din cetatea lui David în casa** ei, pe care i-o zidise Solomon. Atunci a zidit el Milo.
 • * 1 Imp 3:1; 2 Cron 8:11; ** 1 Imp 7:8; 2 Sam 5:9; 1 Imp 11:2; 2 Cron 32:5;
 • 25 Solomon aducea* de trei ori pe an arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire pe altarul pe care-l zidise Domnului şi ardea tămâie pe cel care era înaintea Domnului. Şi a isprăvit astfel casa.
 • * 2 Cron 8:12; 2 Cron 8:13; 2 Cron 8:16;
 • 26 Împăratul* Solomon a mai făcut şi corăbii la Eţion-Gheber**, lângă Elot, pe ţărmurile Mării Roşii, în ţara Edomului.
 • * 2 Cron 8:17; 2 Cron 8:18; ** Num 33:35; Deut 2:8; 1 Imp 22:48;
 • 27 Şi Hiram* a trimis cu aceste corăbii, la slujitorii lui Solomon, pe înşişi slujitorii lui, marinari care cunoşteau marea.
 • * 1 Imp 10:11;
 • 28 S-au dus la Ofir* şi au luat de acolo aur, patru sute douăzeci de talanţi, pe care i-au adus împăratului Solomon.
 • * Iov 22:24;
  1 Imparati, capitolul 9