1 Ioan  

Capitolul 5
 • 1 Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.
 • Ioan 1.12; 1Ioan 2.22-23; 1Ioan 4.2-15; Ioan 1.13; Ioan 15.23;
 • 2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.
 • 3 Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;
 • Ioan 14.15-23; Ioan 15.10; Mic 6.8; Mat 11.30;
 • 4 pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii este credinţa noastră.
 • Ioan 16.33; 1Ioan 3.9; 1Ioan 4.4;
 • 5 Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
 • 1Cor 15.57; 1Ioan 4.15;
 • 6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
 • Ioan 19.34; Ioan 14.17; Ioan 15.26; Ioan 16.13; 1Tim 3.16;
 • 7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceştia trei una sunt.)
 • Ioan 1.1; Apoc 19.13; Ioan 10.13;
 • 8 Şi trei sunt care mărturisesc (pe pământ): Duhul, apa şi sângele, şi aceştia trei sunt una în mărturisirea lor.
 • 9 Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
 • Ioan 8.17-18; Mat 3.16-17; Mat 17.5;
 • 10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
 • Rom 8.16; Gal 4.6; Ioan 3.33; Ioan 5.38;
 • 11 Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său.
 • 1Ioan 2.25; Ioan 1.4; 1Ioan 4.9;
 • 12 Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
 • Ioan 3.36; Ioan 5.24;
 • 13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.
 • Ioan 20.31; 1Ioan 1.1-2;
 • 14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
 • 1Ioan 3.22;
 • 15 Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
 • 16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.
 • Iov 42.8; Iac 5.14-15; Mat 12.31-32; Marc 3.29; Luc 12.10; Evr 6.4-6; Evr 10.26; Ier 7.16; Ier 14.11; Ioan 17.9;
 • 17 Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat care nu duce la moarte.
 • 1Ioan 3.4;
 • 18 Ştim că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.
 • 1Pet 1.23; 1Ioan 3.9; Iac 1.27;
 • 19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.
 • Gal 1.4;
 • 20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa veşnică.
 • Luc 24.45; Ioan 17.3; Isa 9.6; Isa 44.6; Isa 54.5; Ioan 20.28; Fapt 20.28; Rom 9.5; 1Tim 3.16; Tit 2.13; Evr 1.8; 1Ioan 5.11-13;
 • 21 Copilaşilor, păziţi-vă de idoli. Amin.
 • 1Cor 10.14;
  1 Ioan, capitolul 5