Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  1 Ioan  Capitolul 5
 • 1 Oricine crede* că Isus** este Hristosul este născut din Dumnezeu şi†† oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.
 • * Ioan 1:12; ** 1 Ioan 2:22; 1 Ioan 2:23; 1 Ioan 4:2; 1 Ioan 4:15; Ioan 1:13; †† Ioan 15:23;
 • 2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.
 • 3 Căci* dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi** poruncile Lui nu sunt grele,
 • * Ioan 14:15; Ioan 14:21; Ioan 14:23; Ioan 15:10; 2 Ioan 1:6; ** Mica 6:8; Mat 11:30;
 • 4 pentru că oricine* este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.
 • * Ioan 16:33; 1 Ioan 3:9; 1 Ioan 4:4;
 • 5 Cine este cel ce* a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
 • * 1 Cor 15:57; 1 Ioan 4:15;
 • 6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu* apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul** este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
 • * Ioan 19:34; ** Ioan 14:17; Ioan 15:26; Ioan 16:13; 1 Tim 3:16;
 • 7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul* şi Duhul Sfânt, şi** aceşti trei una sunt.)
 • * Ioan 1:1; Apoc 19:13; ** Ioan 10:13;
 • 8 Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor.
 • 9 Dacă primim mărturisirea* oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi** mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
 • * Ioan 8:17; Ioan 8:18; ** Mat 3:16; Mat 3:17; Mat 17:5;
 • 10 Cine* crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl** face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
 • * Rom 8:16; Gal 4:6; ** Ioan 3:33; Ioan 5:38;
 • 11 Şi* mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi** această viaţă este în Fiul Său.
 • * 1 Ioan 2:25; ** Ioan 1:4; 1 Ioan 4:9;
 • 12 Cine* are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
 • * Ioan 3:36; Ioan 5:24;
 • 13 V-am scris aceste* lucruri ca** să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.
 • * Ioan 20:31; ** 1 Ioan 1:1; 1 Ioan 1:2;
 • 14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă* cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
 • * 1 Ioan 3:22;
 • 15 Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
 • 16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage şi Dumnezeu* îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este** un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.
 • * Iov 42:8; Iac 5:14; Iac 5:15; ** Mat 12:31; Mat 12:32; Marc 3:29; Luca 12:10; Evr 6:4; Evr 6:6; Evr 10:26; Ier 7:16; Ier 14:11; Ioan 17:9;
 • 17 Orice* nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte.
 • * 1 Ioan 3:4;
 • 18 Ştim că oricine* este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte** şi cel rău nu se atinge de el.
 • * 1 Pet 1:23; 1 Ioan 3:9; ** Iac 1:27;
 • 19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată* lumea zace în cel rău.
 • * Gal 1:4;
 • 20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a* dat pricepere să** cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi†† viaţa veşnică.
 • * Luca 24:45; ** Ioan 17:3; Isa 9:6; Isa 44:6; Isa 54:5; Ioan 20:28; Fapte 20:28; Rom 9:5; 1 Tim 3:16; Tit 2:13; Evr 1:8; †† 1 Ioan 5:11-13;
 • 21 Copilaşilor, păziţi-vă* de idoli. Amin.
 • * 1 Cor 10:14;
  1 Ioan, capitolul 5