La 11 ani de Resurse Creștine, avem nevoie de tine!

Citește
Versetul zilei
iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
Romani 1:4
Pune-l pe pagina ta

  2 Imparati  Capitolul 14
 • Amaţia, împăratul lui Iuda
 • 1 În al doilea* an al lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel, a început să domnească Amaţia**, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda.
 • * 2 Imp 13:10; ** 2 Cron 25:1;
 • 2 Avea douăzeci şi cinci de ani când s-a făcut împărat şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mamă-sa se chema Ioadan, din Ierusalim.
 • 3 El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, totuşi nu ca tatăl său David, ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său Ioas.
 • 4 Numai că înălţimile* nu le-a stricat; poporul tot mai aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi.
 • * 2 Imp 12:3;
 • 5 Când s-a întărit împărăţia în mâinile lui, a lovit pe slujitorii săi care uciseseră* pe tatăl său, împăratul.
 • * 2 Imp 12:20;
 • 6 Dar n-a omorât pe fiii ucigaşilor, căci aşa este scris în cartea legii lui Moise, unde Domnul dă următoarea poruncă: „Să nu se omoare părinţii* pentru copii şi să nu se omoare copiii pentru părinţi, ci fiecare să fie omorât pentru păcatul lui.”
 • * Deut 24:16; Ezec 18:4; Ezec 18:20;
 • 7 A bătut* zece mii de edomiţi în Valea** Sării. Şi, în tot timpul războiului, a luat Sela şi a numit-o Iocteel, nume pe care l-a păstrat până în ziua de azi.
 • * 2 Cron 25:11; ** 2 Sam 8:13; Ps 60:1; Ios 15:38;
 • 8 Atunci*, Amaţia a trimis nişte soli la Ioas, fiul lui Ioahaz, fiul lui Iehu, împăratul lui Israel, să-i spună: „Vino să ne vedem faţa!”
 • * 2 Cron 25:17;
 • 9 Şi Ioas, împăratul lui Israel, a trimis să spună lui Amaţia, împăratul lui Iuda: „Spinul* din Liban a trimis să spună cedrului** din Liban: ‘Dă pe fiică-ta de nevastă fiului meu!’ Şi fiarele sălbatice din Liban au trecut şi au călcat spinul în picioare.
 • * Jud 9:8; ** 1 Imp 4:33;
 • 10 Ai bătut* pe edomiţi, şi a început să ţi se înalţe inima. Bucură-te mai bine de slava ta şi stai acasă. Pentru ce să stârneşti un rău, care ar aduce căderea ta şi a lui Iuda?”
 • * Deut 8:14; 2 Cron 32:25; Ezec 28:2; Ezec 28:5; Ezec 28:17; Hab 2:4;
 • 11 Dar Amaţia nu l-a ascultat. Şi Ioas, împăratul lui Israel, s-a suit şi şi-au văzut faţa el şi Amaţia, împăratul lui Iuda, la Bet-Şemeşul* lui Iuda.
 • * Ios 19:38; Ios 21:16;
 • 12 Iuda a fost bătut de Israel şi a fugit fiecare în cortul său.
 • 13 Ioas, împăratul lui Israel, a prins la Bet-Şemeş pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ahazia. Apoi a venit la Ierusalim şi a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la poarta* lui Efraim până la Poarta** Unghiului.
 • * Neem 8:16; Neem 12:39; ** Ier 31:38; Zah 14:10;
 • 14 A luat tot* aurul şi argintul şi toate vasele care se aflau în Casa Domnului şi în vistieriile casei împăratului; a luat şi ostatici şi s-a întors în Samaria.
 • * 1 Imp 7:51;
 • 15 Celelalte* fapte ale lui Ioas, ce a făcut el, isprăvile lui şi războiul pe care l-a avut cu Amaţia, împăratul lui Iuda, nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • * 2 Imp 13:12;
 • 16 Ioas a adormit cu părinţii săi şi a fost îngropat la Samaria, cu împăraţii lui Israel. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Ieroboam.
 • 17 Amaţia*, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel.
 • * 2 Cron 25:25;
 • 18 Celelalte fapte ale lui Amaţia nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • 19 Împotriva lui s-a făcut o uneltire* la Ierusalim. El a fugit la** Lachis, dar l-au urmărit şi la Lachis, unde l-au omorât.
 • * 2 Cron 25:27; ** Ios 10:31;
 • 20 L-au dus pe cai şi a fost îngropat la Ierusalim cu părinţii săi, în cetatea lui David.
 • 21 Şi tot poporul lui Iuda a luat pe Azaria*, în vârstă de şaisprezece ani, şi l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia.
 • * 2 Imp 15:13; 2 Cron 26:1;
 • 22 Azaria a zidit iarăşi Elatul* şi l-a adus din nou sub stăpânirea lui Iuda, după ce a adormit împăratul cu părinţii săi.
 • * 2 Imp 16:6; 2 Cron 26:2;
 • Ieroboam al doilea
 • 23 În al cincisprezecelea an al lui Amaţia, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a început să domnească, la Samaria, Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel. A domnit patruzeci şi unu de ani.
 • 24 El a făcut ce este rău înaintea Domnului; nu s-a abătut de la niciunul din păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, care făcuse pe Israel să păcătuiască.
 • 25 A luat înapoi hotarele lui Israel, de la intrarea* Hamatului până la marea** câmpiei, după cuvântul pe care-l rostise Domnul, Dumnezeul lui Israel, prin robul Său Iona, prorocul, fiul lui Amitai, din†† Gat-Hefer.
 • * Num 13:21; Num 34:8; ** Deut 3:17; Iona 1:1; Mat 12:39; Mat 12:40; †† Ios 19:13;
 • 26 Căci Domnul* a văzut că necazul lui Israel ajunsese prea mare, a văzut şi strâmtorarea în care se aflau şi robii**, şi oamenii slobozi, fără să fie cineva care să vină în ajutorul lui Israel.
 • * 2 Imp 13:4; ** Deut 32:36;
 • 27 Domnul* nu hotărâse să şteargă numele lui Israel de sub ceruri şi i-a izbăvit prin Ieroboam, fiul lui Ioas.
 • * 2 Imp 13:5;
 • 28 Celelalte fapte ale lui Ieroboam, tot ce a făcut el, isprăvile lui la război şi cum a adus iarăşi sub stăpânirea lui Israel Damascul şi Hamatul*, care fuseseră ale lui Iuda, nu sunt scrise oare toate acestea în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?
 • * 2 Sam 8:6; 1 Imp 11:24; 2 Cron 8:3;
 • 29 Ieroboam a adormit cu părinţii săi, cu împăraţii lui Israel. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Zaharia*.
 • * 2 Imp 15:8;
  2 Imparati, capitolul 14