Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  2 Imparati  Capitolul 17
 • Osea, cel din urmă împărat al lui Israel
 • 1 În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel, la Samaria, Osea*, fiul lui Ela. A domnit nouă ani.
 • * 2 Imp 15:30;
 • 2 El a făcut ce este rău înaintea Domnului, totuşi nu ca împăraţii lui Israel dinaintea lui.
 • 3 Salmanasar*, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva lui, şi Osea i s-a supus şi i-a plătit un bir.
 • * 2 Imp 18:9;
 • 4 Dar împăratul Asiriei a descoperit o uneltire la Osea, căci trimisese soli lui So, împăratul Egiptului, şi nu mai plătea pe fiecare an birul împăratului Asiriei. Împăratul Asiriei l-a închis şi l-a pus în lanţuri într-o temniţă.
 • 5 Şi împăratul* Asiriei a străbătut toată ţara şi s-a suit împotriva Samariei, pe care a împresurat-o timp de trei ani.
 • * 2 Imp 18:9;
 • 6 În al nouălea* an al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria şi a dus pe** Israel în robie în Asiria, l-a pus să locuiască la Halah şi la Habor, lângă râul Gozan şi în cetăţile mezilor.
 • * 2 Imp 18:10; 2 Imp 18:11; Osea 13:16; ** Lev 26:32; Lev 26:33; Deut 28:36; Deut 28:64; Deut 29:27; Deut 29:28; 1 Cron 5:26;
 • Robia asiriană
 • 7 Lucrul acesta s-a întâmplat pentru că copiii lui Israel au păcătuit împotriva Domnului, Dumnezeului lor, care-i scosese din ţara Egiptului, de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, şi pentru că s-au închinat la alţi dumnezei.
 • 8 Au urmat* obiceiurile neamurilor pe care Domnul le izgonise dinaintea copiilor lui Israel şi obiceiurile rânduite de împăraţii lui Israel.
 • * Lev 18:3; Deut 18:9; 2 Imp 16:3;
 • 9 Copiii lui Israel au făcut pe ascuns împotriva Domnului, Dumnezeului lor, lucruri care nu sunt bune. Şi-au zidit înălţimi în toate cetăţile lor, de la turnurile* străjerilor până la cetăţile întărite.
 • * 2 Imp 18:8;
 • 10 Şi-au ridicat* stâlpi idoleşti şi Astartee** pe orice deal şi sub orice copac verde.
 • * 1 Imp 14:23; Isa 57:5; ** Exod 34:13; Deut 16:21; Mica 5:14; Deut 12:2; 2 Imp 16:4;
 • 11 Şi acolo au ars tămâie pe toate înălţimile, ca şi neamurile pe care le izgonise Domnul dinaintea lor, şi au făcut lucruri rele, prin care au mâniat pe Domnul.
 • 12 Au slujit idolilor*, despre care Domnul le zisese: „Să** nu faceţi lucrul acesta!”
 • * Exod 20:3; Exod 20:4; Lev 26:1; Deut 5:7; Deut 5:8; ** Deut 4:19;
 • 13 Domnul a înştiinţat pe Israel şi Iuda prin toţi prorocii Lui, prin toţi văzătorii*, şi le-a zis: „Întoarceţi-vă** de la căile voastre cele rele şi păziţi poruncile şi rânduielile Mele, urmând în totul legea pe care am dat-o părinţilor voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii Mei prorocii.”
 • * 1 Sam 9:9; ** Ier 18:11; Ier 25:5; Ier 35:15;
 • 14 Dar ei n-au ascultat, şi-au înţepenit* grumazul, ca şi părinţii lor, care nu crezuseră în Domnul, Dumnezeul lor.
 • * Deut 31:27; Prov 29:1;
 • 15 N-au vrut să ştie de legile Lui, de legământul* pe care-l făcuse cu părinţii lor şi de înştiinţările pe care li le dăduse. S-au luat după lucruri de nimic** – şi ei înşişi n-au fost decât nimic – şi după neamurile în mijlocul cărora trăiau, măcar că Domnul le poruncise să nu†† se ia după ele.
 • * Deut 29:25; ** Deut 32:21; 1 Imp 16:13; 1 Cor 8:4; Ps 115:8; Rom 1:21; †† Deut 12:30; Deut 12:31;
 • 16 Au părăsit toate poruncile Domnului, Dumnezeul lor, şi-au făcut* viţei turnaţi, au făcut idoli de ai Astarteei**, s-au închinat înaintea întregii oştiri a cerurilor şi au slujit lui Baal.
 • * Exod 32:8; 1 Imp 12:28; ** 1 Imp 14:15; 1 Imp 14:23; 1 Imp 15:13; 1 Imp 16:33; 1 Imp 16:31; 1 Imp 22:53; 2 Imp 11:18;
 • 17 Au trecut* prin foc pe fiii şi fiicele lor, s-au dedat la** ghicire şi vrăjitorii şi s-au vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-L.
 • * Lev 18:21; 2 Imp 16:3; Ezec 23:37; ** Deut 18:10; 1 Imp 21:20;
 • 18 De aceea Domnul S-a mâniat foarte tare împotriva lui Israel şi i-a îndepărtat de la Faţa Lui. N-a rămas* decât seminţia lui Iuda,
 • * 1 Imp 11:13; 1 Imp 11:32;
 • 19 şi chiar Iuda* nu păzise poruncile Domnului, Dumnezeului lui, ci se luase după obiceiurile rânduite de Israel.
 • * Ier 3:8;
 • 20 Domnul a lepădat tot neamul lui Israel; i-a smerit, i-a dat* în mâinile jefuitorilor şi a sfârşit prin a-i izgoni dinaintea Feţei Lui.
 • * 2 Imp 13:3; 2 Imp 15:29;
 • 21 Căci Israel* se dezlipise de casa lui David şi făcuse împărat** pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care-l abătuse de la Domnul şi făcuse pe Israel să săvârşească un mare păcat.
 • * 1 Imp 11:11; 1 Imp 11:31; ** 1 Imp 12:20; 1 Imp 12:28;
 • 22 Copiii lui Israel se dăduseră la toate păcatele pe care le făcuse Ieroboam; nu s-au abătut de la ele
 • 23 până ce Domnul a izgonit pe Israel dinaintea Lui, cum* vestise prin toţi slujitorii Săi proroci. Şi Israel a fost** dus în robie departe de ţara lui, în Asiria, unde a rămas până în ziua de azi.
 • * 1 Imp 14:16; ** 2 Imp 17:6;
 • Samaritenii
 • 24 Împăratul Asiriei a adus* oameni din Babilon, din** Cuta, din Ava, din Hamat şi din Sefarvaim şi i-a aşezat în cetăţile Samariei, în locul copiilor lui Israel. Au pus stăpânire pe Samaria şi au locuit în cetăţile ei.
 • * Ezra 4:2; Ezra 4:10; ** 2 Imp 17:30; 2 Imp 18:34;
 • 25 Când au început să locuiască aici, nu se temeau de Domnul, şi Domnul a trimis împotriva lor nişte lei, care-i omorau!
 • 26 Atunci au spus împăratului Asiriei: „Neamurile pe care le-ai strămutat şi le-ai aşezat în cetăţile Samariei nu cunosc felul în care să slujească Dumnezeului ţării, şi El a trimis împotriva lor nişte lei care le omoară, pentru că nu cunosc felul în care trebuie să slujească Dumnezeului ţării.”
 • 27 Împăratul Asiriei a dat următoarea poruncă: „Trimiteţi pe unul din preoţii pe care i-aţi luat de acolo în robie; să plece să se aşeze acolo şi să le înveţe felul în care să slujească Dumnezeului ţării.”
 • 28 Unul din preoţii care fuseseră luaţi robi din Samaria a venit de s-a aşezat la Betel şi le-a învăţat cum să se teamă de Domnul.
 • 29 Dar neamurile şi-au făcut fiecare dumnezeii săi în cetăţile pe care le locuiau şi i-au aşezat în templele idoleşti din înălţimile zidite de samariteni.
 • 30 Oamenii din Babilon* au făcut pe Sucot-Benot; oamenii din Cut au făcut pe Nergal; cei din Hamat au făcut pe Aşima;
 • * 2 Imp 17:24;
 • 31 cei din Ava* au făcut pe Nibhaz şi Tartac; cei din Sefarvaim îşi ardeau** copiii în foc în cinstea lui Adramelec şi Anamelec, dumnezeii din Sefarvaim.
 • * Ezra 4:9; ** Lev 18:21; Deut 12:31;
 • 32 Totodată se închinau şi Domnului şi şi-au făcut preoţi ai înălţimilor, luaţi* din tot poporul: preoţii aceştia aduceau pentru ei jertfe în templele din înălţimi.
 • * 1 Imp 12:31;
 • 33 Astfel se închinau* Domnului, dar slujeau în acelaşi timp şi dumnezeilor lor, după obiceiul neamurilor de unde fuseseră mutaţi.
 • * Tef 1:5;
 • 34 Până în ziua de astăzi îşi urmează ei obiceiurile de la început: nu se închină Domnului şi nu se ţin nici de legile şi rânduielile lor, nici de legile şi poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov, căruia i-a pus numele* Israel.
 • * Gen 32:28; Gen 35:10; 1 Imp 11:31;
 • 35 Domnul făcuse legământ cu ei şi le dăduse porunca aceasta: „Să nu vă temeţi* de alţi dumnezei; să nu vă închinaţi** înaintea lor, să nu le slujiţi şi să nu le aduceţi jertfe.
 • * Jud 6:10; ** Exod 20:5;
 • 36 Ci să vă temeţi de Domnul, care v-a scos din ţara Egiptului cu o mare putere şi cu braţul întins*; înaintea Lui să vă** închinaţi şi Lui să-I aduceţi jertfe.
 • * Exod 6:6; ** Deut 10:20;
 • 37 Să păziţi şi să împliniţi* totdeauna învăţăturile, rânduielile, legea şi poruncile pe care vi le-a scris El şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei.
 • * Deut 5:32;
 • 38 Să nu* uitaţi legământul pe care l-am făcut cu voi şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei.
 • * Deut 4:23;
 • 39 Ci să vă temeţi de Domnul, Dumnezeul vostru, şi El vă va izbăvi din mâna tuturor vrăjmaşilor voştri.”
 • 40 Ei n-au ascultat şi au urmat obiceiurile lor de la început.
 • 41 Neamurile acestea* se temeau de Domnul şi slujeau şi chipurilor lor cioplite, şi copiii lor şi copiii copiilor lor fac până în ziua de azi ce au făcut părinţii lor.
 • * 2 Imp 17:32; 2 Imp 17:33;
  2 Imparati, capitolul 17