Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  2 Imparati  Capitolul 20
 • Boala şi însănătoşirea lui Ezechia
 • 1 În vremea* aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el şi i-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Rânduieşte ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri, şi nu vei mai trăi’.”
 • * 2 Cron 32:24; Isa 38:1;
 • 2 Ezechia s-a întors cu faţa la perete şi a făcut Domnului următoarea rugăciune:
 • 3 „Doamne, adu-Ţi* aminte că am umblat** înaintea Feţei Tale cu credincioşie şi curăţie de inimă şi am făcut ce este bine înaintea Ta!” Şi Ezechia a vărsat multe lacrimi.
 • * Neem 13:22; ** Gen 17:1; 1 Imp 3:6;
 • 4 Isaia, care ieşise, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel:
 • 5 „Întoarce-te şi spune lui Ezechia, căpetenia* poporului Meu: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: «Ţi-am auzit** rugăciunea şi ţi-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi te vei sui la Casa Domnului.
 • * 1 Sam 9:16; 1 Sam 10:1; ** 2 Imp 19:20; Ps 65:2; Ps 39:12; Ps 56:8;
 • 6 Voi mai adăuga cincisprezece ani la zilele tale. Te voi izbăvi, pe tine şi cetatea aceasta, din mâna împăratului Asiriei şi voi ocroti* cetatea aceasta din pricina Mea şi din pricina robului Meu David».’”
 • * 2 Imp 19:34;
 • 7 Isaia* a zis: „Luaţi o turtă de smochine.” Au luat-o şi au pus-o pe umflătură. Şi Ezechia s-a vindecat.
 • * Isa 38:21;
 • 8 Ezechia zisese lui Isaia: „După care semn* voi cunoaşte că mă va vindeca Domnul şi că mă voi sui a treia zi la Casa Domnului?”
 • * Jud 6:17; Jud 6:37; Jud 6:39; Isa 7:11; Isa 7:14; Isa 38:22;
 • 9 Şi Isaia a zis: „Iată din partea Domnului semnul* după care vei cunoaşte că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Cum vrei: să treacă umbra peste zece trepte înainte sau să dea înapoi cu zece trepte?”
 • * Isa 38:7; Isa 38:8;
 • 10 Ezechia a răspuns: „Nu este mare lucru ca umbra să treacă înainte peste zece trepte, ci mai bine să se dea înapoi cu zece trepte.”
 • 11 Atunci, Isaia, prorocul, s-a rugat Domnului, şi Domnul a dat cu zece* trepte înapoi umbra din locul în care se coborâse pe cadranul soarelui lui Ahaz.
 • * Ios 10:12; Ios 10:14; Isa 38:8;
 • Fudulia lui Ezechia
 • 12 În acelaşi* timp, Berodac-Baladan, fiul lui Baladan, împăratul Babilonului, a trimis o scrisoare şi un dar lui Ezechia, căci auzise de boala lui Ezechia.
 • * Isa 39:1;
 • 13 Ezechia a ascultat* pe soli şi le-a arătat locul unde erau lucrurile lui de preţ, argintul şi aurul, mirodeniile şi untdelemnul cel scump, casa lui cu arme şi tot ce se afla în vistieriile lui: n-a fost nimic pe care să nu li-l fi arătat Ezechia în casa lui şi în toate moşiile lui.
 • * 2 Cron 32:27; 2 Cron 32:31;
 • 14 Prorocul Isaia a venit în urmă la împăratul Ezechia şi i-a zis: „Ce au zis oamenii aceia şi de unde au venit la tine?” Ezechia a răspuns: „Au venit dintr-o ţară depărtată, din Babilon.”
 • 15 Isaia a mai zis: „Ce au văzut în casa ta?” Ezechia a răspuns: „Au văzut* tot ce este în casa mea; n-a fost nimic în vistieriile mele pe care să nu li-l fi arătat.”
 • * 2 Imp 20:13;
 • 16 Atunci, Isaia a zis lui Ezechia: „Ascultă Cuvântul Domnului:
 • 17 ‘Iată că vor veni vremuri când vor duce în Babilon* tot ce este în casa ta şi ce au strâns părinţii tăi până în ziua de azi; nu va rămâne nimic, zice Domnul.
 • * 2 Imp 24:13; 2 Imp 25:13; Ier 27:21; Ier 27:22; Ier 52:17;
 • 18 Şi vor* lua din fiii tăi, care vor ieşi din tine, pe care-i vei naşte, şi-i vor face fameni slujitori în casa împăratului Babilonului.’”
 • * 2 Imp 24:12; 2 Cron 33:11;
 • 19 Ezechia a răspuns lui Isaia: „Cuvântul Domnului, pe care l-ai rostit, este* bun.” Şi a adăugat: „Căci va fi pace şi linişte în timpul vieţii mele!”
 • * 1 Sam 3:18; Iov 1:21; Ps 39:9;
 • 20 Celelalte* fapte ale lui Ezechia, toate isprăvile lui şi cum a făcut iazul** şi canalul de apă şi a adus apele în cetate nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • * 2 Cron 32:32; ** Neem 3:16; 2 Cron 32:30;
 • 21 Ezechia* a adormit cu părinţii săi. Şi, în locul lui, a domnit fiul său Manase.
 • * 2 Cron 32:33;
  2 Imparati, capitolul 20