Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Amos  Capitolul 9
 • 1 Am văzut pe Domnul stând pe altar. Şi a zis: ‘Loveşte pragul de sus al porţii, ca să se cutremure uşorii, şi sfărâmă-i* peste capetele lor, ale tuturora. Rămăşiţa lor însă o voi pierde cu sabia, aşa că niciunul** din ei nu va putea să scape fugind şi niciunul din cei ce vor scăpa nu va scăpa.
 • * Ps 68:21; Hab 3:13; ** Amos 2:14;
 • 2 De ar pătrunde chiar până în Locuinţa morţilor* şi de acolo îi va smulge mâna Mea; de s-ar sui chiar în ceruri**, şi de acolo îi voi coborî.
 • * Ps 139:8; ** Iov 20:6; Ier 51:53; Obad 1:4;
 • 3 De s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului, şi acolo îi voi căuta şi-i voi lua; de s-ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, şi acolo* voi porunci şarpelui să-i muşte.
 • * Lev 26:33; Deut 28:65; Ezec 5:12;
 • 4 De ar merge în robie chiar înaintea vrăjmaşilor lor, şi acolo voi porunci sabiei să-i piardă; voi pune astfel ochii* pe ei ca să le fac rău, nu bine.
 • * Lev 17:10; Ier 44:11;
 • 5 Domnul, Dumnezeul oştirilor, atinge pământul şi se topeşte* şi toţi locuitorii lui jelesc**. Se înalţă ca râul Nil şi se coboară ca râul Egiptului.
 • * Mica 1:4; ** Amos 8:8;
 • 6 El Şi-a zidit cămara* în ceruri, Şi-a întemeiat bolta deasupra pământului; cheamă apele** mării şi le varsă pe faţa pământului. Domnul este Numele Lui! –
 • * Ps 104:3; Ps 104:13; ** Amos 5:8; Amos 4:13;
 • 7 Nu sunteţi voi oare pentru Mine ca şi copiii etiopienilor, copii ai lui Israel? zice Domnul. N-am scos Eu pe Israel din ţara Egiptului, ca şi pe filisteni* din Caftor** şi pe sirieni din Chir? –
 • * Ier 47:4; ** Deut 2:23; Ier 47:4; Amos 1:5;
 • 8 Iată, Domnul Dumnezeu are ochii* pironiţi peste împărăţia aceasta vinovată, ca s-o nimicesc** de pe faţa pământului; totuşi nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul.
 • * Amos 9:4; ** Ier 30:11; Ier 31:35; Ier 31:36; Obad 1:16; Obad 1:17;
 • 9 Căci, iată, voi porunci şi voi vântura casa lui Israel între toate neamurile, cum se vântură cu ciurul, fără să cadă un singur bob la pământ!
 • 10 Toţi păcătoşii poporului Meu vor muri de sabie, cei ce zic*: «Nu ne va ajunge nenorocirea şi nu va veni peste noi».
 • * Amos 6:3;
 • 11 În vremea aceea* voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară,
 • * Fapte 15:16; Fapte 15:17;
 • 12 ca să stăpânească* rămăşiţa Edomului** şi toate neamurile peste care a fost chemat Numele Meu, zice Domnul, care va împlini aceste lucruri.
 • * Obad 1:19; ** Num 24:18;
 • 13 Iată, vin* zile, zice Domnul, când plugarul va ajunge pe secerător şi cel ce calcă strugurii, pe cel ce împrăştie sămânţa, când mustul va picura din** munţi şi va curge de pe toate dealurile.
 • * Lev 26:5; ** Ioel 3:18;
 • 14 Voi aduce înapoi* pe prinşii de război ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarăşi** cetăţile pustiite şi le vor locui, vor sădi vii şi le vor bea vinul, vor face grădini şi le vor mânca roadele.
 • * Ier 30:3; ** Isa 61:4; Isa 65:21; Ezec 36:33-36; Ezec 36:36;
 • 15 Îi voi sădi în ţara lor şi nu vor mai fi smulşi* din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!’”
 • * Isa 60:21; Ier 32:41; Ezec 34:28; Ioel 3:20;
  Amos, capitolul 9