Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Apocalipsa  Capitolul 17
 • 1 Apoi unul* din cei şapte îngeri care ţineau cele şapte potire a venit de a vorbit cu mine şi mi-a zis: „Vino să-ţi** arăt judecata curvei celei mari, care†† şade pe ape mari.
 • * Apoc 21:9; ** Apoc 16:19; Apoc 18:16; Apoc 18:17; Apoc 18:19; Naum 3:4; Apoc 19:2; †† Ier 51:13; Apoc 17:15;
 • 2 Cu* ea au curvit împăraţii pământului şi locuitorii pământului s-au** îmbătat de vinul curviei ei!”
 • * Apoc 18:3; ** Ier 51:7; Apoc 14:8; Apoc 18:3;
 • 3 Şi m-a dus, în Duhul, într-o* pustie. Şi am văzut o femeie şezând pe** o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă, şi†† avea şapte capete şi zece*† coarne.
 • * Apoc 12:6; Apoc 12:14; ** Apoc 12:3; Apoc 13:1; †† Apoc 17:9; *† Apoc 17:12;
 • 4 Femeia aceasta era* îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, era împodobită** cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur plin†† de spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei.
 • * Apoc 18:12; Apoc 18:16; ** Dan 11:38; Ier 51:7; †† Apoc 18:6; Apoc 14:8;
 • 5 Pe frunte purta scris un nume, o taină*: „Babilonul cel** mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului”.
 • * 2 Tes 2:7; ** Apoc 11:8; Apoc 14:8; Apoc 16:10; Apoc 18:2; Apoc 18:10; Apoc 18:21; Apoc 18:9; Apoc 19:2;
 • 6 Şi am văzut pe* femeia aceasta îmbătată de** sângele sfinţilor şi de sângele mucenicilor lui Isus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare.
 • * Apoc 18:24; ** Apoc 13:15; Apoc 16:6; Apoc 6:9; Apoc 6:10; Apoc 12:11;
 • 7 Şi îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune taina acestei femei şi a fiarei care o poartă şi care are cele şapte capete şi cele zece coarne.
 • 8 Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Ea are* să se ridice din Adânc şi are să** se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii se†† vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este şi va veni. –
 • * Apoc 11:7; Apoc 13:1; ** Apoc 13:10; Apoc 17:11; Apoc 13:3; †† Apoc 13:8;
 • 9 Aici* este mintea plină de înţelepciune. – Cele** şapte capete sunt şapte munţi pe care şade femeia.
 • * Apoc 13:18; ** Apoc 13:1;
 • 10 Sunt şi şapte împăraţi: cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit încă şi, când va veni, el va rămâne puţină vreme.
 • 11 Şi fiara, care era şi nu mai este, ea însăşi este al optulea împărat: este din numărul celor şapte şi* merge la pierzare.
 • * Apoc 17:8;
 • 12 Cele* zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece împăraţi care n-au primit încă împărăţia, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara.
 • * Dan 7:20; Zah 1:18; Zah 1:19; Zah 1:21; Apoc 13:1;
 • 13 Toţi au acelaşi gând şi dau fiarei puterea şi stăpânirea lor.
 • 14 Ei* se vor război cu Mielul, dar Mielul îi va birui, pentru că** El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.”
 • * Apoc 16:14; Apoc 19:19; ** Deut 10:17; 1 Tim 6:15; Apoc 19:16; Ier 50:44; Ier 50:45; Apoc 14:4;
 • 15 Apoi mi-a zis: „Apele* pe care le-ai văzut, pe care şade curva, sunt** noroade, gloate, neamuri şi limbi.
 • * Isa 8:7; Apoc 17:1; ** Apoc 13:7;
 • 16 Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor* urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală**. Carnea i-o vor mânca şi o vor arde cu foc.
 • * Ier 50:41; Ier 50:42; Apoc 16:12; ** Ezec 16:37-44; Ezec 16:36; Apoc 18:16; Apoc 18:8;
 • 17 Căci* Dumnezeu le-a pus în inimă să-I aducă la îndeplinire planul Lui: să se învoiască pe deplin şi să dea fiarei stăpânirea lor împărătească până** se vor îndeplini cuvintele lui Dumnezeu.
 • * 2 Tes 2:11; ** Apoc 10:7;
 • 18 Şi femeia pe care ai văzut-o este* cetatea cea mare, care** are stăpânire peste împăraţii pământului.”
 • * Apoc 16:19; ** Apoc 12:4;
  Apocalipsa, capitolul 17