Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Apocalipsa  Capitolul 8
 • 1 Când a rupt* Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.
 • * Apoc 6:1;
 • 2 Şi* am văzut pe cei şapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu; şi** li s-au dat şapte trâmbiţe.
 • * Mat 18:10; Luca 1:19; ** 2 Cron 29:25; 2 Cron 29:28;
 • 3 Apoi a venit un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă, împreună cu rugăciunile* tuturor sfinţilor, pe altarul** de aur, care este înaintea scaunului de domnie.
 • * Apoc 5:8; ** Exod 30:1; Apoc 6:9;
 • 4 Fumul* de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile sfinţilor.
 • * Ps 148:2; Luca 1:10;
 • 5 Apoi, îngerul a luat cădelniţa, a umplut-o din focul de pe altar şi l-a aruncat pe pământ. Şi s-au* stârnit tunete, glasuri, fulgere şi un cutremur** de pământ.
 • * Apoc 16:18; ** 2 Sam 22:8; 1 Imp 19:11; Fapte 4:31;
 • 6 Şi cei şapte îngeri care aveau cele şapte trâmbiţe s-au pregătit să sune din ele.
 • 7 Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi* au venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost aruncate pe** pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars şi a treia parte din copaci au fost arşi şi toată iarba verde a fost arsă.
 • * Ezec 38:22; ** Apoc 6:2; Apoc 9:4;
 • 8 Al doilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi* ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare şi** a treia parte din mare s-a făcut sânge
 • * Ier 51:25; Amos 7:4; ** Apoc 16:3; Ezec 14:19;
 • 9 şi* a treia parte din făpturile care erau în mare şi aveau viaţă au murit şi a treia parte din corăbii au pierit.
 • * Apoc 16:3;
 • 10 Al treilea înger a sunat din trâmbiţă. Şi* a căzut din cer o stea mare, care ardea ca o făclie; a** căzut peste a treia parte din râuri şi peste izvoarele apelor.
 • * Isa 14:12; Apoc 9:1; ** Apoc 16:4;
 • 11 Steaua* se chema „Pelin”; şi** a treia parte din ape s-au prefăcut în pelin. Şi mulţi oameni au murit din pricina apelor, pentru că fuseseră făcute amare.
 • * Rut 1:20; ** Exod 15:23; Ier 9:15; Ier 23:15;
 • 12 Al* patrulea înger a sunat din trâmbiţă. Şi a fost lovită a treia parte din soare şi a treia parte din lună şi a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-şi piardă a treia parte din lumina ei şi noaptea, de asemenea.
 • * Isa 13:10; Amos 8:9;
 • 13 M-am uitat şi am* auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului şi zicea cu glas tare: „Vai**, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiţă ale celor trei îngeri care au să mai sune!”
 • * Apoc 14:6; Apoc 19:17; ** Apoc 9:12; Apoc 11:14;
  Apocalipsa, capitolul 8