S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Daniel  Capitolul 10
 • 1 În anul al treilea al lui Cirus, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel, numit* Beltşaţar. Cuvântul** acesta, care este adevărat, vesteşte o mare nenorocire. El a fost cu luare-aminte la cuvântul acesta şi a priceput†† vedenia.
 • * Dan 1:7; ** Dan 8:26; Apoc 19:9; Dan 10:14; †† Dan 1:17; Dan 8:16;
 • 2 „În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale.
 • 3 N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin şi nici nu m-am uns* deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni.
 • * Mat 6:17;
 • 4 În a douăzeci şi patra zi a lunii întâi, eram pe malul râului celui mare, care este Hidechel* (Tigru).
 • * Gen 2:14;
 • 5 Am ridicat* ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om** îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur†† din Ufaz.
 • * Ios 5:13; ** Dan 12:6; Dan 12:7; Apoc 1:13-15; Apoc 15:6; †† Ier 10:9;
 • 6 Trupul lui era ca o piatră de hrisolit*, faţa îi strălucea ca fulgerul** şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc, dar braţele şi picioarele†† semănau cu nişte aramă lustruită şi glasul*† lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.
 • * Ezec 1:16; ** Ezec 1:14; Apoc 1:14; Apoc 19:12; †† Ezec 1:7; Apoc 1:15; *† Ezec 1:24; Apoc 1:15;
 • 7 Eu, Daniel, am văzut singur* vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o; totuşi au fost apucaţi de o mare spaimă şi au luat-o la fugă ca să se ascundă!
 • * 2 Imp 6:17; Fapte 9:7;
 • 8 Eu am rămas singur şi am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat*, culoarea mi s-a schimbat**, faţa mi s-a sluţit şi am pierdut orice vlagă.
 • * Dan 8:27; ** Dan 7:28;
 • 9 Am auzit glasul cuvintelor lui şi, pe când* auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leşinat cu faţa la pământ.
 • * Dan 8:18;
 • 10 Şi iată că o mână* m-a atins şi m-a aşezat tremurând pe genunchii şi mâinile mele.
 • * Ier 1:9; Dan 9:21; Apoc 1:17;
 • 11 Apoi mi-a zis: ‘Daniele, om preaiubit* şi scump, fii cu luare-aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum şi stai în picioare în locul unde eşti, căci acum sunt trimis la tine!’ După ce mi-a vorbit astfel, am stat în picioare tremurând.
 • * Dan 9:23;
 • 12 El mi-a zis: ‘Daniele, nu te teme* de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate** din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!
 • * Apoc 1:17; ** Dan 9:3; Dan 9:4; Dan 9:22; Dan 9:23; Fapte 10:4;
 • 13 Dar căpetenia* împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile, şi iată că Mihail**, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.
 • * Dan 10:20; ** Dan 10:21; Dan 12:1; Iuda 1:9; Apoc 12:7;
 • 14 Acum vin să-ţi fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi*, căci** vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate.’
 • * Gen 49:1; Dan 2:28; ** Dan 8:26; Dan 10:1; Hab 2:3;
 • 15 Pe când îmi spunea el aceste lucruri, eu mi-am plecat ochii* în pământ şi am tăcut.
 • * Dan 10:9; Dan 8:18;
 • 16 Şi iată că cineva* care avea înfăţişarea copiilor oamenilor s-a atins** de buzele mele. Eu am deschis gura, am vorbit şi am zis celui ce stătea înaintea mea: ‘Domnul meu, vedenia aceasta m-a umplut de groază şi am pierdut orice putere!
 • * Dan 8:15; ** Dan 10:10; Ier 1:9; Dan 10:8;
 • 17 Cum ar putea robul domnului meu să vorbească domnului meu? Acum puterile m-au părăsit şi nu mai am nici suflare!’
 • 18 Atunci, cel ce avea înfăţişarea unui om m-a atins din nou şi m-a întărit.
 • 19 Apoi mi-a zis*: ‘Nu te teme** de nimic, om preaiubit! Pace ţie! Fii tare şi cu inimă!’ Şi, pe când îmi vorbea el, am prins iar puteri şi am zis: ‘Vorbeşte, domnul meu, căci m-ai întărit.’
 • * Dan 10:11; ** Jud 6:23;
 • 20 El mi-a zis: ‘Ştii pentru ce am venit la tine? Acum mă întorc să mă lupt împotriva căpeteniei* Persiei şi, când voi pleca, iată că va veni căpetenia Greciei!
 • * Dan 10:13;
 • 21 Dar vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în cartea adevărului. Nimeni nu mă ajută împotriva acestora, afară de voievodul vostru Mihail*.
 • * Dan 10:13; Iuda 1:9; Apoc 12:7;
  Daniel, capitolul 10