Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Deuteronomul  Capitolul 34
 • Moartea lui Moise
 • 1 Moise s-a suit din câmpia Moabului pe* muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în faţa Ierihonului. Şi Domnul i-a arătat** toată ţara: de la Galaad până la Dan,
 • * Num 27:12; Num 33:47; ** Deut 32:49; Deut 3:27; Gen 14:14;
 • 2 tot ţinutul lui Neftali, ţara lui Efraim şi Manase, toată ţara lui Iuda până la Marea* de Apus,
 • * Deut 11:24;
 • 3 partea de miazăzi, împrejurimile Iordanului, valea Ierihonului, cetatea* finicilor, până la Ţoar.
 • * Jud 1:16; Jud 3:13; 2 Cron 28:15;
 • 4 Domnul i-a zis: „Aceasta* este ţara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: ‘O voi da seminţei tale.’ Ţi-am arătat** ca s-o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea.”
 • * Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 15:18; Gen 26:3; Gen 28:13; ** Deut 3:27; Deut 32:52;
 • 5 Moise*, robul Domnului, a murit acolo, în ţara Moabului, după porunca Domnului.
 • * Deut 32:50; Ios 1:1; Ios 1:2;
 • 6 Şi Domnul l-a îngropat în vale, în ţara Moabului, faţă în faţă cu Bet-Peor. Nimeni nu i-a cunoscut mormântul până în ziua de azi.
 • 7 Moise* era în vârstă de o sută douăzeci de ani când a murit; vederea** nu-i slăbise şi puterea nu-i trecuse.
 • * Deut 31:2; ** Gen 27:1; Gen 48:10; Ios 14:10; Ios 14:11;
 • 8 Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci* de zile în câmpia Moabului; şi zilele acelea de plâns şi de jale pentru Moise s-au sfârşit.
 • * Gen 50:3; Gen 50:10; Num 20:29;
 • 9 Iosua, fiul lui Nun, era plin* de duhul înţelepciunii, căci Moise** îşi pusese mâinile peste el. Copiii lui Israel au ascultat de el şi au făcut potrivit cu poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.
 • * Isa 11:2; Dan 6:3; ** Num 27:18; Num 27:23;
 • 10 În Israel nu s-a mai ridicat* proroc ca Moise, pe care** Domnul să-l fi cunoscut faţă în faţă.
 • * Deut 18:15; Deut 18:18; ** Exod 33:11; Num 12:6; Num 12:8; Deut 5:4;
 • 11 Niciunul nu poate fi pus alături de el în ce priveşte toate* semnele şi minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în ţara Egiptului împotriva lui Faraon, împotriva supuşilor lui şi împotriva întregii ţări,
 • * Deut 4:34; Deut 7:19;
 • 12 şi în ce priveşte toate semnele înfricoşătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel.
  Deuteronomul, capitolul 34