Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Exodul  Capitolul 16
 • Cârtirile în Sin – Prepeliţele şi mana. Sabatul
 • 1 Toată adunarea copiilor lui Israel a* plecat din Elim şi au ajuns în pustia Sin**, care este între Elim şi Sinai, în a cincisprezecea zi a lunii a doua, după ieşirea lor din ţara Egiptului.
 • * Num 33:10; Num 33:11; ** Ezec 30:15;
 • 2 Şi toată adunarea copiilor lui Israel a cârtit* în pustia aceea împotriva lui Moise şi Aaron.
 • * Exod 15:24; Ps 106:25; 1 Cor 10:10;
 • 3 Copiii lui Israel le-au zis: „Cum de* n-am murit loviţi de mâna Domnului în ţara Egiptului, când** şedeam lângă oalele noastre cu carne, când mâncam pâine de ne săturam? Căci ne-aţi adus în pustia aceasta ca să faceţi să moară de foame toată mulţimea aceasta.”
 • * Plang 4:9; ** Num 11:4; Num 11:5;
 • 4 Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine* din ceruri. Poporul va ieşi afară şi va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la** încercare şi să văd dacă va umbla sau nu după Legea Mea.
 • * Ps 78:24; Ps 78:25; Ps 105:40; Ioan 6:31; Ioan 6:32; 1 Cor 10:3; ** Exod 15:25; Deut 8:2; Deut 8:16;
 • 5 În ziua a şasea, când vor pregăti ce au adus acasă, vor avea* de două ori mai mult decât vor strânge în fiecare zi.”
 • * Exod 16:22; Lev 25:21;
 • 6 Moise şi Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel: „Astă-seară*, veţi înţelege că Domnul este Acela care v-a scos din ţara Egiptului.
 • * Exod 16:12; Exod 16:13; Exod 6:7; Num 16:28; Num 16:29; Num 16:30;
 • 7 Şi mâine dimineaţă, veţi vedea slava* Domnului, pentru că v-a auzit cârtirile împotriva Domnului; căci ce** suntem noi, ca să cârtiţi împotriva noastră?”
 • * Exod 16:10; Isa 35:2; Isa 40:5; Ioan 11:4; Ioan 11:40; ** Num 16:11;
 • 8 Moise a zis: „Domnul vă va da astă-seară carne de mâncat, şi mâine dimineaţă vă va da pâine să vă săturaţi, pentru că a auzit Domnul cârtirile pe care le-aţi rostit împotriva Lui; căci ce suntem noi? Cârtirile voastre nu se îndreaptă împotriva noastră, ci împotriva* Domnului.”
 • * 1 Sam 8:7; Luca 10:16; Rom 13:2;
 • 9 Moise a zis lui Aaron: „Spune întregii adunări a copiilor lui Israel: ‘Apropiaţi-vă* înaintea Domnului, căci v-a auzit cârtirile.’”
 • * Num 16:16;
 • 10 Şi, pe când vorbea Aaron întregii adunări a lui Israel, s-au uitat înspre pustie, şi iată că slava Domnului s-a* arătat în nor.
 • * Exod 16:7; Exod 13:21; Num 16:19; 1 Imp 8:10; 1 Imp 8:11;
 • 11 Domnul, vorbind lui Moise, a zis:
 • 12 „Am* auzit cârtirile copiilor lui Israel. Spune-le: ‘Între cele** două seri aveţi să mâncaţi carne, şi dimineaţa vă veţi sătura de pâine şi veţi şti că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.’”
 • * Exod 16:8; ** Exod 16:6; Exod 16:7;
 • 13 Seara au venit nişte* prepeliţe şi au acoperit tabăra, şi dimineaţa s-a aşezat un strat gros de rouă** în jurul taberei.
 • * Num 11:31; Ps 78:27; Ps 78:28; Ps 105:40; ** Num 11:9;
 • 14 Când s-a luat roua aceasta, pe faţa pustiei era ceva* mărunt ca nişte grăunţe, mărunt ca bobiţele de gheaţă albă pe pământ.
 • * Num 11:7; Deut 8:3; Neem 9:15; Ps 78:24; Ps 105:40;
 • 15 Copiii lui Israel s-au uitat la ea şi au zis unul către altul: „Ce este aceasta?” căci nu ştiau ce este. Moise le-a zis: „Este* pâinea pe care v-o dă Domnul ca hrană.”
 • * Ioan 6:31; Ioan 6:49; Ioan 6:58; 1 Cor 10:3;
 • 16 Iată ce a poruncit Domnul: „Fiecare dintre voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, şi anume un* omer de cap, după numărul sufletelor voastre; fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui.”
 • * Exod 16:36;
 • 17 Israeliţii au făcut aşa şi au strâns unii mai mult, alţii mai puţin.
 • 18 În urmă o măsurau cu omerul, şi cine* strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puţin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană.
 • * 2 Cor 8:15;
 • 19 Moise le-a zis: „Nimeni să nu lase ceva din ea până a doua zi dimineaţa.”
 • 20 N-au ascultat de Moise şi s-au găsit unii care au lăsat ceva din ea până dimineaţa, dar a făcut viermi şi s-a împuţit. Moise s-a mâniat pe oamenii aceia.
 • 21 Astfel, în toate dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru hrană şi, când venea căldura soarelui, se topea.
 • 22 În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit, şi anume doi omeri de fiecare. Toţi fruntaşii adunării au venit şi au spus lui Moise lucrul acesta.
 • 23 Şi Moise le-a zis: „Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de* odihnă, Sabatul închinat Domnului; coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert şi păstraţi până a doua zi dimineaţa tot ce va rămâne!”
 • * Gen 2:3; Exod 20:8; Exod 31:15; Exod 35:3; Lev 23:3;
 • 24 Au lăsat-o până a doua zi dimineaţa, cum poruncise Moise, şi nu s-a* împuţit şi n-a făcut viermi.
 • * Exod 16:20;
 • 25 Moise a zis: „Mâncaţi-o azi, căci este ziua Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp.
 • 26 Veţi strânge timp* de şase zile, dar în ziua a şaptea, care este Sabatul, nu va fi.”
 • * Exod 20:9; Exod 20:10;
 • 27 În ziua a şaptea, unii din popor au ieşit să strângă mană, şi n-au găsit.
 • 28 Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Până când aveţi de gând să nu păziţi* poruncile şi legile Mele?
 • * 2 Imp 17:14; Ps 78:10; Ps 78:22; Ps 106:13;
 • 29 Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a şasea hrană pentru două zile. Fiecare să rămână la locul lui şi, în ziua a şaptea, nimeni să nu iasă din locul în care se găseşte.”
 • 30 Şi poporul s-a odihnit în ziua a şaptea.
 • 31 Casa lui Israel a numit hrana aceasta „mană”1. Ea semăna* cu bobul de coriandru; era albă şi avea un gust de turtă cu miere.
 • * Num 11:7; Num 11:8;
 • 32 Moise a zis: „Iată ce a poruncit Domnul: ‘Să se păstreze un omer plin cu mană pentru urmaşii voştri, ca să vadă şi ei pâinea pe care v-am dat-o s-o mâncaţi în pustie, după ce v-am scos din ţara Egiptului.’”
 • 33 Şi Moise a zis lui Aaron*: „Ia un vas, pune în el un omer plin cu mană şi aşază-l înaintea Domnului, ca să fie păstrat pentru urmaşii voştri.”
 • * Evr 9:4;
 • 34 După porunca dată de Domnul lui Moise, Aaron l-a pus* înaintea chivotului mărturiei, ca să fie păstrat.
 • * Exod 25:16; Exod 25:21; Exod 40:20; Num 17:10; Deut 10:5; 1 Imp 8:9;
 • 35 Copiii lui Israel au mâncat mană patruzeci* de ani, până** la sosirea lor într-o ţară locuită; au mâncat mană până la sosirea lor la hotarele ţării Canaanului.
 • * Num 33:38; Deut 8:2; Deut 8:3; Neem 9:20; Neem 9:21; Ioan 6:31; Ioan 6:49; ** Ios 5:12; Neem 9:15;
 • 36 Omerul este a zecea parte dintr-o efă.
 • 1. Mana, numită aşa pentru că israeliţii, când au văzut-o întâia dată, au strigat: „Man hu = Ce este aceasta”? (versetul 15)
  Exodul, capitolul 16