Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Exodul  Capitolul 24
 • Moise pe muntele Sinai
 • 1 Dumnezeu a zis lui Moise: „Suie-te la Domnul, tu şi Aaron, Nadab* şi Abihu şi** şaptezeci de bătrâni ai lui Israel şi să vă închinaţi de departe, aruncându-vă cu faţa la pământ.
 • * Exod 28:1; Lev 10:1; Lev 10:2; ** Exod 1:5; Num 11:16;
 • 2 Numai Moise să se apropie* de Domnul; ceilalţi să nu se apropie şi poporul să nu se suie cu el.”
 • * Exod 24:13; Exod 24:15; Exod 24:18;
 • 3 Moise a venit şi a spus poporului toate cuvintele Domnului şi toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: „Vom face tot* ce a zis Domnul.”
 • * Exod 24:7; Exod 19:8; Deut 5:27; Gal 3:19; Gal 3:20;
 • 4 Moise a* scris toate cuvintele Domnului. Apoi s-a sculat dis-de-dimineaţă, a zidit un altar la poalele muntelui şi a ridicat douăsprezece pietre** pentru cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.
 • * Deut 31:9; ** Gen 28:18; Gen 31:45;
 • 5 A trimis pe nişte tineri dintre copiii lui Israel, să aducă Domnului arderi-de-tot şi să junghie tauri ca jertfe de mulţumire.
 • 6 Moise a luat jumătate* din sânge şi l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar.
 • * Evr 9:18;
 • 7 A luat* cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot** ce a zis Domnul.”
 • * Evr 9:19; ** Exod 24:3;
 • 8 Moise a luat sângele şi a stropit poporul, zicând: „Iată* sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte.”
 • * Evr 9:20; Evr 13:20; 1 Pet 1:2;
 • Vederea lui Dumnezeu
 • 9 Moise* s-a suit împreună cu Aaron, Nadab şi Abihu şi cu şaptezeci de bătrâni ai lui Israel.
 • * Exod 24:1;
 • 10 Ei au* văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui era un fel de lucrare de safir** străveziu, întocmai ca cerul în curăţia lui.
 • * Gen 32:30; Exod 3:6; Jud 13:22; Isa 6:1; Isa 6:5; Exod 33:20; Exod 33:23; Ioan 1:18; 1 Tim 6:16; 1 Ioan 4:12; ** Ezec 1:26; Ezec 10:1; Apoc 4:3; Mat 17:2;
 • 11 El nu Şi-a întins* mâna împotriva aleşilor copiilor lui Israel. Ei au** văzut pe Dumnezeu, şi totuşi au mâncat şi au băut.
 • * Exod 19:21; ** Gen 16:13; Gen 32:30; Exod 24:10; Exod 33:20; Deut 4:33; Jud 13:22; Gen 31:54; Exod 18:12; 1 Cor 10:18;
 • Moise se suie iarăşi pe munte
 • 12 Domnul a zis lui Moise: „Suie-te* la Mine pe munte şi rămâi acolo. Eu îţi voi da nişte table** de piatră cu Legea şi poruncile pe care le-am scris pentru învăţătura lor.”
 • * Exod 24:2; Exod 24:15; Exod 24:18; ** Exod 31:18; Exod 32:15; Exod 32:16; Deut 5:22;
 • 13 Moise s-a sculat, împreună cu Iosua, care-i* slujea, şi Moise s-a** suit pe muntele lui Dumnezeu.
 • * Exod 32:17; Exod 33:11; ** Exod 24:2;
 • 14 El a zis bătrânilor: „Aşteptaţi-ne aici până ne vom întoarce la voi. Iată, Aaron şi Hur vor rămâne cu voi; dacă va avea cineva vreo neînţelegere, să meargă la ei.”
 • 15 Moise s-a suit pe munte, şi norul* a acoperit muntele.
 • * Exod 19:9; Exod 19:16; Mat 17:5;
 • 16 Slava* Domnului s-a aşezat pe muntele Sinai şi norul l-a acoperit timp de şase zile. În ziua a şaptea, Domnul a chemat pe Moise din mijlocul norului.
 • * Exod 16:10; Num 14:10;
 • 17 Înfăţişarea slavei Domnului era ca un foc* mistuitor pe vârful muntelui, înaintea copiilor lui Israel.
 • * Exod 3:2; Exod 19:18; Deut 4:36; Evr 12:18; Evr 12:29;
 • 18 Moise a intrat în mijlocul norului şi s-a suit pe munte. Moise* a rămas pe munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.
 • * Exod 34:28; Deut 9:9;
  Exodul, capitolul 24