Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Exodul  Capitolul 36
 • Dărnicia poporului
 • 1 Beţaleel, Oholiab şi toţi bărbaţii iscusiţi* în care pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaş**, au făcut totul după cum poruncise Domnul.
 • * Exod 28:3; Exod 31:6; Exod 35:10; Exod 35:35; ** Exod 25:8;
 • 2 Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab şi pe toţi bărbaţii iscusiţi în mintea* cărora pusese Domnul pricepere, şi anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă.
 • * Exod 35:21; Exod 35:26; 1 Cron 29:5;
 • 3 Ei au luat dinaintea lui Moise toate prinosurile pe care le aduseseră* copiii lui Israel ca să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaş. Chiar şi după ce se începuse lucrarea, tot se mai aduceau lui Moise în fiecare dimineaţă daruri de bunăvoie.
 • * Exod 35:27;
 • 4 Atunci, toţi bărbaţii iscusiţi, prinşi la toate lucrările Sfântului Locaş, şi-au lăsat fiecare lucrul pe care-l făceau
 • 5 şi au venit de au spus lui Moise: „Poporul* aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem.”
 • * 2 Cor 8:2; 2 Cor 8:3;
 • 6 Moise a pus să strige în tabără ca nimeni, fie bărbat, fie femeie, să nu mai aducă daruri pentru Sfântul Locaş. Au oprit astfel pe popor să mai aducă daruri.
 • 7 Materialul adus era de ajuns pentru toate lucrările care trebuiau făcute, ba încă mai şi trecea.
 • Clădirea cortului
 • 8 Toţi* bărbaţii iscusiţi şi lucrătorii au făcut cortul din zece covoare de in subţire şi răsucit, din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe ele au ţesut heruvimi lucraţi cu măiestrie.
 • * Exod 26:1;
 • 9 Lungimea unui covor era de douăzeci şi opt de coţi; iar lăţimea unui covor era de patru coţi. Toate covoarele aveau aceeaşi măsură.
 • 10 Cinci din aceste covoare au fost prinse la un loc; celelalte cinci, de asemenea, au fost prinse la un loc.
 • 11 Au făcut chiotori albastre la marginea covorului cu care se sfârşea cea dintâi împreunare; tot aşa au făcut şi la marginea covorului cu care se sfârşea a doua împreunare de covoare.
 • 12 Au făcut cincizeci* de chiotori la cel dintâi covor şi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârşea a doua împreunare de covoare; chiotorile acestea erau una în faţa alteia.
 • * Exod 26:5;
 • 13 Au făcut cincizeci de copci de aur şi au prins covoarele unul de altul cu copcile, aşa încât cortul alcătuia un întreg.
 • 14 Au făcut* nişte covoare din păr de capră, ca să slujească de acoperiş pentru cort: unsprezece covoare de acestea au făcut.
 • * Exod 26:7;
 • 15 Lungimea unui covor era de treizeci de coţi şi lăţimea unui covor era de patru coţi: cele unsprezece covoare aveau aceeaşi măsură.
 • 16 Au prins împreună deoparte cinci din aceste covoare, iar pe celelalte şase de altă parte.
 • 17 Au făcut cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârşea o împreunare de covoare şi cincizeci de chiotori la marginea covorului cu care se sfârşea a doua împreunare de covoare.
 • 18 Au mai făcut şi cincizeci de copci de aramă, cu care să se împreuneze acoperişul cortului, ca să alcătuiască un întreg.
 • 19 Au făcut* pentru acoperişul cortului o învelitoare de piei de berbec vopsite în roşu şi o învelitoare de piei de viţel de mare, care trebuia pusă pe deasupra.
 • * Exod 26:14;
 • 20 Scândurile* pentru cort le-au făcut din lemn de salcâm, aşezate în picioare.
 • * Exod 26:15;
 • 21 Lungimea unei scânduri era de zece coţi şi lăţimea unei scânduri era de un cot şi jumătate.
 • 22 Fiecare scândură avea două urechi, unite una cu alta; tot aşa au făcut la toate scândurile cortului.
 • 23 Au făcut douăzeci de scânduri pentru cort, înspre partea de miazăzi.
 • 24 Au pus patruzeci de picioare de argint sub cele douăzeci de scânduri, câte două picioare sub fiecare scândură, pentru cele două urechi ale ei.
 • 25 Au făcut apoi douăzeci de scânduri pentru a doua latură a cortului, latura dinspre miazănoapte,
 • 26 cu cele patruzeci de picioare de argint ale lor, câte două picioare sub fiecare scândură.
 • 27 Au făcut apoi şase scânduri pentru fundul cortului, înspre apus.
 • 28 Au făcut două scânduri pentru cele două unghiuri ale cortului în partea din fund;
 • 29 acestea erau făcute din două bucăţi, începând de la partea de jos, şi bine legate la vârf, printr-un cerc; la fel au făcut pentru amândouă scândurile din cele două unghiuri.
 • 30 Erau astfel opt scânduri, cu picioarele lor de argint, adică şaisprezece picioare, câte două picioare sub fiecare scândură.
 • 31 Au făcut cinci drugi* din lemn de salcâm pentru scândurile uneia din laturile cortului,
 • * Exod 26:26;
 • 32 cinci drugi pentru scândurile celei de a doua laturi a cortului şi cinci drugi pentru scândurile laturii cortului din fundul dinspre apus;
 • 33 drugul de la mijloc l-au făcut aşa ca să treacă prin mijlocul scândurilor, de la un capăt la celălalt.
 • 34 Au poleit scândurile cu aur şi verigile lor de aur le-au făcut aşa ca să se poată petrece drugii prin ele, şi drugii i-au poleit cu aur.
 • Cele două perdele
 • 35 Perdeaua* dinăuntru au făcut-o din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi din in subţire răsucit; au lucrat-o cu măiestrie şi au făcut heruvimi pe ea.
 • * Exod 26:31;
 • 36 Au făcut patru stâlpi de salcâm pentru ea şi i-au poleit cu aur; cârligele lor erau de aur şi au turnat pentru stâlpii aceştia patru picioare de argint.
 • 37 Pentru uşa cortului au făcut o perdea* din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi din in subţire răsucit; aceasta era o lucrare făcută la gherghef.
 • * Exod 26:36;
 • 38 Au făcut cei cinci stâlpi ai ei cu cârligele lor, iar căpătâiele şi beţele lor de legătură le-au poleit cu aur; cele cinci picioare ale lor erau de aramă.
  Exodul, capitolul 36