Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Exodul  Capitolul 4
 • Şovăirea lui Moise
 • 1 Moise a răspuns şi a zis: „Iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Ci vor zice: ‘Nu ţi S-a arătat Domnul!’”
 • 2 Domnul i-a zis: „Ce ai în mână?” El a răspuns: „Un* toiag.”
 • * Exod 4:17; Exod 4:20;
 • 3 Domnul a zis: „Aruncă-l la pământ.” El l-a aruncat la pământ, şi toiagul s-a prefăcut într-un şarpe. Moise fugea de el.
 • 4 Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna şi apucă-l de coadă.” El a întins mâna şi l-a apucat, şi şarpele s-a prefăcut iarăşi într-un toiag în mâna lui.
 • 5 „Iată”, a zis Domnul, „ce vei face ca să creadă* că ţi S-a arătat Domnul**, Dumnezeul părinţilor lor: Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov.”
 • * Exod 19:9; ** Exod 3:15;
 • 6 Domnul i-a mai zis: „Bagă-ţi mâna în sân.” El şi-a băgat mâna în sân; apoi a scos-o şi iată că mâna i se acoperise de lepră şi se făcuse albă ca* zăpada.
 • * Num 12:10; 2 Imp 5:27;
 • 7 Domnul a zis: „Bagă-ţi din nou mâna în sân.” El şi-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân şi iată că mâna se făcuse* iarăşi cum era carnea lui.
 • * Num 12:13; Num 12:14; Deut 32:39; 2 Imp 5:14; Mat 8:3;
 • 8 „Dacă nu te vor crede”, a zis Domnul, „şi nu vor asculta de glasul celui dintâi semn, vor crede glasul celui de al doilea semn.
 • 9 Dacă nu vor crede nici aceste două semne şi nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu şi s-o torni pe pământ, şi apa* pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ.”
 • * Exod 7:19;
 • 10 Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbeşti Tu robului Tău, căci vorba şi limba* îmi sunt încurcate.”
 • * Exod 6:12; Ier 1:6;
 • 11 Domnul i-a zis: „Cine* a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?
 • * Ps 94:9;
 • 12 Du-te dar; Eu voi fi cu gura* ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.”
 • * Isa 50:4; Ier 1:9; Mat 10:19; Marc 13:11; Luca 12:11; Luca 12:12; Luca 21:14; Luca 21:15;
 • 13 Moise a zis: „Ah, Doamne*, trimite pe cine vei vrea să trimiţi!”
 • * Iona 1:3;
 • 14 Atunci, Domnul S-a mâniat pe Moise şi a zis: „Nu-i oare acolo fratele tău Aaron, Levitul? Ştiu că el vorbeşte uşor. Iată că el însuşi vine* înaintea ta şi, când te va vedea, se va bucura în inima lui.
 • * Exod 4:27; 1 Sam 10:2; 1 Sam 10:3; 1 Sam 10:5;
 • 15 Tu îi vei vorbi* şi vei pune** cuvintele în gura lui, şi Eu voi fi cu gura ta şi cu gura lui şi vă voi învăţa ce veţi avea de făcut.
 • * Exod 7:1; Exod 7:2; ** Num 22:38; Num 23:5; Num 23:12; Num 23:16; Deut 18:18; Isa 51:16; Ier 1:9; Deut 5:31;
 • 16 El va vorbi poporului pentru tine, îţi va sluji drept gură, şi tu vei ţine pentru el locul lui* Dumnezeu.
 • * Exod 7:4; Exod 18:19;
 • 17 Ia în mână* toiagul acesta cu care vei face semnele.”
 • * Exod 4:2;
 • Moise în Egipt
 • 18 Moise a plecat şi, când s-a întors la socrul său Ietro, i-a zis: „Lasă-mă, te rog, să plec şi să mă întorc la fraţii mei, care sunt în Egipt, ca să văd dacă mai trăiesc.” Ietro a zis lui Moise: „Du-te în pace!”
 • 19 Domnul a zis lui Moise în Madian: „Du-te, întoarce-te în Egipt, căci toţi* cei ce umblau să-ţi ia viaţa au murit.”
 • * Exod 2:15; Exod 2:23; Mat 2:20;
 • 20 Moise şi-a luat nevasta şi copiii, i-a pus călare pe măgari şi s-a întors în ţara Egiptului. Şi-a luat în mână toiagul* lui Dumnezeu.
 • * Exod 17:9; Num 20:8; Num 20:9;
 • 21 Domnul a zis lui Moise: „Plecând ca să te întorci în Egipt, vezi, toate minunile* pe care ţi le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu** îi voi împietri inima, şi nu va lăsa pe popor să plece.
 • * Exod 3:20; ** Exod 7:3; Exod 7:13; Exod 9:12; Exod 9:35; Exod 10:1; Exod 14:8; Deut 2:30; Ios 11:20; Isa 63:17; Ioan 12:40; Rom 9:18;
 • 22 Tu vei zice lui Faraon: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Israel* este fiul Meu, întâiul** Meu născut.
 • * Osea 11:1; Rom 9:4; 2 Cor 6:18; ** Ier 31:9; Iac 1:18;
 • 23 Îţi spun: Lasă pe fiul Meu să plece, ca să-Mi slujească; dacă nu vrei să-l laşi să plece, voi ucide* pe fiul tău, pe întâiul tău născut.»’”
 • * Exod 11:5; Exod 12:29;
 • 24 În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit* Domnul şi a vrut să-l** omoare.
 • * Num 22:22; ** Gen 17:14;
 • 25 Sefora a luat o piatră ascuţită*, a tăiat prepuţul fiului său şi l-a aruncat la picioarele lui Moise, zicând: „Tu eşti un soţ de sânge pentru mine.”
 • * Ios 5:2; Ios 5:3;
 • 26 Şi Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea: „Soţ de sânge!” din pricina tăierii împrejur.
 • Întâlnirea lui Moise cu Aaron
 • 27 Domnul a zis lui Aaron: „Du-te înaintea* lui Moise în pustie.” Aaron a plecat. A întâlnit pe Moise la muntele** lui Dumnezeu şi l-a sărutat.
 • * Exod 4:14; ** Exod 3:1;
 • 28 Moise a făcut* cunoscut lui Aaron toate cuvintele Domnului, care-l trimisese, şi toate semnele** pe care-i poruncise să le facă.
 • * Exod 4:15; Exod 4:16; ** Exod 4:8; Exod 4:9;
 • 29 Moise şi Aaron şi-au văzut de drum* şi au adunat pe toţi bătrânii copiilor lui Israel.
 • * Exod 3:16;
 • 30 Aaron* a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnul lui Moise şi Moise a făcut semnele înaintea poporului.
 • * Exod 4:16;
 • 31 Poporul a crezut*. Astfel au aflat că Domnul cercetase** pe copiii lui Israel, că le văzuse suferinţa şi s-au plecat†† şi s-au aruncat cu faţa la pământ*†.
 • * Exod 3:18; Exod 4:8; Exod 4:9; ** Exod 3:16; Exod 2:25; Exod 3:7; †† Gen 24:26; Exod 12:27; *† 1 Cron 29:20;
  Exodul, capitolul 4