Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Ezechiel  Capitolul 2
 • 1 El mi-a zis: „Fiul omului, stai* în picioare şi-ţi voi vorbi!”
 • * Dan 10:11;
 • 2 Cum mi-a vorbit aceste cuvinte, a intrat* duh în mine şi m-a făcut să stau pe picioare, şi am ascultat la Cel ce-mi vorbea.
 • * Ezec 3:24;
 • 3 El mi-a zis: „Fiul omului, te trimit la copiii lui Israel, la aceste popoare îndărătnice, care s-au răzvrătit împotriva Mea; ei şi părinţii lor* au păcătuit împotriva Mea până în ziua de azi.
 • * Ier 3:25; Ezec 20:18; Ezec 20:21; Ezec 20:30;
 • 4 Da, copiii aceştia la care te trimit sunt neruşinaţi* şi cu inima împietrită. Tu să le spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu!’
 • * Ezec 3:7;
 • 5 Fie* că vor asculta, fie că nu vor asculta – căci sunt o casă de îndărătnici – vor şti** totuşi că în mijlocul lor este un proroc.
 • * Ezec 3:11; Ezec 3:26; Ezec 3:27; ** Ezec 33:33;
 • 6 Tu, fiu al omului, să nu te* temi de ei, nici să nu te sperii de cuvintele lor şi, măcar că ei sunt nişte mărăcini** şi spini lângă tine şi măcar că locuieşti împreună cu nişte scorpii, totuşi nu te teme de cuvintele lor şi nu te înspăimânta de feţele lor, căci sunt†† o casă de îndărătnici.
 • * Ier 1:8; Ier 1:17; Luca 12:4; ** Isa 9:18; Ier 6:28; Mica 7:4; Ezec 3:9; 1 Pet 3:14; †† Ezec 3:9; Ezec 3:26; Ezec 3:27;
 • 7 Ci să le spui* cuvintele Mele, fie** că vor asculta, fie că nu vor asculta, căci sunt nişte îndărătnici!
 • * Ier 1:7; Ier 1:17; ** Ezec 2:5;
 • 8 Tu însă, fiul omului, ascultă ce-ţi spun! Nu fi îndărătnic, ca această casă de îndărătnici! Deschide-ţi gura şi mănâncă* ce-ţi voi da!”
 • * Apoc 10:9;
 • 9 M-am uitat şi iată că o mână era întinsă* spre mine şi ţinea o carte în chip** de sul.
 • * Ezec 8:3; Ier 1:9; ** Ezec 3:1;
 • 10 A desfăşurat-o înaintea mea şi era scrisă şi pe dinăuntru, şi pe dinafară; în ea erau scrise bocete, plângeri şi gemete.
  Ezechiel, capitolul 2