La 11 ani de Resurse Creștine, avem nevoie de tine!

Citește
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta

  Ezechiel  Capitolul 31
 • 1 În anul al unsprezecelea, în ziua întâi a lunii a treia, Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Fiul omului, spune lui Faraon, împăratul Egiptului, şi mulţimii lui: ‘Cu cine* te asemeni tu în mărimea ta?’
 • * Ezec 31:18;
 • 3 Iată* că asirianul era un cedru falnic în Liban; ramurile lui erau stufoase, frunzişul umbros, tulpina înaltă, iar vârful îi ajungea până la nori.
 • * Dan 4:10;
 • 4 Apele* îl făcuseră să crească, adâncul îl făcuse înalt, râurile lui îi scăldau răsadniţa şi îşi trimiteau pâraiele la toţi copacii de pe câmp.
 • * Ier 51:36;
 • 5 De aceea, tulpina* lui se înălţa deasupra tuturor copacilor de pe câmp, crengile i se înmulţiseră şi ramurile i se întindeau de mulţimea apelor care-l făcuseră să dea lăstari.
 • * Dan 4:11;
 • 6 Toate păsările* cerului îşi făceau cuiburi în crengile lui; toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui şi tot felul de neamuri multe locuiau sub umbra lui.
 • * Ezec 17:23; Dan 4:12;
 • 7 Era frumos prin mărimea lui, prin întinderea ramurilor lui, căci rădăcinile îi erau înfipte în ape mari.
 • 8 Cedrii din grădina* lui Dumnezeu nu-l întreceau, chiparoşii nu erau de asemuit cu crengile lui şi platanii nu erau ca ramurile lui; niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu era ca el în frumuseţe.
 • * Gen 2:8; Gen 13:10; Ezec 28:13;
 • 9 Îl făcusem atât de frumos prin mulţimea crengilor lui, că-l pizmuiau toţi copacii Edenului, care se aflau în grădina lui Dumnezeu.”
 • 10 De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Pentru că avea o tulpină aşa de înaltă, pentru că îşi înălţa* vârful până la nori şi inima i se mândrea cu înălţimea lui,
 • * Dan 5:20;
 • 11 l-am dat în mâinile viteazului neamurilor, care-i va face după răutatea lui, căci l-am izgonit.
 • 12 Străinii, cele mai grozave* popoare, l-au tăiat şi l-au lepădat. Crengile** i-au căzut în munţi şi în toate văile. Ramurile i s-au sfărâmat în toate puvoaiele ţării, şi toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui şi l-au părăsit.
 • * Ezec 28:7; ** Ezec 32:5; Ezec 35:8;
 • 13 Pe sfărâmăturile lui* au venit şi s-au aşezat toate păsările cerului şi toate fiarele câmpului şi-au făcut culcuşul între ramurile lui,
 • * Isa 18:6; Ezec 32:4;
 • 14 ca să nu se mai îngâmfe niciunul din copacii de lângă ape cu înălţimea lor şi să nu-şi mai ridice vârful până în nori, ca să nu se mai fălească stejarii udaţi de apă cu înălţimea lor, căci toţi* sunt daţi pradă morţii, în** adâncimile pământului, printre copiii oamenilor, împreună cu cei ce se coboară în groapă.”
 • * Ps 82:7; ** Ezec 32:18;
 • 15 Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „În ziua când s-a coborât în Locuinţa morţilor, am răspândit jalea, am acoperit adâncul din pricina lui şi i-am oprit râurile; apele cele mari au fost oprite; am întristat Libanul pentru el şi toţi copacii de pe câmp s-au uscat.
 • 16 De vuietul căderii lui am făcut să se cutremure* neamurile când l-am aruncat** în Locuinţa morţilor, împreună cu cei ce se coboară în groapă, şi s-au mângâiat în adâncimile pământului toţi†† copacii Edenului, cei mai frumoşi şi cei mai buni copaci din Liban, toţi cei udaţi de ape.
 • * Ezec 26:15; ** Isa 14:15; Ezec 32:31; †† Isa 14:8;
 • 17 S-au coborât şi ei cu el în Locuinţa morţilor, la cei ce au pierit ucişi de sabie, ei care erau braţul lui şi locuiau* la umbra lui printre neamuri.
 • * Plang 4:20;
 • 18 Cu* cine poţi fi asemuit tu în slavă şi în mărime între copacii Edenului? Totuşi vei fi aruncat împreună cu copacii Edenului în adâncimile pământului şi vei fi** culcat în mijlocul celor netăiaţi împrejur, împreună cu cei ce au pierit ucişi de sabie. Iată ce este Faraon şi toată mulţimea lui”, zice Domnul, Dumnezeu.
 • * Ezec 31:2; Ezec 32:19; ** Ezec 28:10; Ezec 32:19;
  Ezechiel, capitolul 31