S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Geneza  Capitolul 12
 • Plecarea şi sosirea lui Avram în ţara Canaan
 • 1 Domnul* zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
 • * Gen 15:7; Isa 41:2; Fapte 7:3; Evr 11:8;
 • 2 Voi face* din tine un neam mare şi te voi** binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.
 • * Gen 17:6; Gen 18:18; Deut 26:5; 1 Imp 3:8; ** Gen 24:35; Gen 28:4; Gal 3:14;
 • 3 Voi binecuvânta* pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate** în tine.”
 • * Gen 27:29; Exod 23:22; Num 24:9; ** Gen 18:18; Gen 22:18; Gen 26:4; Ps 72:17; Fapte 3:25; Gal 3:8;
 • 4 Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, şi a plecat şi Lot împreună cu el. Avram avea şaptezeci şi cinci de ani când a ieşit din Haran.
 • 5 Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, şi pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră şi cu toate slugile* pe care le câştigaseră în Haran**. Au plecat în ţara Canaan şi au ajuns în ţara Canaan.
 • * Gen 14:14; ** Gen 11:31;
 • 6 Avram a străbătut* ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul** lui More. Canaaniţii erau atunci în ţară.
 • * Evr 11:9; ** Deut 11:30; Jud 7:1; Gen 10:18; Gen 10:19; Gen 13:7;
 • 7 Domnul* S-a arătat lui Avram şi i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei** tale.” Şi Avram a zidit acolo un altar Domnului, care i Se arătase.
 • * Gen 17:1; ** Gen 13:15; Gen 17:8; Ps 105:9; Ps 105:11; Gen 13:4;
 • 8 De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, şi şi-a întins cortul având Betelul la apus şi Ai la răsărit. A zidit şi acolo un altar Domnului şi a chemat* Numele Domnului.
 • * Gen 13:4;
 • 9 Avram şi-a urmat* drumul, înaintând mereu spre miazăzi.
 • * Gen 13:3;
 • Avram în Egipt
 • 10 A venit însă o foamete* în ţară, şi Avram s-a coborât** în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo, căci era mare foamete în ţară.
 • * Gen 26:1; ** Ps 105:13; Gen 43:1;
 • 11 Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iată, ştiu că eşti o femeie frumoasă* la faţă.
 • * Gen 12:14; Gen 26:7;
 • 12 Când te vor vedea egiptenii, vor zice: ‘Aceasta este nevasta lui!’ Şi pe mine mă vor omorî*, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă.
 • * Gen 20:11; Gen 26:7;
 • 13 Spune*, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta şi sufletul meu să trăiască datorită ţie.”
 • * Gen 20:5; Gen 20:13; Gen 26:7;
 • 14 Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut* că nevasta lui era foarte frumoasă.
 • * Gen 39:7; Mat 5:28;
 • 15 Slujbaşii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o şi ei şi au lăudat-o la Faraon, şi femeia a fost adusă* în casa lui Faraon.
 • * Gen 20:2;
 • 16 Pe Avram l-a primit bine* din pricina ei şi Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi şi roabe, măgăriţe şi cămile.
 • * Gen 20:14;
 • 17 Dar Domnul a lovit* cu mari urgii pe Faraon şi casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai.
 • * Gen 20:18; 1 Cron 16:2; Ps 105:14; Evr 13:4;
 • 18 Atunci, Faraon a chemat pe Avram şi i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce* nu mi-ai spus că este nevastă-ta?
 • * Gen 20:9; Gen 26:10;
 • 19 De ce ai zis: ‘Este sora mea’, şi am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o şi pleacă!”
 • 20 Şi Faraon* a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa şi tot ce avea.
 • * Prov 21:1;
  Geneza, capitolul 12