S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Geneza  Capitolul 20
 • Avraam în Gherar
 • 1 Avraam a plecat* de acolo în ţara de miazăzi, s-a aşezat între Cades** şi Şur şi a locuit ca străin în Gherar.
 • * Gen 18:1; ** Gen 16:7; Gen 16:14; Gen 26:6;
 • 2 Avraam zicea despre Sara, nevastă-sa: „Este* sora mea!” S-a temut să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarei, a trimis şi a luat** pe Sara.
 • * Gen 12:13; Gen 26:7; ** Gen 12:15;
 • 3 Atunci, Dumnezeu* S-a arătat noaptea în vis** lui Abimelec şi i-a zis: „Iată, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.”
 • * Ps 105:14; ** Iov 33:15; Gen 20:7;
 • 4 Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne*, vei omorî Tu oare chiar şi un neam nevinovat?
 • * Gen 18:23; Gen 20:18;
 • 5 Nu mi-a spus el că este soră-sa? Şi n-a zis ea însăşi că el este frate-său? Eu am lucrat cu inimă curată* şi cu mâini nevinovate.”
 • * 2 Imp 20:3; 2 Cor 1:12;
 • 6 Dumnezeu i-a zis în vis: „Ştiu şi Eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am* şi ferit să păcătuieşti împotriva** Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea.
 • * Gen 31:7; Gen 35:5; Exod 34:24; 1 Sam 25:26; 1 Sam 25:34; ** Gen 39:9; Lev 6:2; Ps 51:4;
 • 7 Acum, dă omului nevasta înapoi, căci* el este proroc. Se va ruga pentru tine şi vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să ştii** că vei muri negreşit, tu şi tot ce-i al tău.”
 • * 1 Sam 7:5; 2 Imp 5:11; Iov 42:8; Iac 5:14; Iac 5:15; 1 Ioan 5:16; ** Gen 2:17; Num 16:32; Num 16:33;
 • 8 Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă, a chemat pe toţi slujitorii săi şi le-a spus tot ce se întâmplase. Şi oamenii aceia au fost cuprinşi de o mare spaimă.
 • 9 Abimelec a chemat şi pe Avraam şi i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Şi cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină* peste mine şi peste împărăţia mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau** nicidecum făcute.”
 • * Gen 26:10; Exod 32:21; Ios 7:25; ** Gen 34:7;
 • 10 Şi Abimelec a zis lui Avraam: „Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?”
 • 11 Avraam a răspuns: „Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu* în ţara aceasta şi că au să mă omoare** din pricina nevestei mele.
 • * Gen 42:18; Ps 36:1; Prov 16:6; ** Gen 12:12; Gen 26:7;
 • 12 De altfel, este adevărat că este* sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele şi a ajuns să-mi fie nevastă.
 • * Gen 11:29;
 • 13 Când m-a scos Dumnezeu* din casa tatălui meu, am zis Sarei: ‘Iată hatârul pe care ai să mi-l faci: în toate locurile unde vom merge, spune** despre mine că sunt fratele tău.’”
 • * Gen 12:1; Gen 12:9; Evr 11:8; ** Gen 12:13;
 • 14 Abimelec a luat* oi şi boi, robi şi roabe şi le-a dat lui Avraam şi i-a dat înapoi şi pe Sara, nevastă-sa.
 • * Gen 12:16;
 • 15 Abimelec a zis: „Iată, ţara* mea este înaintea ta; locuieşte unde-ţi va plăcea.”
 • * Gen 13:9;
 • 16 Şi Sarei i-a zis: „Iată, dau fratelui* tău o mie de arginţi; aceasta** să-ţi fie o dovadă de cinste faţă de toţi cei ce sunt cu tine, aşa că înaintea tuturor vei fi fără vină.”
 • * Gen 20:5; ** Gen 26:11; Gen 24:65;
 • 17 Avraam* s-a rugat lui Dumnezeu, şi Dumnezeu a însănătoşit pe Abimelec, pe nevasta şi roabele lui, aşa că au putut să nască.
 • * Iov 42:9; Iov 42:10;
 • 18 Fiindcă Domnul încuiase* pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.
 • * Gen 12:17;
  Geneza, capitolul 20