S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Geneza  Capitolul 35
 • Iacov la Betel
 • 1 Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel*, locuieşte acolo şi ridică acolo un altar Dumnezeului care** ţi S-a arătat când fugeai de fratele tău Esau.”
 • * Gen 28:19; ** Gen 28:13; Gen 27:43;
 • 2 Iacov a zis casei* lui şi tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini** care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă şi schimbaţi-vă hainele,
 • * Gen 18:19; Ios 24:15; ** Gen 31:19; Gen 31:34; Ios 24:2; Ios 24:23; 1 Sam 7:3; Exod 19:10;
 • 3 ca să ne sculăm şi să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care* m-a ascultat în ziua necazului meu şi** care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.”
 • * Gen 32:7; Gen 32:24; ** Gen 28:20; Gen 31:3; Gen 31:42;
 • 4 Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor şi cerceii* pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul** de lângă Sihem.
 • * Osea 2:13; ** Ios 24:26; Jud 9:6;
 • 5 Apoi au plecat. Groaza* lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, aşa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov.
 • * Exod 15:16; Exod 23:27; Exod 34:24; Deut 11:25; Ios 2:9; Ios 5:1; 1 Sam 14:15; 2 Cron 14:14;
 • 6 Iacov şi toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz*, adică Betel, în ţara Canaan.
 • * Gen 28:19; Gen 28:22;
 • 7 A zidit* acolo un altar şi a numit locul acela El-Betel (Dumnezeul Betelului), căci acolo** i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său.
 • * Ecl 5:4; ** Gen 28:13;
 • 8 Debora*, doica Rebecăi, a murit şi a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei”.
 • * Gen 24:59;
 • 9 Dumnezeu* S-a arătat iarăşi lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram şi l-a binecuvântat.
 • * Osea 12:4;
 • 10 Dumnezeu i-a zis: „Numele tău* este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău** va fi Israel.” Şi i-a pus numele Israel.
 • * Gen 17:5; ** Gen 32:28;
 • 11 Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt* Dumnezeul cel Atotputernic. Creşte şi înmulţeşte-te; un neam** şi o mulţime de neamuri se vor naşte din tine şi chiar împăraţi vor ieşi din coapsele tale.
 • * Gen 17:1; Gen 48:3; Gen 48:4; Exod 6:3; ** Gen 17:5; Gen 17:6; Gen 17:16; Gen 28:3; Gen 48:4;
 • 12 Ţie îţi voi da ţara pe* care am dat-o lui Avraam şi lui Isaac şi voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.”
 • * Gen 12:7; Gen 13:15; Gen 26:3; Gen 26:4; Gen 28:13;
 • 13 Dumnezeu S-a înălţat* de la el, în locul unde îi vorbise.
 • * Gen 17:22;
 • 14 Şi Iacov a ridicat* un stâlp de aducere-aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură şi a turnat untdelemn.
 • * Gen 28:18;
 • 15 Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel*.
 • * Gen 28:19;
 • Moartea Rahelei
 • 16 Apoi au plecat din Betel şi mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile naşterii. A avut o naştere grea
 • 17 şi, în timpul durerilor naşterii, moaşa i-a zis: „Nu te teme, căci* mai ai un fiu!”
 • * Gen 30:24; 1 Sam 4:20;
 • 18 Şi, pe când îşi dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei).
 • 19 Rahela* a murit şi a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata**, sau Betleem.
 • * Gen 48:7; ** Rut 1:2; Rut 4:11; Mica 5:2; Mat 2:6;
 • 20 Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este* şi azi.
 • * 1 Sam 10:2; 2 Sam 18:18;
 • Fiii lui Iacov
 • 21 Israel a plecat mai departe şi şi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder*.
 • * Mica 4:8;
 • 22 Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus şi s-a culcat* cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Şi Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece.
 • * Gen 49:4; 1 Cron 5:1; 2 Sam 16:22; 2 Sam 20:3; 1 Cor 5:1;
 • 23 Fiii Leii: Ruben*, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon.
 • * Gen 46:8; Exod 1:2;
 • 24 Fiii Rahelei: Iosif şi Beniamin.
 • 25 Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan şi Neftali.
 • 26 Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad şi Aşer. Aceştia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.
 • Moartea lui Isaac
 • 27 Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre*, la Chiriat-Arba**, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam şi Isaac.
 • * Gen 13:18; Gen 23:2; Gen 23:19; ** Ios 14:15; Ios 15:13;
 • 28 Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani.
 • 29 Isaac şi-a dat duhul şi a murit şi a fost* adăugat la poporul său, bătrân şi sătul de zile. Fiii** săi, Esau şi Iacov, l-au îngropat.
 • * Gen 15:15; Gen 25:8; ** Gen 25:9; Gen 49:31;
  Geneza, capitolul 35