Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Geneza  Capitolul 5
 • Urmaşii lui Adam prin Set până la Noe
 • 1 Iată cartea* neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea** lui Dumnezeu.
 • * 1 Cron 1:1; Luca 3:38; ** Gen 1:26; Efes 4:24; Col 3:10;
 • 2 I-a făcut parte bărbătească* şi parte femeiască, i-a binecuvântat şi le-a dat numele de „om” în ziua când au fost făcuţi.
 • * Gen 1:27;
 • 3 La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul şi asemănarea lui şi i-a pus* numele Set.
 • * Gen 4:25;
 • 4 După naşterea lui Set, Adam* a trăit opt sute de ani şi a născut** fii şi fiice.
 • * 1 Cron 1:1; ** Gen 1:28;
 • 5 Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani, apoi* a murit.
 • * Gen 3:19; Evr 9:27;
 • 6 La vârsta de o sută cinci ani, Set a născut* pe Enos.
 • * Gen 4:26;
 • 7 După naşterea lui Enos, Set a mai trăit opt sute şapte ani şi a născut fii şi fiice.
 • 8 Toate zilele lui Set au fost de nouă sute doisprezece ani, apoi a murit.
 • 9 La vârsta de nouăzeci de ani, Enos a născut pe Cainan.
 • 10 După naşterea lui Cainan, Enos a mai trăit opt sute cincisprezece ani şi a născut fii şi fiice.
 • 11 Toate zilele lui Enos au fost de nouă sute cinci ani, apoi a murit.
 • 12 La vârsta de şaptezeci de ani, Cainan a născut pe Mahalaleel.
 • 13 După naşterea lui Mahalaleel, Cainan a mai trăit opt sute patruzeci de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 14 Toate zilele lui Cainan au fost de nouă sute zece ani, apoi a murit.
 • 15 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Mahalaleel a născut pe Iared.
 • 16 După naşterea lui Iared, Mahalaleel a mai trăit opt sute treizeci de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 17 Toate zilele lui Mahalaleel au fost de opt sute nouăzeci şi cinci de ani, apoi a murit.
 • 18 La vârsta de o sută şaizeci şi doi de ani, Iared a născut pe Enoh*.
 • * Iuda 1:14; Iuda 1:15;
 • 19 După naşterea lui Enoh, Iared a mai trăit opt sute de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 20 Toate zilele lui Iared au fost de nouă sute şaizeci şi doi de ani, apoi a murit.
 • 21 La vârsta de şaizeci şi cinci de ani, Enoh a născut pe Metusala.
 • 22 După naşterea lui Metusala, Enoh a umblat* cu Dumnezeu trei sute de ani şi a născut fii şi fiice.
 • * Gen 6:9; Gen 17:1; Gen 24:40; 2 Imp 20:3; Ps 16:8; Ps 116:9; Ps 128:1; Mica 6:8; Mal 2:6;
 • 23 Toate zilele lui Enoh au fost trei sute şaizeci şi cinci de ani.
 • 24 Enoh* a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.
 • * 2 Imp 2:11; Evr 11:5;
 • 25 La vârsta de o sută optzeci şi şapte de ani, Metusala a născut pe Lameh.
 • 26 După naşterea lui Lameh, Metusala a mai trăit şapte sute optzeci şi doi de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 27 Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şaizeci şi nouă de ani, apoi a murit.
 • 28 La vârsta de o sută optzeci şi doi de ani, Lameh a născut un fiu.
 • 29 El i-a pus numele Noe1, zicând: „Acesta ne va mângâia pentru osteneala şi truda mâinilor noastre, care vin din acest pământ, pe care* l-a blestemat Domnul.”
 • * Gen 3:17; Gen 4:11;
 • 30 După naşterea lui Noe, Lameh a mai trăit cinci sute nouăzeci şi cinci de ani şi a născut fii şi fiice.
 • 31 Toate zilele lui Lameh au fost de şapte sute şaptezeci şi şapte de ani, apoi a murit.
 • 32 Noe, la vârsta de cinci sute de ani, a născut pe Sem*, Ham şi Iafet**.
 • * Gen 6:10; ** Gen 10:21;
 • 1. Adică: mângâiere.
  Geneza, capitolul 5