Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Iacov  Capitolul 2
 • 1 Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutând* la faţa omului**.
 • * 1 Cor 2:8; ** Lev 19:15; Deut 1:17; Deut 16:19; Prov 24:23; Prov 28:21; Mat 22:16; Iac 2:9; Iuda 1:16;
 • 2 Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare şi intră şi un sărac îmbrăcat prost
 • 3 şi voi puneţi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare şi-i ziceţi: „Tu şezi în locul acesta bun!” şi apoi ziceţi săracului: „Tu stai acolo în picioare!” sau: „Şezi jos la picioarele mele!”,
 • 4 nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă şi nu vă faceţi voi judecători cu gânduri rele?
 • 5 Ascultaţi, preaiubiţii mei fraţi: n-a* ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogaţi** în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit-o celor ce-L iubesc?
 • * Ioan 7:48; 1 Cor 1:26; 1 Cor 1:28; ** Luca 12:21; 1 Tim 6:18; Apoc 2:9; Exod 20:6; 1 Sam 2:30; Prov 8:17; Mat 5:3; Luca 6:20; Luca 12:32; 1 Cor 2:9; 2 Tim 4:8; Iac 1:12;
 • 6 Şi voi* înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă** târăsc înaintea judecătoriilor?
 • * 1 Cor 11:22; ** Fapte 13:50; Fapte 17:6; Fapte 18:12; Iac 5:6;
 • 7 Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care-l purtaţi?
 • 8 Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii: „Să* iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”, bine faceţi.
 • * Lev 19:18; Mat 22:39; Rom 13:8; Rom 13:9; Gal 5:14; Gal 6:2;
 • 9 Dar, dacă aveţi* în vedere faţa omului, faceţi un păcat şi sunteţi osândiţi de Lege ca nişte călcători de lege.
 • * Iac 2:1;
 • 10 Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă se face* vinovat de toate.
 • * Deut 27:26; Mat 5:19; Gal 3:10;
 • 11 Căci Cel ce a zis: „Să* nu preacurveşti” a zis şi: „Să nu ucizi.” Acum, dacă nu preacurveşti, dar ucizi, te faci călcător al Legii.
 • * Exod 20:13; Exod 20:14;
 • 12 Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de o Lege* a slobozeniei:
 • * Iac 1:25;
 • 13 căci judecata* este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar mila** biruieşte judecata.
 • * Iov 22:6; Prov 21:13; Mat 6:15; Mat 18:35; Mat 25:41; Mat 25:42; ** Ioan 4:17; Ioan 4:18;
 • 14 Fraţii mei, ce-i* foloseşte cuiva să spună că are credinţă, dacă n-are fapte? Poate oare credinţa aceasta să-l mântuiască?
 • * Mat 7:26; Iac 1:23;
 • 15 Dacă* un frate sau o soră sunt goi şi lipsiţi de hrana de toate zilele
 • * Iov 31:19; Iov 31:20; Luca 3:11;
 • 16 şi unul dintre voi le* zice: „Duceţi-vă în pace, încălziţi-vă şi săturaţi-vă!” fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi?
 • * 1 Ioan 3:18;
 • 17 Tot aşa şi credinţa, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăşi.
 • 18 Dar va zice cineva: „Tu ai credinţa, şi eu am faptele.” „Arată-mi credinţa ta fără fapte şi* eu îţi voi arăta credinţa mea din faptele mele.”
 • * Iac 3:13;
 • 19 Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci, dar şi* dracii cred… şi se înfioară!
 • * Mat 8:29; Marc 1:24; Marc 5:7; Luca 4:34; Fapte 16:17; Fapte 19:15;
 • 20 Vrei dar să înţelegi, om nesocotit, că credinţa fără fapte este zadarnică?
 • 21 Avraam, părintele nostru, n-a fost el socotit neprihănit prin fapte când* a adus pe fiul său Isaac jertfă pe altar?
 • * Gen 22:9; Gen 22:12;
 • 22 Vezi că* credinţa lucra împreună cu faptele lui şi, prin fapte, credinţa a ajuns desăvârşită.
 • * Evr 11:12;
 • 23 Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: „Avraam a* crezut pe Dumnezeu, şi i s-a socotit ca neprihănire” şi el a fost numit „prietenul** lui Dumnezeu”.
 • * Gen 15:6; Rom 4:3; Gal 3:6; ** 2 Cron 20:7; Isa 41:8;
 • 24 Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit prin fapte, şi nu numai prin credinţă.
 • 25 Tot aşa, curva Rahav* n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale?
 • * Ios 2:1; Evr 11:31;
 • 26 După cum trupul fără duh este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte este moartă.
  Iacov, capitolul 2