S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră!
Matei 5:11
Pune-l pe pagina ta

  Ieremia  Capitolul 16
 • Urgii şi robie
 • 1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
 • 2 „Să nu-ţi iei nevastă şi să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice!
 • 3 Căci aşa vorbeşte Domnul despre fiii şi fiicele care se vor naşte în locul acesta, despre mamele care-i vor naşte şi despre taţii lor care le vor da naştere în ţara aceasta:
 • 4 vor muri doborâţi de boală* rea. Nimeni nu-i va plânge**, nici nu-i va îngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pământ; vor pieri de sabie şi de foamete, şi trupurile†† lor moarte vor sluji ca hrană păsărilor cerului şi fiarelor pământului.
 • * Ier 15:2; ** Ier 22:18; Ier 22:19; Ier 25:33; Ps 83:10; Ier 8:2; Ier 9:22; †† Ps 79:2; Ier 7:33; Ier 34:20;
 • 5 Căci aşa vorbeşte Domnul: ‘Să nu intri în nicio casă* de jale, să nu plângi în ea şi nici să nu te boceşti cu ei, căci Mi-am luat înapoi de la poporul acesta pacea Mea, zice Domnul, bunătatea şi îndurarea Mea.
 • * Ezec 24:17; Ezec 24:22; Ezec 24:23;
 • 6 Şi mari, şi mici, toţi vor muri în ţara aceasta şi nu vor fi îngropaţi: nimeni nu-i va plânge*, nimeni nu-şi va face tăieturi** din pricina lor şi nu se va rade pentru ei.
 • * Ier 22:18; ** Lev 19:28; Deut 14:1; Ier 41:5; Ier 47:5; Isa 22:12; Ier 7:29;
 • 7 Nimeni nu le va pune masa în timpul jelirii ca să-i mângâie pentru cel mort şi nimeni nu le va întinde paharul* mângâierii pentru tatăl sau pentru mama lor.
 • * Prov 31:6; Prov 31:7;
 • 8 Să nu intri nici într-o casă de petrecere, ca să te aşezi cu ei, să mănânci şi să bei.
 • 9 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: Iată, voi face să înceteze* în locul acesta, sub ochii voştri şi în zilele voastre, strigătele de bucurie şi strigătele de veselie, cântecele mirelui şi cântecele miresei.’
 • * Isa 24:7; Isa 24:8; Ier 7:34; Ier 25:10; Ezec 26:13; Osea 2:11; Apoc 18:23;
 • 10 Când vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei îţi vor zice: ‘Pentru ce* ne ameninţă Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire şi ce păcat am făcut împotriva Domnului, Dumnezeului nostru?’
 • * Deut 29:24; Ier 5:19; Ier 13:22; Ier 22:8;
 • 11 Atunci să le răspunzi: ‘Părinţii voştri* M-au părăsit, zice Domnul, s-au dus după alţi dumnezei, le-au slujit şi s-au închinat înaintea lor, iar pe Mine M-au părăsit şi n-au păzit Legea Mea!
 • * Deut 29:25; Ier 22:9;
 • 12 Şi voi aţi făcut şi mai rău* decât părinţii voştri, căci iată că fiecare** umblaţi după pornirile inimii voastre rele şi nu M-ascultaţi.
 • * Ier 7:26; ** Ier 13:10;
 • 13 De aceea*, vă voi muta din ţara aceasta într-o ţară** pe care n-aţi cunoscut-o nici voi, nici părinţii voştri şi acolo veţi sluji altor dumnezei, zi şi noapte, căci nu vă voi ierta!
 • * Deut 4:26-28; Deut 4:36; Deut 28:36; Deut 28:63-65; ** Ier 15:14;
 • 14 De aceea, iată, vin* zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: «Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!»
 • * Isa 43:18; Ier 23:7; Ier 23:8;
 • 15 Ci se va zice: «Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din ţara de la miazănoapte şi din toate ţările unde-i izgonise!» Căci* îi voi aduce înapoi în ţara lor, pe care o dădusem părinţilor lor.
 • * Ier 24:6; Ier 30:3; Ier 32:37;
 • 16 Iată, trimit o mulţime* de pescari, zice Domnul, şi-i vor pescui, şi, după aceea, voi trimite o mulţime de vânători şi-i vor vâna pe toţi munţii şi pe toate dealurile şi în crăpăturile stâncilor.
 • * Amos 4:2; Hab 1:15;
 • 17 Căci ochii* Mei sunt cu luare-aminte la toate căile lor; ele nu sunt ascunse înaintea Feţei Mele şi nelegiuirea lor nu este ascunsă de privirile Mele.
 • * Iov 34:21; Prov 5:21; Prov 15:3; Ier 32:19;
 • 18 De aceea le voi răsplăti mai întâi îndoit nelegiuirea* şi păcatul lor, pentru că Mi-au spurcat** ţara, pentru că Mi-au umplut moştenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor şi cu urâciunile lor.’”
 • * Isa 40:2; Ier 17:18; ** Ezec 43:7; Ezec 43:9;
 • 19 „Doamne, tăria*, cetăţuia şi scăparea** mea în ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine de la marginile pământului şi vor zice: ‘Părinţii noştri n-au moştenit decât minciună, idoli deşerţi, care nu sunt de niciun ajutor!’”
 • * Ps 18:2; ** Ier 17:17; Isa 44:10; Ier 2:11; Ier 10:5;
 • 20 „Cum poate omul să-şi facă dumnezei care nu sunt* dumnezei?
 • * Isa 37:19; Ier 2:11; Gal 4:8;
 • 21 De aceea iată că le arăt de data aceasta şi-i fac să ştie puterea şi tăria Mea, şi vor cunoaşte că Numele Meu* este Domnul.
 • * Exod 15:3; Ier 33:2; Amos 5:8;
  Ieremia, capitolul 16