S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Ieremia  Capitolul 35
 • Recabiţii
 • 1 Cuvântul rostit către Ieremia din partea Domnului pe vremea lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, sună astfel:
 • 2 „Du-te la casa Recabiţilor*, vorbeşte cu ei şi adu-i în Casa Domnului, în una din chilii**, şi dă-le să bea vin!”
 • * 2 Imp 10:15; 1 Cron 2:55; ** 1 Imp 6:5;
 • 3 Am luat pe Iaazania, fiul lui Ieremia, fiul lui Habazinia, pe fraţii săi, pe toţi fiii săi şi toată casa Recabiţilor
 • 4 şi i-am dus la Casa Domnului, în chilia fiilor lui Hanan, fiul lui Igdalia, omul lui Dumnezeu, lângă chilia căpeteniilor, deasupra chiliei lui Maaseia, fiul lui Şalum, uşierul*.
 • * 2 Imp 12:9; 2 Imp 25:18; 1 Cron 9:18; 1 Cron 9:19;
 • 5 Am pus înaintea fiilor casei Recabiţilor nişte vase pline cu vin şi pahare şi le-am zis: „Beţi vin!”
 • 6 Dar ei au răspuns: „Noi nu bem vin! Căci Ionadab*, fiul lui Recab, tatăl nostru, ne-a dat următoarea poruncă: ‘Să nu beţi niciodată vin, nici voi, nici fiii voştri,
 • * 2 Imp 10:15;
 • 7 şi nici să nu zidiţi case, să nu semănaţi nicio sămânţă, să nu sădiţi vii, nici să nu stăpâniţi vii, ci toată viaţa voastră să locuiţi în corturi, ca să* trăiţi multă vreme în ţara în care sunteţi străini.’
 • * Exod 20:12; Efes 6:2; Efes 6:3;
 • 8 Astfel, noi ascultăm tot ce ne-a poruncit Ionadab, fiul lui Recab, tatăl nostru; nu bem vin toată viaţa noastră, nici noi, nici nevestele noastre, nici fiii, nici fiicele noastre;
 • 9 nu zidim nici case ca locuinţe pentru noi şi nu stăpânim nici vii, nici ogoare, nici pământuri însămânţate,
 • 10 ci locuim în corturi şi urmăm şi împlinim tot ce ne-a poruncit tatăl nostru Ionadab.
 • 11 Când s-a suit însă Nebucadneţar, împăratul Babilonului, împotriva ţării acesteia, am zis: ‘Haidem să fugim la Ierusalim de oastea haldeenilor şi de oastea Siriei’. Aşa se face că acum locuim la Ierusalim.”
 • 12 Atunci, Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel:
 • 13 „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Du-te şi spune oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului: «Nu voiţi* să luaţi învăţătură ca să ascultaţi de cuvintele Mele?» zice Domnul.
 • * Ier 32:33;
 • 14 Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de azi şi ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar* Eu v-am vorbit şi de vreme**, şi târziu, şi nu M-aţi ascultat!
 • * 2 Cron 36:15; ** Ier 7:13; Ier 25:3;
 • 15 V-am* trimis pe toţi slujitorii Mei prorocii, i-am trimis întruna la voi, să vă spună: «Întoarceţi-vă**, fiecare, de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă faptele, nu mergeţi după alţi dumnezei, ca să le slujiţi, şi veţi rămâne în ţara pe care v-am dat-o vouă şi părinţilor voştri!» Dar voi n-aţi luat aminte şi nu M-aţi ascultat.
 • * Ier 7:25; Ier 25:4; ** Ier 18:11; Ier 25:5; Ier 25:6;
 • 16 Da, fiii lui Ionadab, fiul lui Recab, păzesc porunca pe care le-a dat-o tatăl lor, însă poporul acesta nu M-ascultă!’
 • 17 De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi aduce peste Iuda şi peste toţi locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu privire la ei, pentru că* le-am vorbit, şi nu M-au ascultat, pentru că i-am chemat, şi n-au răspuns!’”
 • * Prov 1:24; Isa 65:12; Isa 66:4; Ier 7:13;
 • 18 Şi Ieremia a zis casei Recabiţilor: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: ‘Pentru că aţi ascultat de poruncile tatălui vostru Ionadab, pentru că aţi păzit toate orânduirile lui şi aţi făcut tot ce v-a poruncit el;
 • 19 pentru aceasta, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaşi care să stea* înaintea Mea!»’”
 • * Ier 15:19;
  Ieremia, capitolul 35