S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Ieremia  Capitolul 39
 • Luarea Ierusalimului
 • 1 Ierusalimul a fost luat. În al nouălea* an al lui Zedechia, împăratul lui Iuda, în luna a zecea, a venit Nebucadneţar, împăratul Babilonului, cu toată oştirea lui înaintea Ierusalimului, şi l-a împresurat,
 • * 2 Imp 25:1-4; Ier 52:4-7;
 • 2 iar în anul al unsprezecelea al lui Zedechia, în ziua a noua a lunii a patra, au pătruns în cetate.
 • 3 Atunci au înaintat toate căpeteniile* împăratului Babilonului şi au cuprins poarta de la mijloc. Erau: Nergal-Şareţer, Samgar-Nebu, Sarsechim, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Şareţer, căpetenia magilor, şi toate celelalte căpetenii ale împăratului Babilonului.
 • * Ier 38:17;
 • 4 Zedechia, împăratul lui Iuda, şi toţi oamenii de război, cum* i-au văzut, au fugit şi au ieşit noaptea din cetate, pe drumul grădinii împăratului, pe poarta dintre cele două ziduri, şi au apucat pe drumul câmpiei.
 • * 2 Imp 25:4; Ier 52:7;
 • 5 Dar oastea haldeenilor i-a urmărit şi a ajuns* pe Zedechia în câmpiile Ierihonului. L-au luat şi l-au dus la Nebucadneţar, împăratul Babilonului, la Ribla**, în ţara Hamatului; el a dat o hotărâre împotriva lui.
 • * Ier 32:4; Ier 38:18; Ier 38:23; ** 2 Imp 23:33;
 • 6 Împăratul Babilonului a pus să junghie la Ribla pe fiii lui Zedechia înaintea lui, împreună cu toţi mai-marii lui Iuda.
 • 7 Apoi a pus să scoată* ochii lui Zedechia şi a pus să-l lege cu lanţuri de aramă, ca să-l ducă la Babilon.
 • * Ezec 12:13; Ier 32:4;
 • 8 Caldeenii* au ars cu foc casa împăratului şi casele poporului şi au dărâmat zidurile Ierusalimului.
 • * 2 Imp 25:9; Ier 38:18; Ier 52:13;
 • 9 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a luat robi la Babilon pe aceia din popor care rămăseseră* în cetate, pe cei ce se supuseseră lui şi pe rămăşiţa poporului.
 • * 2 Imp 25:11; Ier 52:15;
 • 10 Dar Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, a lăsat în ţara lui Iuda pe unii din cei mai săraci din popor, pe cei ce n-aveau nimic, şi le-a dat atunci vii şi ogoare.
 • 11 Nebucadneţar, împăratul Babilonului, dăduse porunca următoare cu privire la Ieremia, prin Nebuzaradan, căpetenia străjerilor:
 • 12 „Ia-l, poartă-i de grijă şi nu-i face niciun rău, ci fă-i ce-ţi va cere!”
 • 13 Nebuzaradan, căpetenia străjerilor, Nebuşazban, căpetenia famenilor dregători, Nergal-Şareţer, căpetenie magilor, şi toate căpeteniile împăratului Babilonului
 • 14 au trimis să aducă* pe Ieremia din curtea temniţei şi l-au încredinţat lui Ghedalia**, fiul lui Ahicam, fiul lui Şafan, ca să-l ducă acasă. Şi a rămas în mijlocul poporului.
 • * Ier 38:28; ** Ier 40:5; Ier 26:24;
 • 15 Cuvântul Domnului vorbise astfel lui Ieremia pe când era închis în curtea temniţei:
 • 16 „Du-te de vorbeşte lui Ebed-Melec*, Etiopianul, şi spune-i: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: «Iată, voi aduce** peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău, şi nu în bine; în ziua aceea ele se vor întâmpla înaintea ochilor tăi.
 • * Ier 38:7; Ier 38:12; ** Dan 9:12;
 • 17 Dar pe tine te voi izbăvi în ziua aceea, zice Domnul, şi nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi.
 • 18 Te voi scăpa şi nu vei cădea sub sabie, ci viaţa* îţi va fi prada ta de război, pentru că** ai avut încredere în Mine, zice Domnul»’.”
 • * Ier 21:9; Ier 45:5; ** 1 Cron 5:20; Ps 37:40;
  Ieremia, capitolul 39