Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Iov  Capitolul 5
 • Nelegiuitul piere
 • 1 Strigă acum! Cine îţi va răspunde? Căruia dintre sfinţi îi vei vorbi?
 • 2 Nebunul piere ucis de mânia lui, prostul moare ucis de aprinderea lui.
 • 3 Am* văzut pe un nebun prinzând rădăcină; apoi, deodată, i-am blestemat locuinţa.
 • * Ps 37:35; Ps 37:36; Ier 12:2; Ier 12:3;
 • 4 Fiii* lui n-au noroc, sunt călcaţi în picioare la poartă, şi nimeni** nu-i scapă!
 • * Ps 119:155; Ps 127:5; ** Ps 109:12;
 • 5 Secerişul lui este mâncat de cei flămânzi, care vin să-l ia chiar şi din spini, şi averile lui sunt înghiţite de oameni* însetaţi.
 • * Iov 18:9;
 • 6 Nenorocirea nu răsare din ţărână, şi suferinţa nu încolţeşte din pământ.
 • 7 Omul se naşte* ca să sufere, după cum scânteia se naşte ca să zboare.
 • * Gen 3:17-19; 1 Cor 10:13;
 • Ajutorul este la Dumnezeu
 • 8 Eu aş alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu I-aş spune necazul meu.
 • 9 El face lucruri* mari şi nepătrunse, minuni fără număr.
 • * Iov 9:10; Iov 37:5; Ps 40:5; Ps 72:18; Ps 145:3; Rom 11:33;
 • 10 El varsă ploaia* pe pământ şi trimite apă pe câmpii.
 • * Iov 28:26; Ps 65:9; Ps 65:10; Ps 147:8; Ier 5:24; Ier 10:13; Ier 51:16; Fapte 14:17;
 • 11 El înalţă* pe cei smeriţi şi izbăveşte pe cei necăjiţi.
 • * 1 Sam 2:7; Ps 113:7;
 • 12 El nimiceşte* planurile oamenilor vicleni, şi mâinile lor nu pot să le împlinească.
 • * Neem 4:15; Ps 33:10; Isa 8:10;
 • 13 El prinde* pe cei înţelepţi în viclenia lor, şi planurile oamenilor înşelători sunt răsturnate:
 • * Ps 9:15; 1 Cor 3:19;
 • 14 dau peste întuneric în mijlocul* zilei, bâjbâie ziua nămiaza mare ca noaptea.
 • * Deut 28:29; Isa 59:10; Amos 8:9;
 • 15 Astfel, Dumnezeu ocroteşte pe cel slab împotriva ameninţărilor lor şi-l scapă* din mâna celor puternici.
 • * Ps 35:10; 1 Sam 2:9;
 • 16 Aşa* încât nădejdea sprijină pe cel nenorocit, iar fărădelegea îşi închide gura.
 • * Ps 107:42;
 • La adăpostul lui Dumnezeu
 • 17 Ferice* de omul pe care-l ceartă Dumnezeu! Nu nesocoti mustrarea Celui Atotputernic.
 • * Ps 94:12; Prov 3:11; Prov 3:12; Evr 12:5; Iac 1:12; Apoc 3:19;
 • 18 El face* rana şi tot El o leagă; El răneşte şi mâna Lui tămăduieşte.
 • * Deut 32:39; 1 Sam 2:6; Isa 30:26; Osea 6:1;
 • 19 De şase* ori te va izbăvi din necaz şi de şapte** ori nu te va atinge răul.
 • * Ps 34:19; Ps 91:3; Prov 24:16; 1 Cor 10:13; ** Ps 91:10;
 • 20 El te va scăpa de moarte în vreme de foamete* şi de loviturile sabiei în vreme de război.
 • * Ps 33:19; Ps 37:19;
 • 21 Vei fi la adăpost de biciul* limbii, vei fi fără teamă când va veni pustiirea.
 • * Ps 31:20;
 • 22 Vei râde de pustiire, ca şi de foamete, şi nu vei avea să te temi de fiarele* pământului.
 • * Isa 11:9; Isa 35:9; Isa 65:25; Ezec 34:25;
 • 23 Căci vei face legământ până şi cu pietrele* câmpului, şi fiarele pământului vor fi în pace cu tine.
 • * Ps 91:12; Osea 2:18;
 • 24 Vei avea fericire în cortul tău, îţi vei găsi turmele întregi,
 • 25 îţi vei vedea sămânţa* crescându-ţi şi odraslele înmulţindu-se ca iarba de pe câmp.
 • * Ps 112:2; Ps 72:16;
 • 26 Vei intra în mormânt la bătrâneţe*, ca snopul strâns la vremea lui.
 • * Prov 9:11; Prov 10:27;
 • 27 Iată ce am cercetat*, şi aşa este! Ascultă, că sunt spre folosul tău!”
 • * Ps 111:2;
  Iov, capitolul 5