Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Isaia  Capitolul 29
 • 1 „Vai de Ariel* (Leul lui Dumnezeu), de Ariel! Cetatea în** care a tăbărât David! Adăugaţi an la an şi lăsaţi sărbătorile să-şi facă ocolul lor.
 • * Ezec 43:15; Ezec 43:16; ** 2 Sam 5:9;
 • 2 Apoi, voi împresura pe Ariel; plânsete şi gemete vor fi în ea şi cetatea va fi ca un Ariel pentru Mine.
 • 3 Căci te voi împresura de toate părţile, te voi înconjura cu cete de străjeri şi voi ridica întărituri de şanţuri împotriva ta.
 • 4 Vei fi doborât la pământ şi de acolo vei vorbi şi din ţărână ţi se vor auzi vorbele. Glasul tău va ieşi din pământ* ca al unei năluci şi din ţărână îţi vei şopti cuvintele.
 • * Isa 8:19;
 • 5 Dar mulţimea vrăjmaşilor* tăi va fi ca o pulbere măruntă şi mulţimea asupritorilor va fi ca** pleava care zboară, şi aceasta deodată, într-o clipă.”
 • * Isa 25:5; ** Iov 21:18; Isa 17:13; Isa 30:13;
 • 6 De la Domnul oştirilor va* veni pedeapsa, cu tunete, cutremure de pământ şi pocnet puternic, cu vijelie şi furtună şi cu flacăra unui foc mistuitor.
 • * Isa 28:2; Isa 30:30;
 • 7 Şi, ca un vis, ca o vedenie de noapte, aşa va fi mulţimea* neamurilor care vor lupta împotriva lui Ariel, aşa vor fi cei ce se vor bate împotriva lui şi cetăţuiei lui, strângându-l de aproape.
 • * Isa 37:36;
 • 8 După cum cel flămând visează* că mănâncă şi se trezeşte cu stomacul gol, şi, după cum cel însetat visează** că bea, şi se trezeşte stors de puteri şi cu setea neastâmpărată, tot aşa va fi şi cu mulţimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva Muntelui Sionului.
 • * Iov 20:8; ** Ps 73:20;
 • 9 „Rămâneţi încremeniţi şi uimiţi! Închideţi ochii şi fiţi orbi! Ei sunt* beţi, dar** nu de vin; se clatină, dar nu din pricina băuturilor tari.
 • * Isa 28:7; Isa 28:8; ** Isa 51:21;
 • 10 Ci pentru că* Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v-a închis** ochii, prorocilor, şi v-a acoperit capetele, văzătorilor.
 • * Rom 11:8; ** Ps 69:23; Isa 6:10; 1 Sam 9:9;
 • 11 De aceea toată descoperirea dumnezeiască a ajuns pentru voi ca vorbele unei cărţi* pecetluite. Dacă o dai cuiva care ştie să citească şi-i zici: ‘Ia citeşte!’ El** răspunde: ‘Nu pot, căci este pecetluită!’
 • * Isa 8:16; ** Dan 12:4; Dan 12:9; Apoc 5:1; Apoc 5:5; Apoc 5:9; Apoc 6:1;
 • 12 Sau dacă dai cartea unuia care nu ştie să citească şi-i zici: ‘Ia citeşte!’ El răspunde: ‘Nu ştiu să citesc.’”
 • 13 Domnul zice: „Când* se apropie de Mine poporul acesta, Mă cinsteşte cu gura şi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine şi frica pe care o are de Mine nu este decât o învăţătură** de datină omenească.
 • * Ezec 33:31; Mat 15:8; Mat 15:9; Marc 7:6; Marc 7:7; ** Col 2:22;
 • 14 De* aceea, voi lovi iarăşi pe poporul acesta cu semne şi minuni din ce în ce mai minunate, aşa că** înţelepciunea înţelepţilor lui va pieri şi priceperea oamenilor lui pricepuţi se va face nevăzută.”
 • * Hab 1:5; ** Ier 49:7; Obad 1:8; 1 Cor 1:19;
 • 15 Vai* de cei ce îşi ascund planurile dinaintea Domnului, care îşi fac faptele în întuneric şi zic**: „Cine ne vede şi cine ne ştie?”
 • * Isa 30:1; ** Ps 94:7;
 • 16 Stricaţi ce sunteţi! Oare olarul trebuie privit ca lutul sau poate lucrarea* să zică despre lucrător: „Nu m-a făcut el?” Sau poate vasul să zică despre olar: „El nu se pricepe?”
 • * Isa 45:9; Rom 9:20;
 • 17 Peste puţină vreme, Libanul* se va preface în pomăt, şi pomătul va fi socotit ca o pădure!
 • * Isa 32:15;
 • 18 În* ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cărţii şi ochii orbilor, izbăviţi de negură şi întuneric, vor vedea.
 • * Isa 35:5;
 • 19 Cei* nenorociţi se vor bucura tot mai mult în Domnul şi săracii** se vor veseli de Sfântul lui Israel.
 • * Isa 61:1; ** Iac 2:5;
 • 20 Căci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul* va pieri şi toţi cei ce pândeau** nelegiuirea vor fi nimiciţi:
 • * Isa 28:14; Isa 28:22; ** Mica 2:1;
 • 21 cei ce osândeau pe alţii la judecată, întindeau curse cui îi înfruntau la poarta cetăţii şi năpăstuiau* fără temei pe cel nevinovat.
 • * Amos 5:10; Amos 5:12; Prov 28:21;
 • 22 De aceea, aşa vorbeşte Domnul către casa lui Iacov, El, care* a răscumpărat pe Avraam: „Acum Iacov nu va mai roşi de ruşine şi nu i se va mai îngălbeni faţa acum.
 • * Ios 24:3;
 • 23 Căci, când vor vedea ei, când vor vedea copiii lor, în mijlocul lor, lucrarea* mâinilor Mele, Îmi vor sfinţi Numele; vor sfinţi pe Sfântul lui Iacov şi se vor teme de Dumnezeul lui Israel.
 • * Isa 19:25; Isa 45:11; Isa 60:21; Efes 2:10;
 • 24 Cei rătăciţi* cu duhul vor căpăta pricepere şi cei ce cârteau vor lua învăţătură.”
 • * Isa 28:7;
  Isaia, capitolul 29