Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Isaia  Capitolul 40
 • 1 „Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru.
 • 2 Vorbiţi bine Ierusalimului şi strigaţi-i că robia lui s-a sfârşit, că nelegiuirea lui este ispăşită, căci* a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui.”
 • * Iov 42:10; Isa 61:7;
 • 3 Un glas* strigă: „Pregătiţi** în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!
 • * Mat 3:3; Marc 1:3; Luca 3:4; Ioan 1:23; ** Mal 3:1; Ps 68:4; Isa 49:11;
 • 4 Orice vale să fie înălţată, orice munte şi orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă* în câmpii şi strâmtorile, în vâlcele!
 • * Isa 45:2;
 • 5 Atunci se va descoperi slava Domnului, şi în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit.”
 • 6 Un glas zice: „Strigă!” – Şi eu am răspuns: „Ce să strig?” – „Orice* făptură este ca iarba şi toată strălucirea ei, ca floarea de pe câmp.
 • * Iov 14:2; Ps 90:5; Ps 102:11; Ps 103:15; Iac 1:10; 1 Pet 1:24;
 • 7 Iarba se usucă, floarea cade când suflă vântul* Domnului peste ea.” În adevăr, poporul este ca iarba:
 • * Ps 103:16;
 • 8 iarba se usucă, floarea cade, dar cuvântul* Dumnezeului nostru rămâne în veac.
 • * Ioan 12:34; 1 Pet 1:25;
 • 9 Suie-te pe un munte înalt, ca să vesteşti Sionului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul cu putere, ca să vesteşti Ierusalimului vestea cea bună; înalţă-ţi glasul, nu te teme, şi spune cetăţilor lui Iuda: „Iată Dumnezeul vostru!
 • 10 Iată, Domnul Dumnezeu vine cu putere şi porunceşte cu braţul* Lui. Iată că plata** este cu El şi răsplătirile vin înaintea Lui.
 • * Isa 59:16; ** Isa 62:11; Apoc 22:12;
 • 11 El Îşi va paşte* turma ca un Păstor, va lua mieii în braţe, îi va duce la sânul Lui şi va călăuzi blând oile care alăptează.”
 • * Isa 49:10; Ezec 34:23; Ezec 37:24; Ioan 10:11; Evr 13:20; 1 Pet 2:25; 1 Pet 5:4; Apoc 7:17;
 • Puterea lui Dumnezeu
 • 12 „Cine* a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma şi a strâns ţărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munţii cu cântarul şi dealurile cu cumpăna?
 • * Prov 30:4;
 • 13 Cine* a cercetat Duhul Domnului şi cine L-a luminat cu sfaturile lui?
 • * Iov 21:22; Iov 36:22; Iov 36:23; Rom 11:34; 1 Cor 2:16;
 • 14 Cu cine S-a sfătuit El, ca să ia învăţătură! Cine L-a învăţat cărarea dreptăţii? Cine L-a învăţat înţelepciunea şi I-a făcut cunoscută calea priceperii!
 • 15 Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; El ridică ostroavele ca un bob de nisip.
 • 16 Libanul n-ajunge pentru foc şi dobitoacele lui n-ajung pentru arderea-de-tot.
 • 17 Toate neamurile sunt ca o nimica* înaintea Lui, nu sunt decât** nimicnicie şi deşertăciune.
 • * Dan 4:35; ** Ps 62:9;
 • 18 Cu cine voiţi să asemănaţi* pe Dumnezeu? Şi cu ce asemănare Îl veţi asemăna?
 • * Isa 40:25; Isa 46:5; Fapte 17:29;
 • 19 Meşterul* toarnă idolul şi argintarul îl îmbracă cu aur şi-i toarnă lănţişoare de argint.
 • * Isa 41:6; Isa 41:7; Isa 44:12; Ier 10:3;
 • 20 Iar cine este sărac alege ca dar un lemn care nu putrezeşte; îşi caută un meşter iscusit, ca* să facă un idol, care să nu se clatine. –
 • * Isa 41:7; Ier 10:4;
 • 21 Nu* ştiţi? N-aţi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aţi gândit niciodată la întemeierea pământului? –
 • * Ps 19:1; Fapte 14:17; Rom 1:19; Rom 1:20;
 • 22 El şade deasupra cercului pământului şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde* cerurile ca o mahramă subţire şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.
 • * Iov 9:8; Ps 104:2; Isa 42:5; Isa 44:24; Isa 51:13; Ier 10:12;
 • 23 El preface într-o nimica pe voievozi* şi face o nimica din judecătorii pământului.
 • * Iov 12:21; Ps 107:40;
 • 24 De-abia sunt sădiţi, de-abia sunt semănaţi, de-abia li s-a înrădăcinat tulpina în pământ, şi El suflă peste ei, de se usucă, şi un vârtej îi ia ca pe nişte paie.”
 • 25 „Cu* cine Mă veţi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?” zice Cel Sfânt.
 • * Isa 40:18;
 • 26 „Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă* pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.
 • * Deut 4:15; Ps 147:4;
 • 27 Pentru ce zici tu, Iacove, pentru ce zici tu, Israele: ‘Soarta mea este ascunsă dinaintea Domnului şi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu.’?
 • 28 Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte; priceperea* Lui nu poate fi pătrunsă.
 • * Ps 147:5; Rom 11:33;
 • 29 El dă tărie celui obosit şi măreşte puterea celui ce cade în leşin.
 • 30 Flăcăii obosesc şi ostenesc, chiar tinerii se clatină,
 • 31 dar cei ce se încred în Domnul îşi înnoiesc* puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.”
 • * Ps 103:5;
  Isaia, capitolul 40