Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Leviticul  Capitolul 24
 • Rânduieli privitoare la sfeşnic
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Porunceşte* copiilor lui Israel să-ţi aducă pentru sfeşnic untdelemn curat de măsline tescuite, ca să ţină candelele aprinse neîncetat.
 • * Exod 27:20; Exod 27:21;
 • 3 Aaron să-l pregătească dincoace de perdeaua dinăuntru, care este înaintea mărturiei, în cortul întâlnirii, pentru ca să ardă neîncetat, de seara până dimineaţa, în faţa Domnului. Aceasta este o lege veşnică pentru urmaşii voştri.
 • 4 Să aşeze candelele în sfeşnicul de aur curat*, ca să ardă neîncetat înaintea Domnului.
 • * Exod 31:8; Exod 39:37;
 • Pâinile pentru punerea înainte
 • 5 Să iei floare de făină şi să faci din ea douăsprezece turte*; fiecare turtă să fie făcută din două zecimi de efă.
 • * Exod 25:30;
 • 6 Să le pui în două şiruri, câte şase în fiecare şir, pe masa* de aur curat, înaintea Domnului.
 • * 1 Imp 7:48; 2 Cron 4:19; 2 Cron 13:11; Evr 9:2;
 • 7 Peste fiecare şir să pui tămâie curată, care să fie pe pâine ca aducere-aminte, ca un dar de mâncare mistuit de foc înaintea Domnului.
 • 8 În* fiecare zi de Sabat, să se pună aceste pâini înaintea Domnului, neîncetat: acesta este un legământ veşnic pe care-l vor ţine copiii lui Israel.
 • * Num 4:7; 1 Cron 9:32; 2 Cron 2:4;
 • 9 Pâinile acestea* să fie ale lui Aaron şi ale fiilor lui şi** să le mănânce într-un loc sfânt; căci ele sunt pentru ei un lucru preasfânt, o parte din darurile de mâncare mistuite de foc înaintea Domnului. Aceasta este o lege veşnică.”
 • * 1 Sam 21:6; Mat 12:4; Marc 2:26; Luca 6:4; ** Exod 29:33; Lev 8:31; Lev 21:22;
 • Pedeapsa împotriva hulitorilor şi a ucigaşilor
 • 10 Fiul unei femei israelite şi al unui bărbat egiptean, venind în mijlocul copiilor lui Israel, s-a certat în tabără cu un bărbat israelit.
 • 11 Fiul femeii israelite a hulit* şi a blestemat** Numele lui Dumnezeu. L-au adus la Moise. Mamă-sa se numea Şelomit, fata lui Dibri, din seminţia lui Dan.
 • * Lev 24:16; ** Iov 1:5; Iov 1:11; Iov 1:22; Iov 2:5; Iov 2:9; Iov 2:10; Isa 8:21; Exod 18:22; Exod 18:26;
 • 12 L-au aruncat* în temniţă, până** va spune Moise ce va porunci Domnul.
 • * Num 15:34; ** Exod 18:15; Exod 18:16; Num 27:5; Num 36:5; Num 36:6;
 • 13 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 14 „Scoate din tabără pe cel ce a hulit; toţi cei ce l-au auzit să-şi pună mâinile* pe capul lui şi toată adunarea să-l ucidă cu pietre.
 • * Deut 13:9; Deut 17:7;
 • 15 Să vorbeşti copiilor lui Israel şi să le spui: ‘Oricine va blestema pe Dumnezeul lui îşi va lua* pedeapsa pentru păcatul lui.
 • * Lev 5:1; Lev 20:17; Num 9:13;
 • 16 Cine va blestema* Numele Domnului va fi pedepsit cu moartea: toată adunarea să-l ucidă cu pietre. Fie străin, fie băştinaş, să moară, pentru că a hulit Numele lui Dumnezeu.
 • * 1 Imp 21:10; 1 Imp 21:13; Ps 74:10; Ps 74:18; Mat 12:31; Marc 3:28; Iac 2:7;
 • 17 Cine* va da unui om o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea.
 • * Exod 21:12; Num 35:31; Deut 19:11; Deut 19:12;
 • 18 Cine* va da unui dobitoc o lovitură de moarte să-l înlocuiască: viaţă pentru viaţă.
 • * Lev 24:21;
 • 19 Dacă cineva răneşte pe aproapele lui, să i se facă aşa cum a făcut* şi el:
 • * Exod 21:24; Deut 19:21; Mat 5:38; Mat 7:2;
 • 20 frântură pentru frântură, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte; să i se facă aceeaşi rană pe care a făcut-o el aproapelui său.
 • 21 Cine va* ucide un dobitoc să-l înlocuiască, dar cine** va ucide un om să fie pedepsit cu moartea.
 • * Lev 24:18; Exod 21:33; ** Lev 24:17;
 • 22 Să aveţi aceeaşi* lege pentru străin ca şi pentru băştinaş; căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.’”
 • * Exod 12:49; Lev 19:34; Num 15:16;
 • 23 Moise a vorbit copiilor lui Israel; au scos* afară din tabără pe cel ce hulise şi l-au ucis cu pietre. Copiii lui Israel au făcut după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.
 • * Lev 24:14;
  Leviticul, capitolul 24