S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Marcu  Capitolul 7
 • Fariseii şi datina bătrânilor
 • 1 Fariseii şi câţiva cărturari veniţi din Ierusalim s-au* adunat la Isus.
 • * Mat 15:1;
 • 2 Ei au văzut pe unii din ucenicii Lui prânzind cu mâinile necurate, adică nespălate.
 • 3 Fariseii, însă, şi toţi iudeii nu mănâncă fără să-şi spele cu mare băgare de seamă mâinile, după datina bătrânilor.
 • 4 Şi, când se întorc din piaţă, nu mănâncă decât după ce s-au scăldat. Sunt multe alte obiceiuri pe care au apucat ei să le ţină, precum spălarea paharelor, a urcioarelor, a căldărilor şi a paturilor.
 • 5 Şi* fariseii, şi cărturarii L-au întrebat: „Pentru ce nu se ţin ucenicii Tăi de datina bătrânilor, ci prânzesc cu mâinile nespălate?”
 • * Mat 15:2;
 • 6 Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul* acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
 • * Isa 29:13; Mat 15:8;
 • 7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.’
 • 8 Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu şi ţineţi datina aşezată de oameni, precum spălarea urcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.”
 • 9 El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi datina voastră.
 • 10 Căci Moise a zis: ‘Să cinsteşti* pe tatăl tău şi pe mama ta’ şi: ‘Cine** va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea.’
 • * Exod 20:12; Deut 5:16; Mat 15:4; ** Exod 21:17; Lev 20:9; Prov 20:20;
 • 11 Voi, dimpotrivă, ziceţi: ‘Dacă un om va spune tatălui său sau mamei sale: «Ori cu ce te-aş putea ajuta este Corban»*, adică dat lui Dumnezeu, face bine’;
 • * Mat 15:5; Mat 23:18;
 • 12 şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.
 • 13 Şi aşa, aţi desfiinţat Cuvântul lui Dumnezeu prin datina voastră. Şi faceţi multe alte lucruri de felul acesta!”
 • Ce spurcă pe om
 • 14 În urmă*, a chemat din nou noroadele la Sine şi le-a zis: „Ascultaţi-Mă toţi şi înţelegeţi.
 • * Mat 15:10;
 • 15 Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca, dar ce iese din om, aceea-l spurcă.
 • 16 Dacă* are cineva urechi de auzit, să audă.”
 • * Mat 11:15;
 • 17 După ce* a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii Lui L-au întrebat despre pilda aceasta.
 • * Mat 15:15;
 • 18 El le-a zis: „Şi voi sunteţi aşa de nepricepuţi? Nu înţelegeţi că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca?
 • 19 Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, şi apoi este dat afară, în hazna?” A zis astfel, făcând toate bucatele curate.
 • 20 El le-a mai zis: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om.
 • 21 Căci* dinăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile,
 • * Gen 6:5; Gen 8:21; Mat 15:19;
 • 22 furtişagurile, lăcomiile, vicleşugurile, înşelăciunile, faptele de ruşine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia.
 • 23 Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.”
 • Femeia canaaneancă
 • 24 Isus* a plecat de acolo şi S-a dus în ţinutul Tirului şi al Sidonului. A intrat într-o casă, dorind să nu ştie nimeni că este acolo, dar n-a putut să rămână ascuns.
 • * Mat 15:21;
 • 25 Căci, îndată, o femeie a cărei fetiţă era stăpânită de un duh necurat a auzit vorbindu-se despre El şi a venit de s-a aruncat la picioarele Lui.
 • 26 Femeia aceasta era o grecoaică de obârşie siro-feniciană. Ea Îl ruga să scoată pe dracul din fiica ei.
 • 27 Isus i-a zis: „Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s-o arunci la căţei.”
 • 28 „Da, Doamne”, I-a răspuns ea, „dar şi căţeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor”.
 • 29 Atunci, Isus i-a zis: „Pentru vorba aceasta, du-te; a ieşit dracul din fiică-ta.”
 • 30 Şi când a intrat femeia în casa ei, a găsit pe copilă culcată în pat şi ieşise dracul din ea.
 • Vindecarea unui surdomut
 • 31 Isus* a părăsit ţinutul Tirului şi a venit iarăşi, prin Sidon, la Marea Galileii, trecând prin ţinutul Decapole.
 • * Mat 15:29;
 • 32 I-au* adus un surd care vorbea cu anevoie şi L-au rugat să-Şi pună mâinile peste el.
 • * Mat 9:32; Luca 11:14;
 • 33 El l-a luat la o parte din norod, i-a pus degetele în urechi şi i-a atins limba cu scuipatul* Lui.
 • * Marc 8:23; Ioan 9:6;
 • 34 Apoi Şi-a ridicat* ochii spre cer, a suspinat** şi a zis: „Efata”, adică „Deschide-te!”
 • * Marc 6:41; Ioan 11:41; Ioan 17:1; ** Ioan 11:33; Ioan 11:38;
 • 35 Îndată* i s-au deschis urechile, i s-a dezlegat limba şi a vorbit foarte desluşit.
 • * Isa 35:5; Isa 35:6; Mat 11:5;
 • 36 Isus le-a* poruncit să nu spună nimănui, dar, cu cât le poruncea mai mult, cu atât Îl vesteau mai mult.
 • * Marc 5:43;
 • 37 Ei erau uimiţi peste măsură de mult şi ziceau: „Toate le face de minune; chiar şi pe surzi îi face să audă, şi pe muţi, să vorbească.”
  Marcu, capitolul 7