S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Numeri  Capitolul 33
 • Popasurile israeliţilor
 • 1 Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron.
 • 2 Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor.
 • 3 Au pornit* din Ramses în luna întâi,** în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paşte, copiii lui Israel au ieşit gata de luptă în faţa tuturor egiptenilor,
 • * Exod 12:37; ** Exod 12:2; Exod 13:4; Exod 14:8;
 • 4 în timp ce egiptenii îşi îngropau pe toţi întâii lor născuţi pe care-i lovise* Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii** lor să simtă puterea Lui.
 • * Exod 12:29; ** Exod 12:12; Exod 18:11; Isa 19:1; Apoc 12:8;
 • 5 Copiii* lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbărât la Sucot.
 • * Exod 12:37;
 • 6 Au pornit din Sucot* şi au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiei.
 • * Exod 13:20;
 • 7 Au pornit din Etam*, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbărât înaintea Migdolului.
 • * Exod 14:2; Exod 14:9;
 • 8 Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului şi au trecut* prin mijlocul mării, înspre pustie; au făcut un drum de trei zile în pustia Etamului şi au tăbărât la Mara.
 • * Exod 14:22; Exod 15:22; Exod 15:23;
 • 9 Au pornit de la Mara şi au ajuns la* Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici; acolo au tăbărât.
 • * Exod 15:27;
 • 10 Au pornit din Elim şi au tăbărât lângă Marea Roşie.
 • 11 Au pornit de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustia* Sin.
 • * Exod 16:1;
 • 12 Au pornit din pustia Sin şi au tăbărât la Dofca.
 • 13 Au pornit din Dofca şi au tăbărât la Aluş.
 • 14 Au pornit din Aluş şi au tăbărât la Refidim*, unde poporul n-a găsit apă de băut.
 • * Exod 17:1; Exod 19:2;
 • 15 Au pornit din Refidim şi au tăbărât în pustia* Sinai.
 • * Exod 16:1; Exod 19:1; Exod 19:2;
 • De la Sinai la Cades
 • 16 Au pornit din pustia Sinai şi au tăbărât la* Chibrot-Hataava.
 • * Num 11:34;
 • 17 Au pornit de la Chibrot-Hataava şi au tăbărât la* Haţerot.
 • * Num 11:35;
 • 18 Au pornit din Haţerot şi au tăbărât la Ritma.
 • 19 Au pornit de la* Ritma şi au tăbărât la Rimon-Pereţ.
 • * Num 12:16;
 • 20 Au pornit din Rimon-Pereţ şi au tăbărât la Libna.
 • 21 Au pornit din Libna şi au tăbărât la Risa.
 • 22 Au pornit din Risa şi au tăbărât la Chehelata.
 • 23 Au pornit din Chehelata şi au tăbărât la muntele Şafer.
 • 24 Au pornit de la muntele Şafer şi au tăbărât la Harada.
 • 25 Au pornit din Harada şi au tăbărât la Machelot.
 • 26 Au pornit din Machelot şi au tăbărât la Tahat.
 • 27 Au pornit din Tahat şi au tăbărât la Tarah.
 • 28 Au pornit din Tarah şi au tăbărât la Mitca.
 • 29 Au pornit din Mitca şi au tăbărât la Haşmona.
 • 30 Au pornit din Haşmona şi au tăbărât la Moserot.
 • 31 Au pornit din Moserot şi au tăbărât la Bene-Iaacan.
 • 32 Au pornit din Bene-Iaacan* şi au tăbărât la** Hor-Ghidgad.
 • * Gen 36:27; Deut 10:6; 1 Cron 1:42; ** Deut 10:7;
 • 33 Au pornit din Hor-Ghidgad şi au tăbărât la Iotbata.
 • 34 Au pornit din Iotbata şi au tăbărât la Abrona.
 • 35 Au pornit din Abrona şi au tăbărât la Eţion-Gheber*.
 • * Deut 2:8; 1 Imp 9:26; 1 Imp 22:48;
 • 36 Au pornit din Eţion-Gheber şi au tăbărât în pustia Ţin*, adică la Cades.
 • * Num 20:1; Num 27:14;
 • De la Cades la câmpia Moabului
 • 37 Au pornit din Cades* şi au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului.
 • * Num 20:22; Num 20:23; Num 21:4;
 • 38 Preotul Aaron* s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului, şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii.
 • * Num 20:25; Num 20:28; Deut 10:6; Deut 32:50;
 • 39 Aaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor.
 • 40 Împăratul Aradului, canaanitul care locuia în partea de miazăzi* a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.
 • * Num 21:1;
 • 41 Au pornit de la muntele Hor* şi au tăbărât la Ţalmona.
 • * Num 21:4;
 • 42 Au pornit din Ţalmona şi au tăbărât la Punon.
 • 43 Au pornit din Punon şi au tăbărât la* Obot.
 • * Num 21:10;
 • 44 Au pornit* din Obot şi au tăbărât la Iie-Abarim**, la hotarul Moabului.
 • * Num 21:11; ** Num 21:11;
 • 45 Au pornit din Iie-Abarim şi au tăbărât la Dibon-Gad*.
 • * Num 32:34;
 • 46 Au pornit din Dibon-Gad şi au tăbărât la Almon-Diblataim*.
 • * Ier 48:22;
 • 47 Au pornit din Almon-Diblataim şi au tăbărât la munţii* Abarim, înaintea muntelui Nebo.
 • * Num 21:20; Deut 32:49;
 • 48 Au pornit de la munţii Abarim şi au tăbărât în câmpia* Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
 • * Num 22:1;
 • 49 Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieşimot până la Abel-Sitim*, în câmpia Moabului.
 • * Num 25:1; Ios 2:1;
 • Canaaniţii trebuie nimiciţi
 • 50 Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, şi a zis:
 • 51 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘După ce* veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului,
 • * Deut 7:1; Deut 7:2; Deut 9:1; Ios 3:17;
 • 52 să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii* ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe.
 • * Exod 23:24; Exod 23:33; Exod 34:13; Deut 7:2; Deut 7:5; Deut 12:3; Ios 11:12; Jud 2:2;
 • 53 Să luaţi ţara în stăpânire şi să vă aşezaţi în ea, căci Eu v-am dat ţara aceasta ca să fie moşia voastră.
 • 54 Să împărţiţi* ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare, să le daţi o parte mai mare şi celor ce sunt în număr mai mic, să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire după seminţiile părinţilor voştri.
 • * Num 26:53-55; Num 26:13;
 • 55 Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa vă vor fi ca nişte spini în ochi* şi ca nişte ghimpi în coaste; vă vor fi vrăjmaşi în ţara în care veţi merge să vă aşezaţi.
 • * Ios 23:13; Jud 2:3; Ps 106:34; Ps 106:36; Exod 23:33; Ezec 28:24;
 • 56 Şi vă voi face şi vouă cum hotărâsem să le fac lor.’”
  Numeri, capitolul 33