Vizionați peste 350 de predici video traduse în noul player video

Vezi lista
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Proverbele  Capitolul 14
 • 1 Femeia* înţeleaptă îşi zideşte** casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei.
 • * Prov 24:3; ** Rut 4:11;
 • 2 Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar* cine apucă pe căi strâmbe Îl nesocoteşte.
 • * Iov 12:4;
 • 3 În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar* pe înţelepţi îi păzesc buzele lor.
 • * Prov 12:6;
 • 4 Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belşug de roade.
 • 5 Un martor* credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni.
 • * Exod 20:16; Exod 23:1; Prov 6:19; Prov 12:17; Prov 14:25;
 • 6 Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n-o găseşte, dar pentru omul priceput* ştiinţa este lucru uşor.
 • * Prov 8:9; Prov 17:24;
 • 7 Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa.
 • 8 Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi.
 • 9 Cei* nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoinţă.
 • * Prov 10:23;
 • 10 Inima îşi cunoaşte necazurile şi niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei.
 • 11 Casa* celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori.
 • * Iov 8:15;
 • 12 Multe căi pot* părea bune omului, dar la** urmă se văd că duc la moarte.
 • * Prov 16:25; ** Rom 6:21;
 • 13 De multe ori, chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită şi bucuria poate sfârşi* prin necaz.
 • * Prov 5:4; Ecl 2:2;
 • 14 Cel cu inima rătăcită se satură* de căile lui şi omul de bine se satură şi el de ce este în el.
 • * Prov 1:31; Prov 12:14;
 • 15 Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge.
 • 16 Înţeleptul* se teme şi se abate de la rău, dar nesocotitul este îngâmfat şi fără frică.
 • * Prov 22:3;
 • 17 Cine este iute la mânie face prostii, şi omul plin de răutate se face urât.
 • 18 Cei proşti au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu ştiinţă.
 • 19 Cei răi se pleacă înaintea celor buni şi cei nelegiuiţi, înaintea porţilor celui neprihănit.
 • 20 Săracul* este urât chiar şi de prietenul său, dar bogatul are foarte mulţi prieteni.
 • * Prov 19:7;
 • 21 Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar* ferice de cine are milă de cei nenorociţi.
 • * Ps 41:1; Ps 112:9;
 • 22 În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie.
 • 23 Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte, este lipsă.
 • 24 Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi, dar cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie.
 • 25 Martorul* care spune adevărul scapă suflete, dar cel înşelător spune minciuni.
 • * Prov 14:5;
 • 26 Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El şi copiii lui au un loc de adăpost la El.
 • 27 Frica* de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii.
 • * Prov 13:14;
 • 28 Mulţimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voievodului.
 • 29 Cine* este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii.
 • * Prov 16:32; Iac 1:19;
 • 30 O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma* este putrezirea** oaselor.
 • * Ps 112:10; ** Prov 12:4;
 • 31 Cine* asupreşte pe sărac batjocoreşte pe Ziditorul** său, dar cine are milă de cel lipsit cinsteşte pe Ziditorul său.
 • * Prov 17:5; Mat 25:40; Mat 25:45; ** Iov 31:15; Iov 31:16; Prov 22:2;
 • 32 Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit* chiar şi la moarte trage nădejde.
 • * Iov 13:15; Iov 19:26; Ps 23:4; Ps 37:37; 2 Cor 1:9; 2 Cor 5:8; 2 Tim 4:18;
 • 33 Înţelepciunea se odihneşte într-o inimă pricepută, dar în* mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol.
 • * Prov 12:16; Prov 29:11;
 • 34 Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor.
 • 35 Un împărat are plăcere* de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară, îl atinge mânia lui.
 • * Mat 24:45; Mat 24:47;
  Proverbele, capitolul 14