Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Proverbele  Capitolul 24
 • 1 Nu pizmui* pe oamenii cei răi şi nu** dori să fii cu ei;
 • * Ps 37:1; Ps 73:3; Prov 3:31; Prov 23:17; Prov 24:19; ** Prov 1:15;
 • 2 căci* inima lor se gândeşte la prăpăd şi buzele lor vorbesc nelegiuiri.
 • * Ps 10:7;
 • 3 Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte;
 • 4 prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi plăcute.
 • 5 Un om* înţelept este plin de putere şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga.
 • * Prov 21:22; Ecl 9:16;
 • 6 Căci* prin măsuri chibzuite câştigi bătălia, şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa.
 • * Prov 11:14; Prov 15:22; Prov 20:18; Luca 14:31;
 • 7 Înţelepciunea este prea* înaltă pentru cel nebun: el nu va deschide gura la judecată.
 • * Ps 10:5; Prov 14:6;
 • 8 Cine se* gândeşte să facă rău se cheamă un om plin de răutate.
 • * Rom 1:30;
 • 9 Gândul celui nebun nu este decât păcat şi batjocoritorul este o scârbă pentru oameni.
 • 10 Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea.
 • 11 Izbăveşte* pe cei târâţi la moarte şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi.
 • * Ps 82:4; Isa 58:6; Isa 58:7; 1 Ioan 3:16;
 • 12 Dacă zici: „Ah! n-am ştiut!”… Crezi că nu vede Cel ce* cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după** faptele lui?
 • * Ps 82:4; Isa 58:6; Isa 58:7; 1 Ioan 3:16; ** Iov 34:11; Ps 62:12; Ier 32:19; Rom 2:6; Apoc 2:23; Apoc 22:12;
 • 13 Fiule, mănâncă* miere, căci este bună şi fagurul de miere este dulce pentru cerul gurii tale.
 • * Cant 5:1;
 • 14 Tot* aşa şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor** şi nu ţi se va tăia nădejdea.
 • * Ps 119:10; Ps 119:103; ** Prov 23:18;
 • 15 Nu* întinde curse, nelegiuitule, la locuinţa celui neprihănit şi nu-i tulbura odihna.
 • * Ps 10:9; Ps 10:10;
 • 16 Căci* cel neprihănit de şapte ori cade şi se ridică, dar** cei răi se prăbuşesc în nenorocire.
 • * Iov 5:19; Ps 34:19; Ps 37:24; Mica 7:8; ** Estera 7:10; Amos 5:2; Amos 8:14; Apoc 18:21;
 • 17 Nu* te bucura de căderea vrăjmaşului tău şi să nu ţi se veselească inima când se poticneşte el,
 • * Iov 31:29; Ps 35:15; Ps 35:19; Prov 17:5; Obad 1:12;
 • 18 ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-I placă şi să-Şi întoarcă mânia de la el.
 • 19 Nu* te mânia din pricina celor ce fac rău şi nu pizmui pe cei răi!
 • * Ps 37:1; Ps 73:3; Prov 23:17; Prov 24:1;
 • 20 Căci* cel ce face răul n-are niciun viitor şi lumina** celor răi se stinge.
 • * Ps 11:6; ** Iov 18:5; Iov 18:6; Iov 21:17; Prov 13:9; Prov 20:20;
 • 21 Fiule, teme-te* de Domnul şi de împăratul şi să nu te amesteci cu cei neastâmpăraţi!
 • * Rom 13:7; 1 Pet 2:17;
 • 22 Căci deodată le va veni pieirea. Şi cine poate şti sfârşitul amândurora?
 • 23 Iată ce mai spun înţelepţii: „Nu* este bine să ai în vedere faţa oamenilor în judecăţi.”
 • * Lev 19:15; Deut 1:17; Deut 16:19; Prov 18:5; Prov 28:21; Ioan 7:24;
 • 24 Pe cine* zice celui rău: „Tu eşti bun!” îl blestemă popoarele şi-l urăsc neamurile.
 • * Prov 17:15; Isa 5:23;
 • 25 Dar celor ce judecă drept le merge bine şi o mare binecuvântare vine peste ei.
 • 26 Un răspuns bun este ca un sărut pe buze.
 • 27 Vezi-ţi* întâi de treburi afară, îngrijeşte de lucrul câmpului, şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa!
 • * 1 Imp 5:17; 1 Imp 5:18; Luca 14:28;
 • 28 Nu* vorbi în chip uşuratic împotriva aproapelui tău; ori ai vrea să înşeli cu buzele tale?
 • * Efes 4:25;
 • 29 Nu* zice: „Cum mi-a făcut el, aşa am să-i fac şi eu; îi vor răsplăti după faptele lui!”
 • * Prov 20:22; Mat 5:39; Mat 5:44; Rom 12:17; Rom 12:19;
 • 30 Am trecut pe lângă ogorul unui leneş şi pe lângă via unui om fără minte.
 • 31 Şi era* numai spini, acoperit de mărăcini, şi zidul de piatră era prăbuşit.
 • * Gen 3:18;
 • 32 M-am uitat bine şi cu luare-aminte, şi am tras învăţătură din ce am văzut.
 • 33 „Să mai dorm puţin*, să mai aţipesc puţin, să mai încrucişez mâinile puţin, ca să mă odihnesc!”
 • * Prov 6:9;
 • 34 Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.
  Proverbele, capitolul 24