Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Proverbele  Capitolul 6
 • Asupra chezăşiei
 • 1 Fiule, dacă* te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul,
 • * Prov 11:15; Prov 17:18; Prov 20:16; Prov 22:26; Prov 27:13;
 • 2 dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale,
 • 3 fă totuşi lucrul acesta, fiule: dezleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău! De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pământ şi stăruie de el.
 • 4 Nu da* somn ochilor tăi, nici aţipire pleoapelor tale!
 • * Ps 132:4;
 • 5 Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului şi ca pasărea din mâna păsărarului…
 • Fereşte-te de lenevie
 • 6 Du-te* la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei şi înţelepţeşte-te!
 • * Iov 12:7;
 • 7 Ea n-are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpân,
 • 8 totuşi, îşi pregăteşte hrana vara şi strânge de ale mâncării în timpul secerişului.
 • 9 Până când* vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?
 • * Prov 24:33; Prov 24:34;
 • 10 Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mâinile ca să dormi!…
 • 11 Şi sărăcia* vine peste tine ca un hoţ şi lipsa, ca un om înarmat.
 • * Prov 10:4; Prov 13:4; Prov 20:4;
 • Fereşte-te de răutate
 • 12 Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură,
 • 13 clipeşte* din ochi, dă din picior şi face semne cu degetele.
 • * Iov 15:12; Ps 35:19; Prov 10:10;
 • 14 Răutatea este în inima lui, urzeşte* lucrurile rele întruna şi stârneşte** certuri.
 • * Mica 2:1; ** Prov 6:19;
 • 15 De aceea, nimicirea îi va veni pe neaşteptate; va fi zdrobit* deodată şi fără leac**.
 • * Ier 19:11; ** 2 Cron 36:16;
 • 16 Şase lucruri urăşte Domnul şi chiar şapte Îi sunt urâte:
 • 17 ochii* trufaşi, limba** mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat,
 • * Ps 18:27; Ps 101:5; ** Ps 120:2; Ps 120:3; Isa 1:15;
 • 18 inima* care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele** care aleargă repede la rău,
 • * Gen 6:5; ** Isa 59:7; Rom 3:15;
 • 19 martorul* mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stârneşte** certuri între fraţi.
 • * Ps 27:12; Prov 19:5; ** Prov 6:14;
 • Fereşte-te de preacurvie
 • 20 Fiule*, păzeşte sfaturile tatălui tău şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
 • * Prov 1:8; Efes 6:1;
 • 21 leagă-le* necurmat la inimă, atârnă-le de gât.
 • * Prov 3:3; Prov 7:3;
 • 22 Ele te vor însoţi* în mersul tău, te vor** păzi în pat şi îţi vor vorbi la deşteptare.
 • * Prov 3:23; Prov 3:24; ** Prov 2:11;
 • 23 Căci* sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sunt calea vieţii.
 • * Ps 19:8; Ps 119:105;
 • 24 Ele te vor feri* de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine.
 • * Prov 2:16; Prov 5:3; Prov 7:5;
 • 25 N-o* pofti în inima ta pentru frumuseţea ei şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.
 • * Mat 5:28;
 • 26 Căci pentru* o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, şi** femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump.
 • * Prov 29:3; ** Gen 39:14; Ezec 13:18;
 • 27 Poate cineva să ia foc în sân fără să i se aprindă hainele?
 • 28 Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi fără să-i ardă picioarele?
 • 29 Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit.
 • 30 Hoţul nu este urgisit când fură ca să-şi potolească foamea, căci îi este foame.
 • 31 Şi, dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit*, să dea chiar tot ce are în casă.
 • * Exod 22:1; Exod 22:4;
 • 32 Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este* un om fără minte, singur îşi pierde viaţa cine face aşa.
 • * Prov 7:7;
 • 33 Nu va avea decât rană şi ruşine şi ocara nu i se va şterge.
 • 34 Căci gelozia înfurie pe un bărbat şi n-are milă în ziua răzbunării;
 • 35 nu se uită la niciun preţ de răscumpărare şi nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.
  Proverbele, capitolul 6