S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 105
 • 1 Lăudaţi* pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi** cunoscut printre popoare isprăvile Lui!
 • * 1 Cron 16:8-22; 1 Cron 16:36; Isa 12:4; ** Ps 145:4; Ps 145:5; Ps 145:11;
 • 2 Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi* despre toate minunile Lui!
 • * Ps 77:12; Ps 119:27;
 • 3 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
 • 4 Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi* necurmat Faţa Lui!
 • * Ps 27:8;
 • 5 Aduceţi-vă aminte* de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,
 • * Ps 77:11;
 • 6 sămânţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!
 • 7 Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile* Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul.
 • * Isa 26:9;
 • 8 El Îşi aduce* aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,
 • * Luca 1:72;
 • 9 de legământul pe* care l-a încheiat cu Avraam, şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
 • * Gen 17:2; Gen 22:16; Gen 26:3; Gen 22:16; Gen 28:13; Gen 22:16; Gen 35:11; Luca 1:73; Evr 6:17;
 • 10 El l-a făcut lege pentru Iacov, legământ veşnic pentru Israel,
 • 11 zicând: „Ţie* îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v-a căzut la sorţ.”
 • * Gen 13:15; Gen 15:18;
 • 12 Pe atunci*, ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi** străini în ţară;
 • * Gen 34:30; Deut 7:7; Deut 26:5; ** Evr 11:9;
 • 13 mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor,
 • 14 dar n-a dat voie* nimănui să-i asuprească şi a pedepsit** împăraţi din pricina lor.
 • * Gen 35:5; ** Gen 12:17; Gen 20:3; Gen 20:7;
 • 15 „Nu vă atingeţi de unşii Mei”, a zis El, „şi nu faceţi rău prorocilor Mei!”
 • 16 A chemat* foametea asupra ţării şi a tăiat** orice mijloc de trai.
 • * Gen 41:54; ** Lev 26:26; Isa 3:1; Ezec 4:16;
 • 17 Le-a trimis* înainte pe un om; Iosif** a fost vândut ca rob.
 • * Gen 45:5; Gen 50:20; ** Gen 37:28; Gen 37:36;
 • 18 I-au strâns picioarele în* lanţuri, l-au pus în fiare
 • * Gen 39:20; Gen 40:15;
 • 19 până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el şi până când l-a încercat Cuvântul* Domnului.
 • * Gen 41:25;
 • 20 Atunci, împăratul a trimis* să-i scoată lanţurile şi stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit.
 • * Gen 41:14;
 • 21 L-a* pus domn peste casa lui şi dregătorul tuturor averilor lui,
 • * Gen 41:40;
 • 22 ca să lege după plac pe domnitorii lui şi să înveţe pe bătrânii lui înţelepciunea.
 • 23 Atunci, Israel a venit în Egipt* şi Iacov a locuit în** ţara lui Ham.
 • * Gen 46:6; ** Ps 78:51; Ps 106:22;
 • 24 Domnul* a înmulţit pe poporul Său foarte mult şi l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui.
 • * Exod 1:7;
 • 25 Acestora le-a schimbat* inima, până acolo că au urât pe poporul Lui şi s-au purtat mişeleşte cu robii Săi.
 • * Exod 1:8;
 • 26 A trimis* pe robul Său Moise şi pe Aaron, pe** care-l alesese.
 • * Exod 3:10; Exod 4:12; Exod 4:14; ** Num 16:5; Num 17:5;
 • 27 Prin puterea Lui, ei* au făcut semne minunate în mijlocul lor, au** făcut minuni în ţara lui Ham.
 • * Exod 7:12; Ps 78:43; ** Ps 106:22;
 • 28 A* trimis întuneric şi a adus negura, ca să nu** fie neascultători la Cuvântul Lui.
 • * Exod 10:22; ** Ps 99:7;
 • 29 Le-a prefăcut* apele în sânge şi a făcut să le piară toţi peştii.
 • * Exod 7:20; Ps 78:44;
 • 30 Ţara* lor a forfotit de broaşte până în odăile împăraţilor lor.
 • * Exod 8:6; Ps 78:45;
 • 31 El a zis*, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.
 • * Exod 8:17; Exod 8:24; Ps 78:45;
 • 32 În* loc de ploaie, le-a dat grindină şi flăcări de foc în ţara lor.
 • * Exod 9:23; Exod 9:25; Ps 78:48;
 • 33 Le-a bătut* viile şi smochinii şi a sfărâmat copacii din ţinutul lor.
 • * Ps 78:47;
 • 34 El a zis*, şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,
 • * Exod 10:4; Exod 10:13; Exod 10:14; Ps 78:46;
 • 35 care au mâncat toată iarba din ţară şi au mistuit roadele de pe câmpiile lor.
 • 36 A* lovit pe toţi întâii născuţi din ţara lor, toată pârga** puterii lor.
 • * Exod 12:29; Ps 78:51; ** Gen 49:3;
 • 37 A scos* pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.
 • * Exod 12:35;
 • 38 Egiptenii* s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.
 • * Exod 12:33;
 • 39 A* întins un nor ca să-i acopere şi focul ca să lumineze noaptea.
 • * Exod 13:21; Neem 9:12;
 • 40 La* cererea lor, a trimis prepeliţe şi i-a săturat cu pâine** din cer.
 • * Exod 16:12; Ps 78:18; Ps 78:27; ** Ps 78:24; Ps 78:25;
 • 41 A deschis* stânca şi au curs ape, care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate.
 • * Exod 17:6; Num 20:11; Ps 78:15; Ps 78:16; 1 Cor 10:4;
 • 42 Căci Şi-a adus aminte de Cuvântul* Lui cel sfânt şi de robul Său Avraam.
 • * Gen 15:14;
 • 43 A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.
 • 44 Le-a* dat pământurile neamurilor şi au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor,
 • * Deut 6:10; Deut 6:11; Ios 13:7; Ps 78:55;
 • 45 ca* să păzească poruncile Lui şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!
 • * Deut 4:1; Deut 4:40; Deut 6:21-25;
  Psalmii, capitolul 105