La 11 ani de Resurse Creștine, avem nevoie de tine!

Citește
Versetul zilei
Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
Isaia 53:10
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 128
 • O cântare a treptelor
 • 1 Ferice de* oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui!
 • * Ps 112:1; Ps 115:13; Ps 119:1;
 • 2 Căci* atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi merge bine.
 • * Isa 3:10;
 • 3 Nevastă-ta este ca* o viţă roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca** nişte lăstari de măslin împrejurul mesei tale.
 • * Ezec 19:10; ** Ps 52:8; Ps 144:12;
 • 4 Aşa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.
 • 5 Să te binecuvânteze* Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale
 • * Ps 134:3;
 • 6 şi să vezi* pe copiii copiilor tăi! Pacea** să fie peste Israel!
 • * Gen 50:23; ** Iov 42:16; Ps 125:5;
  Psalmii, capitolul 128