Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Psalmii  Capitolul 76
 • Către mai-marele cântăreţilor.
 • De cântat cu instrumente cu coarde.
 • Un psalm al lui Asaf. O cântare
 • 1 Dumnezeu este cunoscut în Iuda*, mare este Numele Lui în Israel.
 • * Ps 48:1;
 • 2 Cortul Lui este în Salem şi locuinţa Lui, în Sion;
 • 3 acolo a sfărâmat* El săgeţile, scutul, sabia şi armele de război.
 • * Ps 46:9; Ezec 39:9;
 • 4 Tu eşti mai măreţ, mai puternic decât* munţii răpitorilor.
 • * Ezec 38:12; Ezec 38:13; Ezec 39:4;
 • 5 Despuiaţi au fost vitejii* aceia plini de inimă, au adormit** somnul de apoi; n-au putut să se apere toţi acei oameni viteji.
 • * Isa 46:12; ** Ps 13:3; Ier 51:39;
 • 6 La* mustrarea Ta, Dumnezeul lui Iacov, au adormit şi călăreţi, şi cai.
 • * Exod 15:1; Exod 15:21; Ezec 39:20; Zah 2:13; Zah 12:4;
 • 7 Cât de înfricoşat eşti Tu! Cine* poate să-Ţi stea împotrivă când Îţi izbucneşte mânia?
 • * Zah 1:6;
 • 8 Ai* rostit hotărârea de la înălţimea cerurilor; pământul s-a îngrozit** şi a tăcut
 • * Ezec 38:20; ** 2 Cron 20:29; 2 Cron 20:30;
 • 9 când S-a* ridicat Dumnezeu să facă dreptate şi să scape pe toţi nenorociţii de pe pământ.
 • * Ps 9:7; Ps 9:8; Ps 9:9; Ps 72:4;
 • 10 Omul Te laudă chiar şi în mânia lui când Te îmbraci cu toată urgia Ta.
 • 11 Faceţi* juruinţe Domnului, Dumnezeului vostru şi împliniţi-le! Toţi** cei ce-L înconjoară, să aducă daruri Dumnezeului celui înfricoşat.
 • * Ecl 5:4-6; ** 2 Cron 32:22; 2 Cron 32:23; Ps 68:29; Ps 89:7;
 • 12 El frânge mândria domnitorilor, El este înfricoşat* pentru împăraţii pământului.
 • * Ps 68:35;
  Psalmii, capitolul 76