S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Rut  Capitolul 4
 • Căsătoria lui Boaz cu Rut
 • 1 Boaz s-a suit la poarta cetăţii şi s-a oprit acolo. Şi iată că cel* ce avea drept de răscumpărare, şi despre care vorbise Boaz, trecea. Boaz i-a zis: „Hei, cutare, apropie-te, stai aici.” Şi el s-a apropiat şi s-a oprit.
 • * Rut 3:12;
 • 2 Boaz a luat atunci zece oameni dintre bătrânii* cetăţii şi a zis: „Şedeţi aici.” Şi ei au şezut jos.
 • * 1 Imp 21:8; Prov 31:23;
 • 3 Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare: „Naomi, întorcându-se din ţara Moabului, a vândut bucata de pământ care era a fratelui nostru Elimelec.
 • 4 Am crezut de datoria mea să te înştiinţez despre aceasta şi să-ţi spun: ‘Cumpăr-o* în faţa** locuitorilor şi în faţa bătrânilor poporului meu. Dacă vrei s-o răscumperi, răscumpăr-o; dar dacă nu vrei, spune-mi, ca să ştiu. Căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare, şi după tine eu am dreptul acesta.’” Şi el a răspuns: „O voi răscumpăra.”
 • * Ier 32:7; Ier 32:8; ** Gen 23:18; Lev 25:25;
 • 5 Boaz a zis: „În ziua în care vei cumpăra ţarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în acelaşi timp şi de la Rut, Moabita, nevasta* celui mort, ca să ridici numele mortului în moştenirea lui.”
 • * Gen 38:8; Deut 25:5; Deut 25:6; Rut 3:13; Mat 22:24;
 • 6 Şi* cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: „Nu pot s-o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moştenirea mea; ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot s-o răscumpăr.”
 • * Rut 3:12; Rut 3:13;
 • 7 Odinioară în Israel, pentru întărirea unei* răscumpărări sau a unui schimb, omul îşi scotea încălţămintea şi o dădea celuilalt: aceasta slujea ca mărturie în Israel.
 • * Deut 25:7; Deut 25:9;
 • 8 Cel ce avea drept de răscumpărare a zis dar lui Boaz: „Cumpăr-o pe socoteala ta!” Şi şi-a scos încălţămintea.
 • 9 Atunci, Boaz a zis bătrânilor şi întregului popor: „Voi sunteţi martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era al lui Elimelec, al lui Chilion şi al lui Mahlon
 • 10 şi că mi-am cumpărat, de asemenea, de nevastă pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moştenirea lui şi pentru ca numele mortului să nu fie şters* dintre fraţii lui şi din poarta locului lui. Voi sunteţi martori azi despre aceasta!”
 • * Deut 25:6;
 • 11 Tot poporul care era la poartă şi bătrânii au zis: „Suntem martori! Domnul să facă* pe femeia care intră în casa ta ca Rahela şi ca Lea, care amândouă au zidit** casa lui Israel! Arată-ţi puterea în Efrata şi fă-ţi un nume în Betleem!
 • * Ps 127:3; Ps 128:3; ** Deut 25:9; Gen 35:16; Gen 35:19;
 • 12 Sămânţa* pe care ţi-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ţi facă o casă asemenea casei lui Pereţ, care** s-a născut lui Iuda din Tamar!”
 • * Gen 38:29; 1 Cron 2:4; Mat 1:3; ** 1 Sam 2:20;
 • Naşterea lui Obed, strămoşul lui David
 • 13 Boaz a luat* pe Rut, care i-a fost nevastă, şi el a intrat la ea. Domnul** a făcut-o să zămislească şi ea a născut un fiu.
 • * Rut 3:11; ** Gen 29:31; Gen 33:3;
 • 14 Femeile au* zis Naomei „Binecuvântat să fie Domnul, care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare şi al cărui nume va fi lăudat în Israel!
 • * Luca 1:58; Rom 12:15;
 • 15 Copilul acesta îţi va înviora sufletul şi va fi sprijinul bătrâneţilor tale, căci l-a născut noră-ta, care te iubeşte şi care face pentru tine mai mult* decât şapte fii.”
 • * 1 Sam 1:8;
 • 16 Naomi a luat copilul, l-a ţinut în braţe şi a văzut de el.
 • 17 Vecinele* i-au pus nume, zicând: „Un fiu s-a născut Naomei!” Şi l-au numit Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai, tatăl lui David.
 • * Luca 1:58; Luca 1:59;
 • Sămânţa lui Pereţ
 • 18 Iată sămânţa lui Pereţ. Pereţ* a fost tatăl lui Heţron;
 • * 1 Cron 2:4; Mat 1:3;
 • 19 Heţron a fost tatăl lui Ram; Ram a fost tatăl lui Aminadab;
 • 20 Aminadab a fost tatăl lui Nahşon*; Nahşon a fost tatăl lui** Salmon;
 • * Num 1:7; ** Mat 1:4;
 • 21 Salmon a fost tatăl lui Boaz; Boaz a fost tatăl lui Obed;
 • 22 Obed a fost tatăl lui Isai şi Isai a fost tatăl lui David*.
 • * 1 Cron 2:15; Mat 1:6;
  Rut, capitolul 4