Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Tefania  Capitolul 3
 • Pedeapsa Ierusalimului. Făgăduinţe
 • 1 „Vai de cetatea îndărătnică şi spurcată, vai de cetatea plină de asuprire!
 • 2 Ea n-ascultă* de niciun glas, nu** ţine seama de mustrare, nu se încrede în Domnul, nu se apropie de Dumnezeul său.
 • * Ier 22:21; ** Ier 5:3;
 • 3 Căpeteniile* ei în mijlocul ei sunt nişte lei care răcnesc; judecătorii ei sunt nişte lupi de seară**, care nu mai lasă niciun os până dimineaţa.
 • * Ezec 22:27; Mica 3:9-11; ** Hab 1:8;
 • 4 Prorocii ei sunt uşuratici* şi înşelători; preoţii ei pângăresc lucrurile sfinte, calcă** Legea.
 • * Ier 23:11; Ier 23:32; Plang 2:14; Osea 9:7; ** Ezec 22:26;
 • 5 Domnul* este fără prihană în mijlocul** ei. El nu face nicio nelegiuire; în fiecare dimineaţă, El Îşi scoate la lumină judecăţile, fără să înceteze vreodată, dar cine este nelegiuit nu ştie de ruşine!
 • * Deut 32:4; ** Tef 3:15; Tef 3:17; Mica 3:11; Ier 3:3; Ier 6:15; Ier 8:12;
 • 6 Am nimicit neamuri, le-am dărâmat turnurile, le-am pustiit uliţele şi nu mai trece nimeni pe ele! Cetăţile lor sunt pustiite, nu mai au niciun om în ele şi nimeni nu mai locuieşte în ele!
 • 7 Ziceam*: ‘Dacă ai voi măcar să te temi de Mine şi să ţii seama de mustrare! Nu ţi-ar fi nimicită locuinţa şi n-ar veni peste tine toate pedepsele cu care te-am ameninţat.’ Dar ei s-au grăbit să-şi** strice toate faptele.
 • * Ier 8:6; ** Gen 6:12;
 • 8 De aceea aşteptaţi* numai, zice Domnul, până în ziua când Mă voi scula la pradă, căci am hotărât să strâng** neamurile, să adun împărăţiile, ca să-Mi vărs urgia peste ele, toată aprinderea mâniei Mele, căci toată ţara va fi mistuită de focul geloziei Mele.
 • * Ps 27:14; Ps 37:34; Prov 20:22; ** Ioel 3:2; Tef 1:18;
 • 9 Atunci voi da popoarelor buze curate*, ca toţi să cheme Numele Domnului, ca să-I slujească într-un gând.
 • * Isa 19:18;
 • 10 Dincolo* de râurile Etiopiei, Îmi vor aduce daruri de mâncare închinătorii mei, obştea Mea cea risipită.
 • * Ps 68:31; Isa 18:1; Isa 18:7; Isa 60:4; Mal 1:11; Fapte 8:27;
 • 11 În ziua aceea, nu vei mai avea nevoie să roşeşti de toate faptele tale, prin care ai păcătuit împotriva Mea, căci atunci voi scoate din mijlocul tău pe cei trufaşi* şi nu te vei mai îngâmfa pe muntele Meu cel sfânt!
 • * Ier 7:4; Mica 3:11; Mat 3:9;
 • 12 Voi lăsa în mijlocul tău un popor* smerit şi mic, care se va încrede în Numele Domnului.
 • * Isa 14:32; Zah 11:11; Mat 5:3; 1 Cor 1:27; 1 Cor 1:28; Iac 2:5;
 • 13 Rămăşiţele* lui Israel nu** vor mai săvârşi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni şi nici în gura lor nu se va mai găsi o limbă înşelătoare. Ci vor paşte†† şi se vor odihni şi nimeni nu-i va tulbura.
 • * Mica 4:7; Tef 2:7; ** Isa 60:21; Isa 63:8; Apoc 14:5; †† Ezec 34:28; Mica 4:4; Mica 7:14;
 • 14 Strigă* de bucurie, fiica Sionului! Strigă de veselie, Israele! Bucură-te şi saltă de veselie din toată inima ta, fiica Ierusalimului!
 • * Isa 12:6; Isa 54:1; Zah 2:10; Zah 9:9;
 • 15 Domnul a abătut de la tine pedepsele tale, a îndepărtat pe vrăjmaşul tău; Domnul, Împăratul* lui Israel, este în** mijlocul tău; nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire!
 • * Ioan 1:49; ** Ezec 48:35; Tef 3:5; Tef 3:17; Apoc 7:15; Apoc 21:3; Apoc 21:4;
 • 16 În ziua aceea, se va zice* Ierusalimului: ‘Nu te teme de nimic! Sioane, să nu-ţi** slăbească mâinile!
 • * Isa 35:3; Isa 35:4; ** Evr 12:12;
 • 17 Domnul, Dumnezeul tău, este în mijlocul tău*, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura** de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de veselie pentru tine.’
 • * Tef 3:15; ** Deut 30:9; Isa 62:5; Isa 65:19; Ier 32:41;
 • 18 Voi strânge pe cei întristaţi* care sunt departe de adunarea sfântă, pe cei ieşiţi din sânul tău, asupra cărora acum apasă ocara.
 • * Plang 2:6;
 • 19 Iată, în vremea aceea, voi lucra împotriva tuturor asupritorilor tăi; voi izbăvi pe cei şchiopi* şi voi strânge pe cei ce au fost izgoniţi şi îi voi face o pricină de laudă şi de slavă în toate ţările unde sunt de ocară acum.
 • * Ezec 34:16; Mica 4:6; Mica 4:7;
 • 20 În vremea aceea, vă voi aduce* înapoi; în vremea aceea, vă voi strânge, căci vă voi face o pricină de slavă şi de laudă între toate popoarele pământului, când voi aduce înapoi pe prinşii voştri de război sub ochii voştri, zice Domnul.”
 • * Isa 11:12; Isa 27:12; Isa 56:8; Ezec 28:25; Ezec 34:13; Ezec 37:21; Amos 9:14;
  Tefania, capitolul 3