Hristos a înviat!

Versetul zilei
O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca Tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulţimi care înaintează împotriva noastră şi nu ştim ce să facem, dar ochii noştri sunt îndreptaţi spre Tine!”
2 Cronici 20:12
Pune-l pe pagina ta

  Zaharia  Capitolul 13
 • 1 În ziua aceea*, se va deschide** casei lui David şi locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat şi necurăţie.
 • * Zah 12:3; ** Evr 9:14; 1 Pet 1:19; Apoc 1:5;
 • 2 În ziua aceea, zice Domnul oştirilor, voi stârpi* din ţară numele idolilor, ca nimeni să nu-şi mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din ţară pe prorocii** mincinoşi şi duhul necurat.
 • * Exod 23:13; Ios 23:7; Ps 16:4; Ezec 30:13; Osea 2:17; Mica 5:12; Mica 5:13; ** 2 Pet 2:1;
 • 3 Şi, dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său şi mama sa, înşişi părinţii lui, îi vor zice: ‘Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului’ şi tatăl său şi mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge* când va proroci.
 • * Deut 13:6; Deut 13:8; Deut 18:20;
 • 4 În ziua aceea, prorocii se vor ruşina*, fiecare, de vedeniile lor când vor proroci şi nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr** ca să mintă pe oameni.
 • * Mica 3:6; Mica 3:7; ** 2 Imp 1:8; Isa 20:2; Mat 3:4;
 • 5 Ci fiecare* din ei va zice: ‘Eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinereţea mea!’
 • * Amos 7:14;
 • 6 Şi dacă-l va întreba cineva: ‘De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?’ el va răspunde: ‘În casa celor ce mă iubeau le-am primit’.
 • 7 ‘Scoală-te, sabie, asupra păstorului* Meu şi asupra omului care îmi este** tovarăş! zice Domnul oştirilor. Loveşte pe păstor, şi se vor risipi oile!’ Şi Îmi voi întoarce mâna spre cei†† mici.
 • * Isa 40:11; Ezec 34:23; ** Ioan 10:30; Ioan 14:10; Ioan 14:11; Fil 2:6; Mat 26:31; Marc 14:27; †† Mat 18:10; Mat 18:14; Luca 12:32;
 • 8 În toată ţara, zice Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă* treime va rămâne.
 • * Rom 11:5;
 • 9 Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc* şi o voi curăţi cum se curăţă argintul, o voi lămuri** cum se lămureşte aurul. Ei vor chema Numele Meu şi îi voi asculta; Eu voi†† zice: ‘Acesta este poporul Meu!’ Şi ei vor zice: ‘Domnul este Dumnezeul meu!’
 • * Isa 48:10; ** 1 Pet 1:6; 1 Pet 1:7; Ps 50:15; Ps 91:15; Zah 10:6; †† Ps 144:15; Ier 30:22; Ezec 11:20; Osea 2:23; Zah 8:8;
  Zaharia, capitolul 13