1 Samuel  


Capitolul 24
 • David în peştera En-Ghedi. Saul cruţat de David
 • 1 Când s-a întors Saul* de la urmărirea filistenilor, au venit şi i-au spus: „Iată că David este în pustia En-Ghedi.”
 • * 1 Sam 23:28;
 • 2 Saul a luat trei mii de oameni aleşi din tot Israelul şi s-a dus* să caute pe David şi pe oamenii lui până pe stâncile ţapilor sălbatici.
 • * Ps 38:12;
 • 3 A ajuns la nişte stâne de oi, care erau lângă drum, şi acolo era o peşteră în care a intrat* să doarmă**. David şi oamenii lui erau în fundul peşterii.
 • * Ps 141:6; ** Jud 3:24; Ps 57:1; Ps 142:1;
 • 4 Oamenii lui* David i-au zis: „Iată ziua în care Domnul îţi zice: ‘Dau pe vrăjmaşul tău în mâinile tale; fă-i ce-ţi va plăcea.’” David s-a sculat şi a tăiat încet colţul hainei lui Saul.
 • * 1 Sam 26:8;
 • 5 După aceea, inima* îi bătea, pentru că tăiase colţul hainei lui Saul.
 • * 2 Sam 24:10;
 • 6 Şi a zis oamenilor săi: „Să mă* ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o aşa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este unsul Domnului.”
 • * 1 Sam 26:11;
 • 7 Cu aceste cuvinte, David a oprit* pe oamenii săi şi i-a împiedicat să se arunce asupra lui Saul. Apoi Saul s-a sculat să iasă din peşteră şi şi-a văzut înainte de drum.
 • * Ps 7:4; Mat 5:44; Rom 12:17; Rom 12:19;
 • 8 După aceea, David s-a sculat şi a ieşit din peşteră. El a început să strige atunci după Saul: „Împărate, domnul meu!” Saul s-a uitat înapoi, şi David s-a plecat cu faţa la pământ şi s-a închinat.
 • 9 David a zis lui Saul: „De ce asculţi* tu de vorbele oamenilor care zic: ‘David îţi vrea răul’?
 • * Ps 141:6; Prov 16:28; Prov 17:9;
 • 10 Vezi acum cu ochii tăi că Domnul te dăduse astăzi în mâinile mele în peşteră. Oamenii mei mă îndemnau să te omor, dar te-am cruţat şi am zis: ‘Nu voi pune mâna pe domnul meu, căci este unsul Domnului.’
 • 11 Uite, părintele meu, uite colţul hainei tale în mâna mea. Fiindcă ţi-am tăiat colţul hainei şi nu te-am ucis, să ştii şi să vezi că în purtarea mea nu este nici răutate*, nici răzvrătire şi că n-am păcătuit împotriva ta. Totuşi tu îmi întinzi curse**, ca să-mi iei viaţa.
 • * Ps 7:3; Ps 35:7; ** 1 Sam 26:20;
 • 12 Judece* Domnul între mine şi tine şi Domnul să mă răzbune pe tine, dar eu nu voi pune mâna pe tine.
 • * Gen 16:5; Jud 11:27; 1 Sam 26:10; Iov 5:8;
 • 13 ‘Răul de la cei răi vine’, zice vechea zicală. De aceea eu nu voi pune mâna pe tine.
 • 14 Împotriva cui a pornit împăratul lui Israel? Pe cine urmăreşti tu? Un câine* mort, un** purice.
 • * 1 Sam 17:43; 2 Sam 9:8; ** 1 Sam 26:21;
 • 15 Domnul* va judeca şi va hotărî între mine şi tine, El va** vedea, El îmi va apăra pricina şi El îmi va face dreptate, izbăvindu-mă din mâna ta.”
 • * 1 Sam 24:12; ** 2 Cron 24:22; Ps 35:1; Ps 43:1; Ps 119:154; Mica 7:9;
 • 16 Când a sfârşit David de spus aceste vorbe lui Saul, Saul a zis: „Glasul* tău este, fiule David?” Şi Saul a ridicat glasul şi a plâns.
 • * 1 Sam 26:17;
 • 17 Şi a zis* lui David: „Tu eşti mai bun** decât mine, căci tu mi-ai făcut bine, iar eu ţi-am făcut rău.
 • * 1 Sam 26:21; ** Gen 38:29; Mat 5:44;
 • 18 Tu îţi arăţi azi bunătatea cu care te porţi faţă de mine, căci Domnul* mă dăduse în mâinile tale, şi nu m-ai omorât.
 • * 1 Sam 26:23;
 • 19 Dacă întâlneşte cineva pe vrăjmaşul lui, îl lasă oare să-şi urmeze drumul în linişte? Domnul să-ţi răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta!
 • 20 Acum iată, ştiu* că tu vei domni şi că împărăţia lui Israel va rămâne în mâinile tale.
 • * 1 Sam 23:17;
 • 21 Jură-mi* dar pe Domnul că** nu-mi vei nimici sămânţa mea după mine şi că nu-mi vei şterge numele din casa tatălui meu.”
 • * Gen 21:23; ** 2 Sam 21:6; 2 Sam 21:8;
 • 22 David a jurat lui Saul. Apoi Saul a plecat acasă, iar David şi oamenii lui s-au suit în locul întărit*.
 • * 1 Sam 23:29;
  1 Samuel, capitolul 24