Ieremia  


Capitolul 9
 • 1 O, de mi-ar fi capul plin* cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aş plânge zi şi noapte pe morţii fiicei poporului meu!
 • * Isa 22:4; Ier 4:19; Ier 13:17; Ier 14:17; Plang 2:11; Plang 3:48;
 • 2 O, dac-aş avea un han de călători în pustie, aş părăsi pe poporul meu şi m-aş depărta de el! Căci toţi sunt nişte preacurvari* şi o ceată de mişei.
 • * Ier 5:7; Ier 5:8;
 • 3 „Au limba întinsă* ca un arc şi aruncă minciuna, şi nu prin adevăr sunt ei puternici în ţară, căci merg din răutate în răutate şi nu** Mă cunosc”, zice Domnul.
 • * Ps 64:3; Isa 59:4; Isa 59:13; Isa 59:15; ** 1 Sam 2:12; Osea 4:1;
 • 4 „Fiecare să se păzească* de prietenul lui şi să nu se încreadă în niciunul din fraţii săi, căci orice frate caută să înşele şi orice prieten umblă cu** bârfeli.
 • * Ier 12:6; Mica 7:5; Mica 7:6; ** Ier 6:28;
 • 5 Se trag pe sfoară unii pe alţii şi nu spun adevărul; îşi deprind limba să mintă şi se trudesc să facă rău.
 • 6 Locuinţa ta este în mijlocul făţărniciei şi, de făţarnici ce sunt, nu vor să Mă cunoască”, zice Domnul.
 • 7 De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Iată, îi voi topi* în cuptor şi îi voi încerca. Căci cum aş putea** să mă port altfel cu fiica poporului Meu?
 • * Isa 1:25; Mal 3:3; ** Osea 11:8;
 • 8 Limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât* minciuni; cu gura vorbesc** aproapelui lor de pace, şi în fundul inimii îi întind curse.
 • * Ps 12:2; Ps 120:3; Ier 9:3; ** Ps 28:3; Ps 55:21;
 • 9 Să nu-i pedepsesc* Eu pentru aceste lucruri”, zice Domnul, „să nu Mă răzbun Eu pe un asemenea popor?”
 • * Ier 5:9; Ier 5:29;
 • 10 Munţii vreau să-i plâng şi să gem pentru ei, pentru câmpiile pustiite* vreau să fac o jelanie, căci sunt arse de tot şi nimeni nu mai trece prin ele; nu se mai aude în ele behăitul turmelor; păsările cerului şi dobitoacele** au fugit şi au pierit.
 • * Ier 12:4; Ier 23:10; Osea 4:3; ** Ier 4:25;
 • 11 „Voi face şi Ierusalimul un morman* de pietre, o vizuină de şacali**, şi cetăţile lui Iuda le voi preface într-un pustiu fără locuitori.”
 • * Isa 25:2; ** Isa 13:22; Isa 34:13; Ier 10:22;
 • 12 Unde* este omul înţelept care să înţeleagă aceste lucruri? Să spună acela căruia i-a vorbit gura Domnului, pentru ce este nimicită ţara, arsă ca un pustiu pe unde nu mai trece nimeni?
 • * Ps 107:43; Osea 14:9;
 • 13 Domnul zice: „Pentru că au părăsit Legea Mea pe care le-o pusesem înainte; pentru că n-au ascultat glasul Meu şi nu l-au urmat,
 • 14 ci au umblat* după aplecările inimii lor şi au mers după baali, cum i-au** învăţat părinţii lor.”
 • * Ier 3:17; Ier 7:24; ** Gal 1:14;
 • 15 De aceea, aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi hrăni* poporul acesta cu pelin** şi-i voi da să bea ape otrăvite.
 • * Ps 80:5; ** Ier 8:14; Ier 23:15; Plang 3:15; Plang 3:19;
 • 16 Îi voi risipi* printre nişte neamuri pe care nu le-au cunoscut nici ei, nici părinţii lor şi voi trimite** sabia în urma lor până-i voi nimici.”
 • * Lev 26:33; Deut 28:64; ** Lev 26:33; Ier 44:27; Ezec 5:2; Ezec 5:12;
 • 17 Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Căutaţi şi chemaţi plângătoarele* să vină! Trimiteţi la femeile iscusite ca să vină!
 • * 2 Cron 35:25; Iov 3:8; Ecl 12:5; Amos 5:16; Mat 9:23;
 • 18 Să se grăbească să facă o cântare de jale asupra noastră, ca să ne curgă lacrimile din* ochi şi să curgă apa din pleoapele noastre!
 • * Ier 14:17;
 • 19 Căci strigăte de jale se aud din Sion: ‘Cât suntem de prăpădiţi! Cât de jalnic* suntem acoperiţi de ruşine! Trebuie să părăsim ţara, căci ne-au surpat locuinţele!’”
 • * Lev 18:28; Lev 20:22;
 • 20 Ascultaţi, femeilor, Cuvântul Domnului şi să prindă urechea voastră ce spune gura Lui! Învăţaţi pe copiii voştri cântece de jale, învăţaţi-vă plângeri unele pe altele!
 • 21 Căci moartea s-a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărăteşti; a nimicit pe copii* pe uliţă şi pe tineri, în pieţe.
 • * Ier 6:11;
 • 22 „Spune: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Trupurile moarte ale oamenilor vor cădea ca gunoiul* pe câmpii, cum cade înapoia secerătorului un snop pe care nu-l strânge nimeni!»’”
 • * Ier 8:2; Ier 16:4;
 • 23 Aşa vorbeşte Domnul: „Înţeleptul* să nu se laude cu înţelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui.
 • * Ecl 9:11;
 • 24 Ci* cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că ştie că Eu sunt Domnul, care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ! Căci** în acestea găsesc plăcere Eu”, zice Domnul.
 • * 1 Cor 1:31; 2 Cor 10:17; ** Mica 6:8; Mica 7:18;
 • 25 „Iată, vin zilele”, zice Domnul, „când* voi pedepsi pe toţi cei tăiaţi împrejur, care nu sunt tăiaţi împrejur cu inima,
 • * Rom 2:8; Rom 2:9;
 • 26 pe egipteni, pe iudei, pe edomiţi, pe amoniţi, pe moabiţi, pe toţi cei ce îşi rad* colţurile bărbii, pe cei ce locuiesc în pustie, căci toate neamurile sunt netăiate împrejur şi toată casa lui Israel are inima** netăiată împrejur.”
 • * Ier 25:23; Ier 49:32; ** Lev 26:41; Ezec 44:7; Rom 2:28; Rom 2:29;
  Ieremia, capitolul 9