Pasajul zilei pentru 26 aprilie

2 Cronici 14:1 - 2 Cronici 16:14