Pasajul zilei pentru 26 februarie

Deuteronomul 32:1 - Deuteronomul 34:12