Pasajul zilei pentru 23 februarie

Deuteronomul 23:1 - Deuteronomul 25:19