Pasajul zilei pentru 12 decembrie

Tit 1:1 - Tit 3:15