S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Geneza  Capitolul 1
 • GENEZA (FACEREA) SAU ÎNTÂIA CARTE A LUI MOISE
 • * Gen 1-11;
 • VREMURILE STRĂVECHI DE LA FACEREA LUMII PÂNĂ LA AVRAAM
 • Facerea lumii
 • 1 La început*, Dumnezeu a făcut** cerurile şi pământul.
 • * Ioan 1:1; Ioan 1:2; Evr 1:10; ** Ps 8:3; Ps 33:6; Ps 89:11; Ps 89:12; Ps 102:25; Ps 136:5; Ps 146:6; Isa 44:24; Ier 10:12; Ier 51:15; Zah 12:1; Fapte 14:15; Fapte 17:24; Col 1:16; Col 1:17; Evr 11:3; Apoc 4:11; Apoc 10:6;
 • Lumina
 • 2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi* Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
 • * Ps 33:6; Isa 40:13; Isa 40:14;
 • 3 Dumnezeu* a zis: „Să fie** lumină!” Şi a fost lumină.
 • * Ps 33:9; ** 2 Cor 4:6;
 • 4 Dumnezeu a văzut că lumina era bună şi Dumnezeu a despărţit lumina de întuneric.
 • 5 Dumnezeu a numit lumina zi*, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua întâi.
 • * Ps 74:16; Ps 104:20;
 • Cerul
 • 6 Dumnezeu a zis: „Să fie* o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape.”
 • * Iov 37:18; Ps 136:5; Ier 10:12; Ier 51:15;
 • 7 Şi Dumnezeu a făcut întinderea, şi ea a despărţit* apele care sunt dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra** întinderii. Şi aşa a fost.
 • * Prov 8:28; ** Ps 148:4;
 • 8 Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.
 • Pământul
 • 9 Dumnezeu a zis: „Să* se strângă la un loc apele care sunt dedesubtul cerului şi să se arate uscatul!” Şi aşa a fost.
 • * Iov 26:10; Iov 38:8; Ps 33:7; Ps 95:5; Ps 104:9; Ps 136:6; Prov 8:29; Ier 5:22; 2 Pet 3:5;
 • 10 Dumnezeu a numit uscatul pământ, iar grămada de ape a numit-o mări. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 • 11 Apoi Dumnezeu a zis: „Să dea* pământul verdeaţă, iarbă cu sămânţă, pomi roditori**, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei sămânţa lor pe pământ.” Şi aşa a fost.
 • * Evr 6:7; ** Luca 6:44;
 • 12 Pământul a dat verdeaţă, iarbă cu sămânţă după soiul ei şi pomi care fac rod şi care îşi au sămânţa în ei, după soiul lor. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 • 13 Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a treia.
 • Soarele, Luna şi stelele
 • 14 Dumnezeu a zis: „Să fie nişte luminători* în întinderea cerului, ca să despartă ziua de noapte; ei să fie nişte semne** care să arate vremurile, zilele şi anii
 • * Deut 4:19; Ps 74:16; Ps 136:7; ** Ps 74:17; Ps 104:19;
 • 15 şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să lumineze pământul.” Şi aşa a fost.
 • 16 Dumnezeu* a făcut cei doi mari luminători, şi anume: luminătorul cel mai mare, ca să stăpânească ziua, şi** luminătorul cel mai mic, ca să stăpânească noaptea; a făcut şi stelele.
 • * Ps 136:7; Ps 136:8; Ps 136:9; Ps 148:3; Ps 148:5; ** Ps 8:3; Iov 38:7;
 • 17 Dumnezeu i-a aşezat în întinderea cerului, ca să lumineze pământul,
 • 18 să stăpânească* ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.
 • * Ier 31:35;
 • 19 Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a patra.
 • Vieţuitoarele mării
 • 20 Dumnezeu a zis: „Să mişune apele de vieţuitoare şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului.”
 • 21 Dumnezeu* a făcut peştii cei mari şi toate vieţuitoarele care se mişcă şi de care mişună apele, după soiurile lor; a făcut şi orice pasăre înaripată după soiul ei. Dumnezeu a văzut că erau bune.
 • * Gen 6:20; Gen 7:14; Gen 8:19; Ps 104:26;
 • 22 Dumnezeu le-a binecuvântat şi a zis: „Creşteţi*, înmulţiţi-vă şi umpleţi apele mărilor; să se înmulţească şi păsările pe pământ.”
 • * Gen 8:17;
 • 23 Astfel a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a cincea.
 • Vieţuitoarele pământului
 • 24 Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor; vite, târâtoare şi fiare pământeşti după soiul lor.” Şi aşa a fost.
 • 25 Dumnezeu a făcut fiarele pământului după soiul lor, vitele după soiul lor şi toate târâtoarele pământului după soiul lor. Dumnezeu a văzut că erau bune.
 • 26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem* om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească** peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
 • * Gen 5:1; Gen 9:6; Ps 100:3; Ecl 7:29; Fapte 17:26; Fapte 17:28; Fapte 17:29; 1 Cor 11:7; Efes 4:24; Col 3:10; Iac 3:9; ** Gen 9:2; Ps 8:6;
 • 27 Dumnezeu a făcut pe om după* chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească** şi parte femeiască i-a făcut.
 • * 1 Cor 11:7; ** Gen 5:2; Mal 2:15; Mat 19:4; Marc 10:6;
 • 28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi*, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
 • * Gen 9:1; Gen 9:7; Lev 26:9; Ps 127:3; Ps 128:3; Ps 128:4;
 • 29 Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana* voastră.
 • * Gen 9:3; Iov 36:31; Ps 104:14; Ps 104:15; Ps 136:25; Ps 146:7; Fapte 14:17;
 • 30 Iar tuturor* fiarelor pământului, tuturor păsărilor** cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.
 • * Ps 145:15; Ps 145:16; Ps 147:9; ** Iov 38:41;
 • 31 Dumnezeu S-a uitat* la tot ce făcuse şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.
 • * Ps 104:24; 1 Tim 4:4;
Geneza, capitolul 1