Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Proverbele  


Capitolul 1
 • PILDELE SAU PROVERBELE LUI SOLOMON
 • * Isa 33:6; 1 Tim 4:8;
 • Strigarea înţelepciunii
 • 1 Pildele* lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
 • * 1 Imp 4:32; Prov 10:1; Prov 25:1; Ecl 12:9;
 • 2 pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
 • 3 pentru* căpătarea învăţăturilor de bun-simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
 • * Prov 2:1; Prov 2:9;
 • 4 ca să dea celor* neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă,
 • * Prov 9:4;
 • 5 să asculte* însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă
 • * Prov 9:9;
 • 6 pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc*.
 • * Ps 78:2;
 • 7 Frica de Domnul este începutul* ştiinţei, dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
 • * Iov 28:28; Ps 111:10; Prov 9:10; Ecl 12:13;
 • 8 Ascultă, fiule*, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
 • * Prov 4:1; Prov 6:20;
 • 9 Căci ele sunt o cunună* plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău.
 • * Prov 3:22;
 • Ferirea de ispite
 • 10 Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te* lăsa câştigat de ei!
 • * Gen 39:7; Ps 1:1; Efes 5:11;
 • 11 Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse, ca să vărsăm* sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
 • * Ier 5:26;
 • 12 haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca* pe cei ce se coboară în groapă;
 • * Ps 28:1; Ps 143:7;
 • 13 vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă;
 • 14 vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii”,
 • 15 fiule, să nu porneşti la* drum cu ei, abate-ţi** piciorul de pe cărarea lor!
 • * Ps 1:1; Prov 4:14; ** Ps 119:101;
 • 16 Căci* picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
 • * Isa 59:7; Rom 3:15;
 • 17 Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor,
 • 18 căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor şi sufletului lor îi întind ei laţuri.
 • 19 Aceasta este soarta* tuturor celor lacomi de câştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
 • * Prov 15:27; 1 Tim 6:10;
 • Cei neascultători
 • 20 Înţelepciunea* strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe:
 • * Prov 8:1; Prov 9:3; Ioan 7:37;
 • 21 strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
 • 22 „Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?
 • 23 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna* duhul meu peste voi, vă voi face cunoscute cuvintele mele…
 • * Ioel 2:28;
 • 24 Fiindcă* eu chem, şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna, şi nimeni nu ia seama,
 • * Isa 65:12; Isa 66:4; Ier 7:13; Zah 7:1;
 • 25 fiindcă lepădaţi* toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
 • * Ps 107:11; Prov 1:30; Luca 7:3;
 • 26 de aceea şi* eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
 • * Ps 2:4;
 • 27 când vă va apuca groaza ca* o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când vor da peste voi necazul şi strâmtorarea.
 • * Prov 10:24;
 • 28 Atunci* mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
 • * Iov 27:9; Iov 35:12; Isa 1:15; Ier 11:11; Ier 14:12; Ezec 8:18; Mica 3:4; Zah 7:13; Iac 4:3;
 • 29 Pentru că au* urât ştiinţa şi n-au ales** frica de Domnul,
 • * Iov 21:14; Prov 1:22; ** Ps 119:173;
 • 30 pentru că n-au* iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele,
 • * Prov 1:25; Ps 81:11;
 • 31 de aceea se vor hrăni* cu rodul umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
 • * Iov 4:8; Prov 14:14; Prov 22:8; Isa 3:11; Ier 6:19;
 • 32 Căci împotrivirea proştilor îi ucide şi liniştea nebunilor îi pierde,
 • 33 dar cel ce* m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit** şi fără să se teamă de vreun rău.”
 • * Ps 25:12; Ps 25:13; ** Ps 112:7;
Proverbele, capitolul 1  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta