Ioan 5:39 Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică...