Maleahi  


Capitolul 1
 • MALEAHI
 • * Isa 40:10; Mica 6:2; Rom 10:21;
 • 1 Prorocia, cuvântul Domnului, către Israel, prin Maleahi:
 • 2 „V-am* iubit”, zice Domnul. „Şi voi ziceţi: ‘Cu ce ne-ai iubit?’ Nu este Esau frate cu Iacov?”, zice Domnul; „totuşi am iubit pe Iacov**
 • * Deut 7:8; Deut 10:15; ** Rom 9:13;
 • 3 şi am urât pe Esau, i-am prefăcut munţii* într-o pustietate şi moştenirea lui am dat-o şacalilor din pustie.”
 • * Ier 49:18; Ezec 35:3; Ezec 35:4; Ezec 35:7; Ezec 35:9; Ezec 35:14; Ezec 35:15; Obad 1:10;
 • 4 Iar dacă ar zice Edomul: „Suntem nimiciţi, dar vom ridica iarăşi dărâmăturile!”, aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „Să zidească ei, căci Eu voi surpa, şi se vor numi: ‘Ţara răutăţii’ şi ‘Poporul pe care S-a mâniat Domnul pentru totdeauna’!
 • 5 Veţi vedea cu ochii voştri lucrul acesta şi veţi zice: ‘Mare* este Domnul dincolo de hotarele lui Israel!’
 • * Ps 35:27;
 • 6 ‘Un fiu cinsteşte* pe tatăl său şi o slugă, pe stăpânul său. Dacă sunt Tată**, unde este cinstea care Mi se cuvine? Dacă sunt Stăpân, unde este teama de Mine?’, zice Domnul oştirilor către voi, preoţilor, care nesocotiţi Numele Meu şi care ziceţi: ‘Cu ce am nesocotit noi Numele Tău?’
 • * Exod 20:12; ** Luca 6:46; Mal 2:14; Mal 2:17; Mal 3:7; Mal 3:8; Mal 3:13;
 • 7 Prin faptul că aduceţi pe altarul Meu bucate* necurate! Şi dacă ziceţi: ‘Cu ce Te-am spurcat?’ – Prin faptul că aţi zis: ‘Masa Domnului este de** dispreţuit!’
 • * Deut 15:21; ** Ezec 41:22; Mal 1:12;
 • 8 Când aduceţi* ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceţi una şchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău! Te va primi el bine pentru ea, va ţine el seama** de ea?”, zice Domnul oştirilor.
 • * Lev 22:22; Deut 15:21; Mal 1:14; ** Iov 42:8;
 • 9 „‘Şi acum, vă rog, rugaţi-vă lui Dumnezeu să aibă milă de noi!’ Vă va primi El cu bunăvoinţă când mâinile voastre fac* astfel de lucruri?”, zice Domnul oştirilor.
 • * Osea 13:9;
 • 10 „Cine din voi va închide porţile ca să n-aprindeţi* degeaba focul pe altarul Meu? N-am nicio plăcere de voi”, zice Domnul oştirilor, „şi darurile de mâncare** din mâna voastră nu-Mi sunt plăcute!
 • * 1 Cor 9:13; ** Isa 1:11; Ier 6:20; Amos 5:21;
 • 11 Căci de la răsăritul* soarelui până la asfinţit, Numele Meu este mare** între neamuri şi pretutindeni se arde tămâie†† în cinstea Numelui Meu şi se aduc daruri de mâncare curate, căci mare*† este Numele Meu între neamuri”, zice Domnul oştirilor.
 • * Ps 113:3; Isa 59:19; ** Isa 60:3; Isa 60:5; Ioan 4:21; Ioan 4:23; 1 Tim 2:8; †† Apoc 8:3; *† Isa 66:19; Isa 66:20;
 • 12 „Dar voi îl pângăriţi prin faptul că ziceţi: ‘Masa Domnului* este spurcată şi ce aduce ea este o mâncare de dispreţuit!’
 • * Mal 1:7;
 • 13 Voi ziceţi: ‘Ce mai osteneală!’ şi o dispreţuiţi”, zice Domnul oştirilor, „şi aduceţi ce este furat, şchiop sau beteag – iată darurile de mâncare pe care le aduceţi! Pot Eu* să le primesc din mâinile voastre?”, zice Domnul.
 • * Lev 22:20;
 • 14 „Nu! Blestemat* să fie înşelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească, şi totuşi juruieşte şi jertfeşte Domnului o vită beteagă! Căci Eu sunt** un Împărat mare”, zice Domnul oştirilor, „şi Numele Meu este înfricoşat printre neamuri.
 • * Mal 1:8; ** Ps 47:2; 1 Tim 6:15;
Maleahi, capitolul 1  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta