Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Filimon  


Capitolul 1
 • EPISTOLA LUI PAVEL CĂTRE FILIMON
 • 1 Pavel, întemniţat* al lui Isus Hristos, şi fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarăşul** nostru de lucru,
 • * Efes 3:1; Efes 4:1; 2 Tim 1:8; Filim 1:9; ** Fil 2:25;
 • 2 către sora Apfia şi către Arhip*, tovarăşul nostru** de luptă, şi către Biserica din casa ta:
 • * Col 4:17; ** Fil 2:25; Rom 16:5; 1 Cor 16:19;
 • 3 Har* şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!
 • * Efes 1:2;
 • 4 Mulţumesc* totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele,
 • * Efes 1:16; 1 Tes 1:2; 2 Tes 1:3;
 • 5 pentru că am auzit* despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus şi dragostea faţă de toţi sfinţii.
 • * Efes 1:15; Col 1:4;
 • 6 Îl rog ca această părtăşie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală* tot binele ce se face între noi în Hristos.
 • * Fil 1:9; Fil 1:11;
 • 7 În adevăr, am avut o mare bucurie şi mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate* prin tine.
 • * 2 Cor 7:13; 2 Tim 1:16; Filim 1:20;
 • 8 De aceea, măcar că* am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci,
 • * 1 Tes 2:6;
 • 9 vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, aşa cum sunt, bătrânul Pavel, iar* acum întemniţat pentru Hristos Isus.
 • * Filim 1:1;
 • 10 Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut* în lanţurile mele, pentru Onisim**1,
 • * Col 4:9; ** 1 Cor 4:15; Gal 4:19;
 • 11 care altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor şi ţie, şi mie.
 • 12 Ţi-l trimit înapoi pe el, inima mea.
 • 13 Aş fi dorit să-l ţin la mine, ca* să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie.
 • * 1 Cor 16:17; Fil 2:30;
 • 14 Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca* binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie.
 • * 2 Cor 9:7;
 • 15 Poate* că el a fost despărţit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veşnicie,
 • * Gen 45:5; Gen 45:8;
 • 16 dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate* preaiubit mai ales de mine şi** cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul!
 • * Mat 23:8; 1 Tim 6:2; ** Col 3:22;
 • 17 Dacă mă socoteşti dar ca prieten* al tău, primeşte-l ca pe mine însumi.
 • * 2 Cor 8:23;
 • 18 Şi dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea.
 • 19 Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie.
 • 20 Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul şi înviorează-mi* inima în Hristos!
 • * Filim 1:7;
 • 21 Ţi-am scris bizuit* pe ascultarea ta şi ştiu că vei face chiar mai mult decât îţi zic.
 • * 2 Cor 7:16;
 • 22 Totodată, pregăteşte-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde* să vă fiu dăruit datorită** rugăciunilor voastre.
 • * Fil 1:25; Fil 2:24; ** 2 Cor 1:11;
 • 23 Epafras*, tovarăşul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate;
 • * Col 1:7; Col 4:12;
 • 24 tot aşa şi Marcu*, Aristarh**, Dima, Luca††, tovarăşii mei de lucru.
 • * Fapte 12:12; Fapte 12:25; ** Fapte 19:29; Fapte 27:2; Col 4:10; 2 Tim 4:11; †† 2 Tim 4:11;
 • 25 Harul* Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.
 • * 2 Tim 4:22;
 • 1. Adică: Folositor.
Filimon, capitolul 1
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta